K-TEC


Vysoce výkonné vstřikovací lisy


Popis

Výjimečná přesnost a opakovatelnost, krátká doba cyklů, vysoká rychlost a tlak vstřikování, paralelní funkce, snadná údržba – to jsou hlavní rysy vstřikovacích lisů řady K-TEC.

Vysoce výkonné hydraulické a hybridní stroje řady K-TEC umožňují výrobcům plastových součástí setrvat na předních pozicích tím, že budou nabízet konkurenceschopná výrobní řešení libovolných součástí. Od nejjednodušších po nejnáročnější aplikace, včetně lisování ve více dutinách, komplikovaných materiálových kombinací a integrovaného procesu lisování.

S osvědčenou modulární konstrukcí řady K-TEC mohou technici společnosti Milacron rychle nabídnout efektivní a reálné řešení jakékoliv aplikace. Naši odborníci vás provedou procesem výběru a optimalizace stroje, přes návrh součásti až po kompletní řešení technologie procesu – včetně formy, automatizace a pomocného zařízení.

K-TEC

Specification

Modely

Standard USA

K-TEC

Model/tonáž

Síla

sevření

Rozsah

velikosti pro vstřikování

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min. Tloušťka

formy

Velikost

desky

Vůle

řídicí tyče

Americké tuny unce palce palce palce palce palce
155 175 11,4–20,4 25.6 37.4 11.8 29,5 x 29,5 19,7 x 19,7
175/220 200/225 13,2–19,0 29,5 41.1 29,5 32,7 x 36,8 22,0 x 22,0
250/275 280/310 22,9–31,2 33.5 47,0 33.5 38,7 x 40,7 24,8 x 24,8
320/350 360/400 36,4–47,5 33.5 48.4 33.5 43,7 x 45,8 29,5 x 29,5
400/450 450/500 54,3–84,6 39.4 55.9 39.4 47,0 x 49,9 32,5 x 32,5

 

Metrické

K-TEC

Model/tonáž

Síla

sevření

Rozsah

velikosti pro vstřikování

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min. Tloušťka

formy

Velikost

desky

Vůle

řídicí tyče

kN g mm mm mm mm mm
155 1550 324–577 650 950 300 750 x 750 500 x 500
175/220 1750/2000 375–540 750 1045 750 830 x 935 560 x 560
250/275 2500/2750 649–884 850 1195 850 970 x 1 035 630 x 630
320/350 3200/3500 1031–1346 850 1230 850 1110 x 1165 750 x 750
400/450 4000/4500 1540–2400 1000 1420 1000 1195 x 1267 825 x 825

Specifikace

Uzavírací jednotka

Tonáž lisu působí přímo za formou

Řada K-TEC má jedinečnou sestavu tří desek, navrženou pro maximální rovnoběžnost desek s celým pracovním prostorem. V kombinaci s centrálně působící silou sevření, centrálním hydraulickým upínacím válcem jsou hydraulické a hybridní vstřikovací lisy řady K-TEC schopny nabídnout více než nadprůměrnou životnost formy.

Přesnost K-TEC je zajištěna následujícím způsobem:

 • Menší průhyb desky umožňující nižší tonáž sevření, nižší opotřebování formy, lepší kvalitu součásti – obzvláště u vícedutinových forem.
 • Pohyb svorky s řízením přítlaku je schopen pružně reagovat ve vysokých rychlostech a zajistit vynikající ochranu formy.
 • Výjimečná tuhost desky a rovnoměrné rozložení síly znamená, že síla sevření může být optimalizována na nejnižší hodnotě pro nízké opotřebování formy.
 • Hmotnost formy je podepřena základnou stroje prostřednictvím valivých ložisek, což snižuje zatížení řídicích tyčí a zajišťuje přesnost upnutí.
 • Vyhrazená nádrž nad upínacím válcem zajišťuje rychlé přečerpávání oleje během otevírání a zavírání.

Zaručená dlouhá životnost strojů K-TEC ClampMold

Výjimečná tuhost desky a rovnoměrné rozložení síly znamená, že síla sevření může být optimalizována na nejnižší hodnotě pro nízké opotřebování formy. Výjimečná dynamika upínací jednotky společně s přesným monitorováním tlaku lisování během upínací fáze zajišťují nejlepší kombinaci produktivity a ochrany formy.

Ovládání

Technologie přesného řízení pro všechny aplikace

Řídicí systém MOSAIC je vysoce výkonný řídicí systém, který ovládá a oznamuje všechny funkce stroje a výrobní procesy souvisejících dílů. Řídicí systém MOSAIC zajišťuje lepší spolehlivost, výkonnost a uživatelskou přívětivost, abyste měli své procesy pod kontrolou.

