Člunek Uniloy UMS


Série člunků Uniloy (UMS) jednoformových nebo dvouformových vyfukovacích strojů je určena pro výrobu lahví, nádob, technických součástí nebo kanystrů do 30 litrů.


Overview

Popis

Nejflexibilnější a nejrozšířenější proces – celosvětová volba pro nejvýkonnější speciální aplikace do 30 litrů.

Protlačovací vozík s plynulým pohybem může zpracovat jakýkoliv běžně dostupný materiál a vyrobit vše od drobných nádobek pro kosmetiku po velké průmyslové obaly.

MBM umožňuje zaručenou dobu výroby, minimální prostoje, nižší náklady na údržbu, snadnou obsluhu, konzistentní kvalitu produktu a kratší prostoje.

Náš stroj byl navržen tak, aby nabízel následující:

• Uživatelskou přívětivost a rychlost odstraňování poruch pro kratší prostoje a delší čas pro výrobu,

• Vyšší objemy vzduchu, lepší řízení procesu a zlepšenou opakovatelnost procesu s následnými kratšími cykly, nižší odpadovostí a lepší konzistentností produktu,

• Rovnoměrné rozložení síly sevření: Reprodukovatelnost svaru a upíchnutí, opakovatelná kvalita hrdla. Snížené opotřebování pouzder vyfukovacího čepu a desek úderníku

• Maximální konzistence kvality produktu, méně odpadů. Minimální hmotnost lahví, nižší spotřeba a nižší ztráty pryskyřice.

• Opakovatelná výkonnost s více předlisky, lepší radiální rozložení tloušťky stěny a rychlejší změna barvy.

• Bez opotřebování, delší provozuschopnost, snížené provozní náklady. O 10 % nižší spotřeba energie, není nutné mít korekční zařízení, což vede k nižším investicím a nákladům na výrobu.

• Kratší prostoje, delší doba dostupnosti výroby.

Uniloy UMS

Specification

Nabídka produktu