PowerPAK


Nový standard ve vysoce výkonné elektrické technologii


Popis

Celoelektrické vstřikovací stroje PowerPAK poskytují zvýšenou tonáž oproti podobným modelům. Modelová řada PowerPAK od společnosti Milacron nabízí úspory energie 50–60 % oproti podobným strojům a představuje tak ekologické zařízení, které se vyznačuje vysokou rychlostí, opakovatelností, čistotou a nejvyšší produktivitou, kvalitou a ziskovostí.

Stroje PowerPAK jsou nakonfigurovány přesně pro výrobní požadavky a aplikace. Umožňují tak zákazníkům kombinovat rozsáhlou škálu svorek a vstřikovacích jednotek. Díky vysoké rychlosti, výjimečně přesné svorce s hřebenovým převodem, motorům s nízkou setrvačností zvyšujících rychlost reakce a součástem s vyšší výkonnosti oproti jiným strojům na trhu vám modelová řada PowerPAK poskytuje výhodu před konkurencí a současně snižuje provozní náklady.

 

Specification

Modely

Standard USA

PowerPAK

Model/tonáž

Rozsah

velikosti pro vstřikování

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min. Tloušťka

formy

Velikost

desky

Vůle

řídicí tyče

unce palce palce palce palce palce
NTM 440 21–130 26.57 56.1 9.84 46,26 x 45,27 33,07 x 33,07
NTM 550 38–130 34.64 67.72 9.84 50,8 x 50,8 36,22 x 36,22
NTM 750 38–195 39.37 78.74 15.75 57,1 x 60,0 40,16 x 40,16
NTM 935 38–195 47.24 94.49 17.72 68,3 x 60,8 49,21 x 39,37
NTM 1125 38–195 51.9 103.9 15.7 81,5 x 70,9 61,0 x 47,2

 

Metrické

PowerPAK

Model/tonáž

Rozsah

velikosti pro vstřikování

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min. Tloušťka

formy

Velikost

desky

Vůle

řídicí tyče

g mm mm mm mm mm
NTM 440 583 – 3 685 675 1425 250 1 175 x 1 150 840 x 840
NTM 550 1 077 – 3 686 880 1720 250 1 290 x 1 290 920 x 920
NTM 750 1 077 – 5 528 1000 2000 400 1 450 x 1 525 1 020 x 1 020
NTM 935 1 077 – 5 528 1200 2400 450 1 735 x 1 545 1 250 x 1 000
NTM 1125 1 077 – 5 528 1320 2640 400 2 070 x 1 800 1 550 x 1 200

 

Uzavírací jednotka

Konstrukční vlastnosti svorky PowerPAK

 • Současný provoz funkcí svorky a plastifikace
 • Pohon s hřebenovým převodem
 • Pevné litinové desky zkonstruované pomocí MKP
 • Kalené chromované kolíky kolenového kloubu a systém očišťování se sníženými nároky na mazání
 • Nastavitelné podpěry pohyblivých desek (750–1125)
 • Přestavení zasouvání vyhazovače pro rychlejší cykly
 • Charakter vyhazování SPI s vrtanou deskou vyhazovače
 • Nízkotlaká ochrana s opakovacím obvodem
 • Automatické nastavení tonáže sevření
 • Pulzující vyhazování
 • Časovač prodlevy dopředného pohybu vyhazovače
 • Vyhazování za chodu
 • Vyzvednutí třetí desky zajistí v případě potřeby vyšší rychlost svorky
 • Dlouhé zdvihy svorek a velká maximální výška lisovadla
 • Minimální výška formy pro maximální všestrannost lisování
 • Předběžné vstřikování
 • Konstrukce lineárního ložiska, řídicí tyče bez mazání a pochozí základny (440–550)

 

Ochrana celého zdvihu formy MOLDGUARD

Software pokročilé ochrany MOLDGUARD je výjimečným produktem společnosti Milacron, který se dodává jako standardní součást balíku řídicího systému MOSAIC ke všem strojům PowerPAK. Software MOLDGUARD měří sílu potřebnou pro uzavření svorky a porovnává ji s referenční křivkou z předchozího cyklu.

Během prvního cyklu uzavření svorky je hodnota síly uložena do referenční křivky. Kdykoliv se změní nastavené hodnoty svorky, je zaznamenána nová základní hodnota. Když jsou získávána data pro novou referenční křivku, není software MOLDGUARD aktivní. Systém ochrany formy je však aktivní vždy, takže i během nového referenčního cyklu je zajištěna ochrana formy.

