Ekologická udržitelnost

Společnost Milacron si udržuje dvojí zaměření na ekologickou udržitelnost. Navrhujeme produkty pro koncové použití pro maximální účinnost na úrovni zákazníka. Snižujeme spotřebu energie, odpadovost a doby cyklů prostřednictvím interního výrobního procesu.

  • Naše portfolio inovativních produktů bylo a i nadále je zaměřeno na snižování plastového odpadu díky inovacím a technologiím.
  • Naše produkty i nadále stanovují průmyslové standardy pro zlepšení procesů a jejich řízení.

Sociální odpovědnost

Společnost Milacron věří v budování firemní sociální odpovědnosti, interně a externě. Považujeme sociální odpovědnost za iniciativu řízenou shora a snažíme se zajistit, aby naše úsilí mělo plnou podporu a energii od našeho vedení.

  • Prostřednictvím našich interních týmů mohou zákazníci využívat špičkové služby a schopnosti.
  • Naše výrobní a obchodní lokace po celém světě jsou angažované v rozvoji místních komunit, což je stopa, kterou se snažíme zanechat ve všech zemích a komunitách celého světa.

Ekonomická udržitelnost

Nasazujeme strategii ekonomické udržitelnosti v propojených rámcích, které zahrnují:

  • Rychle reagující a adaptivní výrobní systémy
  • Využívání moderních technologií v našich výrobních zařízeních po celém světě
  • Zlepšování efektivity prostřednictvím snižování množství odpadu a zlepšování kvality
  • Zaměřujeme se na iniciativy štíhlé výroby, správu životního cyklu a podporu partnerství na trhu
  • Dlouhodobý rozvoj interních a externích obchodních vztahů