Řídicí jednotky TempMaster využívají řadu inteligentních technologií, které zvyšují výrobní kapacitu a chrání kapitálové investice. Technologie lisování se stává čím dál tím víc komplexnější, ale naše inteligentní technologie některé kroky automatizují a umožňují tak soustředit se v klidu na to, co je skutečně důležité.

Měkký start

Ve vlhku může dojít ke vzniku elektrického oblouku, který silně poškozuje topná tělesa. Při měkkém startu se topná tělesa nejprve vysuší nízkým napětím, a tak k tomuto problému nedochází. To výrazně prodlužuje životnost vybavení.

 

 

Detekce úniku plastu

Únik plastu si může vyžádat drahou a časově náročnou opravu. Tato technologie neustále monitoruje spotřebu energie, a když zaznamená její neobvyklý nárůst, automaticky proces zastaví dříve, než dojde k poškození trysky.

Řízení trysek s nízkou hmotností a vysokým poměrem výkonu na plochu

Specializované samostatné ovládání menších citlivějších trysek a řízení jejich jedinečných tepelných charakteristik. Významně vylepšuje tepelnou rovnováhu a výkon. Zvláště důležité u forem využívajících trysky různých velikostí.

Nepřetržitá detekce vady uzemnění

Systém si sám hlídá ztrátu výkonu a tím hlídá správnou funkci lisovacího procesu a zajišťuje kvalitu produkce. Rychle upozorní operátora, že musí zasáhnout.

Automatická diagnostika

Systém kontroluje, zda nedošlo k poškození kabeláže a topných těles. Nedovolí zahřátí systému na provozní teplotu, dokud není problém odstraněn, a předchází tak poškození.

NOVINKA Systém sledování výkonu rozváděcího kanálu

Pouze řídicí jednotky řady TempMaster M2 umožňují sledovat výkon topných těles horkého rozváděcího kanálu. Tak je možné snadno identifikovat a vyměnit topná tělesa, která se opotřebovala pod přijatelnou úroveň. Pomáhá udržet výkon lisovacího stroje na optimální úrovni.

 

*Funkce se mohou u jednotlivých modelů lišit. Více podrobností vám sdělí náš prodejce.