Pásmo výstrah nastavené uživatelem je přidáno k hodnotám referenční křivky sil. Když je v chodu následující cyklus uzavření svorky, aktuální síla polohování svorky je porovnávána s uloženými hodnotami z referenčního cyklu. Protože je obtížnější tlačit díl plastem než vzduchem, bude hodnota síly vyšší, když je díl zaseknutá. Když síla vyžadovaná k sevření svorky bude větší než síla na referenční křivce plus pásmo výstrah, ozve se alarm a svorka se zatáhne.

Pole zobrazení maximální odchylky síly na obrazovce ovládání se používá jako pomoc pro operátora ke stanovení, jaké hodnoty je nutné uložit do pásma výstrah s cílem pracovat v úzkém pásmu, ale vyhnout se falešným alarmům. Hodnota zobrazená v tomto poli je maximální odchylka síly od referenční křivky vůči křivce aktuálního cyklu.

Vlastnosti software MOLDGUARD

 • Volitelné ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
 • Nastavitelné pásmo výstrah citlivosti
 • Operátorem nastavitelná počáteční poloha
 • Odečet aktuální síly
 • Maximální odchylka síly zobrazená se související polohou jako pomoc při nastavení
 • Automatické nastavení změn tření a teploty
 • Standardní ochrana formy zůstává aktivní
 • Chrání formu před poškozením
 • Chrání formu před předčasným a nadměrným opotřebováním

Ovládání

Technologie přesného řízení pro všechny aplikace

Řídicí systém MOSAIC je vysoce výkonný řídicí systém, který ovládá a oznamuje všechny funkce stroje a výrobní procesy souvisejících dílů. Řídicí systém MOSAIC zajišťuje lepší spolehlivost, výkonnost a uživatelskou přívětivost, abyste měli své procesy pod kontrolou.

 • Individuální tlačítka pro ruční ovládání pohybů vpřed a vzad pro každou osu.
 • Továrně programovatelná tlačítka pro přidané příslušenství.
 • Logické seskupení a oddělení funkcí stroje a ručních ovládacích tlačítek.
 • Závěs pro otočné rameno lze optimálně nastavit pro každého operátora, což umožní ničím neblokovaný výhled do lisovacího prostoru.

 

Vlastnosti řídicího systému Mosaic

 • 15‘‘ obrazovka displeje
 • Plochý panel TFT
 • Dotyková obrazovka (analogová, odporový princip), dva procesory Intel
 • Závěs pro otočné rameno
 • Ochrana IP65 (před nečistotami)

 

Vlastnosti obrazovky operátora systému Mosaic

 • Uspořádání obrazovky je přehledné, stručné a snadno srozumitelné.
 • Tlačítko přímého přístupu ke skupině funkcí pro rychlé nastavení stroje.
 • Klávesnice na obrazovce pro zadávání dat a textu.
 • Rozevírací nabídky pro volbu položek v seznamech. Podsvětlená tlačítka (lez vypnout/zapnout)
 • Volba jazyka a měrných jednotek

 

Obrazovky displeje řídicího systému Mosaic

Intuitivní ovládání dotykových obrazovek

02intuitivní-obrazovky

 • Tlačítko přístupu ke skupině funkcí na levém okraji
 • Speciální funkční tlačítka na pravém okraji
 • Panel zpráv na horním okraji obrazovky zobrazuje aktivní alarmy nebo v případě jejich neexistence aktuální nabídku
 • Stavový panel na dolním okraji obrazovky poskytuje rychlý přehled aktuálního stavu důležitých parametrů stroje, včetně okamžité zpětné vazby ze snímačů, aktuálního počtu cyklů a aktuálně přihlášeného uživatele.

 

Obrazovka přehledu nastavených hodnot

03přehled-obrazovka

 • Jedna obrazovka pro nastavení svorky, vyhazovače, vstřikovací jednotky a protlačovacího lisu
 • Postupuje podle konfigurace, která je definována na kartě Primární nastavení
 • Vhodná pro rychlé nastavení a seřízení
 • Zlepšuje účinnost nastavení operátorem

 

Obrazovky nastavení vstřikování

10vstřikování-nastavení

 • Funkce protlačovacího lisu
 • Nastavené hodnoty vstřikování
 • Nastavené hodnoty svazku a výdrže
 • Vtokový kanál / sáně
 • Volitelné možnosti ústí vtoku
 • Možnosti poloautomatického proplachu

 

Obrazovka nastavení svorky

04nastavení_svorky-obrazovka

 • Tonáž
 • Výška formy
 • Polohy otevření a zavření
 • Vyhazovač
 • Vzduchové vyhazování

