Součásti lisovadla DME


Součásti lisovadel DME od společnosti Milacron zahrnují širokou škálu nabídek pro aplikace v tlakovém lití, počínaje rozptylovači vtoku, vtokovými pouzdry pro tlakové lití zinku, a konče svorkami lisovadel, vodicími čepy, součástmi sestav lisovadel a opěrnými sloupy a dorazovými kolíky.


Overview

Popis

Od kolíků vyhazovače s polohovacím perem, úhlových kolíků, rozptylovačů rozváděcího kanálu, zvedacích kroužků, pružin lisovadel, opěrných sloupů a vratných čepů jsou součásti lisovadel DME od společnosti Milacron schopny odolat vysokým teplotám při tlakovém lití hliníku a zinku a současně si dlouhodobě zachovat své vlastnosti. Rozptylovače vtoku DME mají upravené obrysy tak, aby zajišťovaly zlepšený tok roztaveného kovu a rychlejší plnění dutiny a současně snížily požadavky na vstřikovací tlak a tonáž sevření. Nižší vstřikovací tlak v kombinaci se stálým průtokem snižuje turbulenci proudění a pórovitost, což zvyšuje kvalitu součásti a produktivitu.

OBJEDNÁVEJTE ONLINE

dc_comps

 

 

Specification

Nabídka produktu