StarGuard zaručeně vydrží déle.  Náš proces zapouzdření využívá nové technologie žárového nástřiku pro nanášení vrstvy materiálu extrémně odolného proti opotřebování a korozi na přívodní šneky vstřikovacího lisu. Potažen je celý povrch šneku, včetně kořene, letmých stran a opěrných plošek – není nutné provádět dodatečné chromování, kalení plamenem nebo nitridování.  Není nutné provádět dodatečné chromování, kalení plamenem nebo nitridování.  Podloženo dvojitou celoživotní zárukou.*

StarGuard poskytuje:

  • Ochranu bez trhlin a pórovitosti
  • Hodnoty tvrdosti vyšší než 60 HRc
  • Tloušťky od 0,005” do 0,030”
  • Různé varianty pro váš proces

Volte nejlepší zapouzdření pro váš proces

StarGuard – SG-1 matrice s 88 % karbidu wolframu (Wc) a 12 % kobaltu (Co)

  • Použití pro vysoce abrazivní aplikace (skelná vlákna, minerální a magnetickými materiály plněné polymery)

StarGuard – SG-2 matrice s 90 % karbidu wolframu (Wc) a 10 % niklu (Ni)

  • Použití pro vysoce abrazivní aplikace se zlepšenou odolnosti proti korozi (kyselina chlorovodíková)

StarGuard – SG-4 matrice se 75 % karbidu chromu (Cr2C3) a 25 % chromniklu (NiCr)

  • Použití pro vysoce korozivní, vysokoteplotní a vysoce abrazivní aplikace (fluoropolymery, bromin a PEEK)

StarGuard – SG-9 matrice s 88 % karbidu wolframu (Wc, mikronové a nanometrové částice) a 12 % kobaltu (Co)

  • Použití pro vysoce abrazivní aplikace se submikronovou abrazí (TiO2, oxid křemičitý),

*Podrobnosti o záruce viz brožura