 

Obrazovka konfigurace V/V

05konfigurace-obrazovka

 • Maximální flexibilita pro rozhraní signálů
 • Osm vstupních nebo výstupních signálů 24 V stejn.
 • Signály jsou konfigurovány podle stavu cyklu stroje
 • 41 výstupních stavů cyklu a 14 oprávnění vstupu
 • Konfigurovatelné časovače impulsů pro vstupy

 

Grafika monitorování trendů procesu

06trend-grafika

 • Monitoruje trendy online pomocí grafického znázornění trendů
 • Volit můžete z libovolných monitorovaných proměnných (více než 50 možností)

 

Obrazovky monitorování procesu

07proces-monitorování

 • Sledujte konzistenci procesů
 • Vysoké rozlišení zpětné vazby času a polohy
 • Volitelná pásma výstrah

 • Ze seznamu více než 50 parametrů jich můžete zvolit až 16

 

Lepší grafika procesu

08lepší-grafika-procesu

 • Možnost zobrazení jednoho nebo dvou grafů
 • Umožňuje porovnání uložených referenčních bodů
 • Snadné ovládání kurzorem a zvětšování/zmenšování
 • Nastavitelná stupnice osy „Y“

 

Grafické nastavení vstřikování

09grafické-vstřikování

 • Až 10 segmentů rychlosti vstřikování
 • Přenos každého segmentu polohy, objemu, tlaku nebo času
 • Až 10 kroků parametrů svazek / tlak výdrže / čas / rychlost
 • Zobrazuje tlak hydrauliky nebo taveniny
 • Grafické zobrazení aktuálních hodnot tlaku a rychlosti

Video

Ke stažení

Vstřikování

Vlastnosti vstřikovacího stroje PowerPAK

 • Nezávislý provoz protlačovacího lisu během sevření
 • Skutečně uzavřená smyčka profilu rychlostí vstřikování
 • Pětistupňové řízení protitlaku
 • Pětistupňové otáčky šneku
 • Naklápění vstřikovací jednotky u řadových jednotek
 • Jednorázové vyrovnání trysky
 • Automatické ladění řízení teploty PID trysky a válce
 • Prodleva spuštění protlačovacího lisu pro zajištění bezpečnosti
 • Uzavření skluzu na zásobní násypce
 • Ochrana studeného startu šneku
 • Přenos při vstřikování – poloha, tlak a čas
 • Kombinace šneku a válce A’–A–B–C
 • Zpětný kulový ventil nebo koncovka šneku jezdce
 • Vstřikovací tlak až 36 000
 • Ruční proplach formy
 • Odlamování vtokového kanálu
 • Dekomprese před a po vstřikování protlačovacím lisem

Dvoustupňová vstřikovací jednotka SIDEWINDER

Jednoválcový šnek stroje PowerPAK poskytuje mnohem jednodušší prostředek převodu otočného pohybu servomotoru na lineární pohyb vstřikovacího pístu. To vede k dlouhodobé spolehlivosti a odolnosti pro uživatele. Jiné konstrukce s více kuličkovými šrouby vyžadují několik hnacích řemenů, řemenic a citlivých seřízení, aby bylo zajištěno vyvážené zatížení několika nosných servoovladačů.

Dvoustupňová vstřikovací jednotka PowerPAK má jedinečný plovoucí konec pístu. Ve spojení s bočním vstupem materiálu z protlačovacího lisu je zajištěno řízení pohybu materiálu „první dovnitř, první ven“. Každá částice materiálu se zahřeje stejnou dávkou tepla bez ohledu na to, zda se nachází v přední nebo zadní části dávky, a bez ohledu na velikost dávky. Dvoustupňová vstřikovací jednotka PowerPAK umožňuje měnit barvy a zpracovávané materiály bez větších obtíží, podobně jako u strojů s přímočarým pohybem šneku.

Exkluzivní a standardní provedení u celoelektrických strojů vetší tonáže

 • Zvyšuje se kapacita dávky
 • Zvyšuje se všestrannost forem, kvalita taveniny, tvorba materiálové směsi a odvětrání
 • Významné výhody oproti strojům s přímočarým pohybem šneku, pokud je stroj součástí elektricky poháněného systému
 • Oddělení plastifikační a vstřikovací funkce
 • Zvyšuje se kapacita a všestrannost formy
 • Vyšší rychlost vstřikování, tlak a objem s menšími a přesnějšími elektromechanickými pohony
 • Přidána přesná funkce minimální dávky

Nabídka produktu