Nízké náklady na energii – zaručeně.

Řídicí systémy vyhřívání TCS jsou tvořeny sálavým topným článkem integrovaným ve vysokoteplotní vláknité izolaci. Sálavé teplo přechází přímo do válce, a nikoliv do prostředí výrobní haly, což šetří energii na topné články a váš účet za klimatizaci. Vzduchové chladicí kanály umístěné pod topením rychle odebírají teplo a udržují teplotu válce pod kontrolou – zaručují tak energetickou účinnost. Toto precizní řízení teploty válce v podstatě nevyžaduje žádné náklady na údržbu.

Ušetřete až 70 % nákladů na energii

Pomocí keramické izolace Rex Materials Group Pyrolite® je velké sálavé teplo uvolněné z obnažených topných článků směrováno přímo do válce. Tento systém nezávisí na udržování dobrého kontaktu, který by vedl veškeré teplo do válce.

Zkrácená reakční doba

Na rozdíl od keramických pásů, hliníkem vyložených a vodou chlazených topných těles, které se musí nejprve samy zahřát předtím, než vedou teplo do válce, topná tělesa TCS přenášejí teplo okamžitě a poskytují tak zkrácenou dobu reakce. Naproti tomu při chlazení je okolní vzduch přiváděn přímo na povrch válce a zajišťuje okamžité chlazení.

Přísnější řízení teploty

Řídicí systém TCS ovládá teploty válce s přesností +/–1 °F, což vede k menší zmetkovosti a vyšší kvalitě produktu.

Bezúdržbové chlazení válce

Na rozdíl od vodního chlazení, které vykazuje vysoké náklady na údržbu a prostoje, systémy TCS poskytují mnoho let bezúdržbového provozu, což zaručuje významné úspory nákladů.

Prokazatelná návratnost za méně než jeden rok

Pokud uvážíme úsporu energie, nákladů na údržbu, kratší prostoje, zlepšenou dobu reakce, zvýšenou produktivitu, bezpečnost a pohodlí obsluhy, systémy TCS se rychle stávají standardem pro provozovatele zařízení pro vstřikovací lisování, vyfukování a protlačování.