 • Individuální tlačítka pro ruční ovládání pohybů vpřed a vzad pro každou osu.
 • Továrně programovatelná tlačítka pro přidané příslušenství.
 • Logické seskupení a oddělení funkcí stroje a ručních ovládacích tlačítek.
 • Závěs pro otočné rameno lze optimálně nastavit pro každého operátora, což umožní ničím neblokovaný výhled do lisovacího prostoru.

Vlastnosti řídicího systému Mosaic

 • 15‘‘ obrazovka displeje
 • Plochý panel TFT
 • Dotyková obrazovka (analogová, odporový princip), dva procesory Intel
 • Závěs pro otočné rameno
 • Ochrana IP65 (před nečistotami)

Vlastnosti obrazovky operátora systému Mosaic

 • Uspořádání obrazovky je přehledné, stručné a snadno srozumitelné.
 • Tlačítko přímého přístupu ke skupině funkcí pro rychlé nastavení stroje.
 • Klávesnice na obrazovce pro zadávání dat a textu.
 • Rozevírací nabídky pro volbu položek v seznamech. Podsvětlená tlačítka (lez vypnout/zapnout)
 • Volba jazyka a měrných jednotek

 

Obrazovky displeje řídicího systému Mosaic

Intuitivní ovládání dotykových obrazovek

02intuitivní-obrazovky

 • Tlačítko přístupu ke skupině funkcí na levém okraji
 • Speciální funkční tlačítka na pravém okraji
 • Panel zpráv na horním okraji obrazovky zobrazuje aktivní alarmy nebo v případě jejich neexistence aktuální nabídku
 • Stavový panel na dolním okraji obrazovky poskytuje rychlý přehled aktuálního stavu důležitých parametrů stroje, včetně okamžité zpětné vazby ze snímačů, aktuálního počtu cyklů a aktuálně přihlášeného uživatele.

Obrazovka přehledu nastavených hodnot

03přehled-obrazovka

 • Jedna obrazovka pro nastavení svorky, vyhazovače, vstřikovací jednotky a protlačovacího lisu
 • Postupuje podle konfigurace, která je definována na kartě Primární nastavení
 • Vhodná pro rychlé nastavení a seřízení
 • Zlepšuje účinnost nastavení operátorem

Obrazovky nastavení vstřikování

10vstřikování-nastavení

 • Funkce protlačovacího lisu
 • Nastavené hodnoty vstřikování
 • Nastavené hodnoty svazku a výdrže
 • Vtokový kanál / sáně
 • Volitelné možnosti ústí vtoku
 • Možnosti poloautomatického proplachu

Obrazovka nastavení svorky

04nastavení_svorky-obrazovka

 • Tonáž
 • Výška formy
 • Polohy otevření a zavření
 • Vyhazovač
 • Vzduchové vyhazování

Obrazovka konfigurace V/V

05konfigurace-obrazovka

 • Maximální flexibilita pro rozhraní signálů
 • Osm vstupních nebo výstupních signálů 24 V stejn.
 • Signály jsou konfigurovány podle stavu cyklu stroje
 • 41 výstupních stavů cyklu a 14 oprávnění vstupu
 • Konfigurovatelné časovače impulsů pro vstupy

Grafika monitorování trendů procesu

06trend-grafika

 

 • Monitoruje trendy online pomocí grafického znázornění trendů
 • Volit můžete z libovolných monitorovaných proměnných (více než 50 možností)

Obrazovky monitorování procesu

07proces-monitorování

 • Sledujte konzistenci procesů
 • Vysoké rozlišení zpětné vazby času a polohy
 • Volitelná pásma výstrah
 • Ze seznamu více než 50 parametrů jich můžete zvolit až 16

Zlepšená grafika procesu

08lepší-grafika-procesu

 • Možnost zobrazení jednoho nebo dvou grafů
 • Umožňuje porovnání uložených referenčních bodů
 • Snadné ovládání kurzorem a zvětšování/zmenšování
 • Nastavitelná stupnice osy „Y“

Grafické nastavení vstřikování

09grafické-vstřikování

 • Až 10 segmentů rychlosti vstřikování
 • Přenos každého segmentu polohy, objemu, tlaku nebo času
 • Až 10 kroků parametrů svazek / tlak výdrže / čas / rychlost
 • Zobrazuje tlak hydrauliky nebo taveniny
 • Grafické zobrazení aktuálních hodnot tlaku a rychlosti

Možnosti

Vyhledejte dokonalé řešení pro vaši formu

S vícedutinovými formami nemusí velikost formy vždy odpovídat požadavkům a sevření. Stroje K-TEC mohou být nakonfigurovány tak, aby poskytly dokonalou volbu pro vaši formu:

 • Tři různé vůle pro řídicí tyče na sílu sevření umožňují použití forem nadměrné velikosti
 • Alternativní délky přítlačných šroubů pro dodatečné seřízení výšky formy
 • Vícenásobné prodloužení řídicích tyčí pro technologii více součástí a otočné etážové formy
 • Vlastní způsob upevnění a středění formy
 • Snadný přístup k mechanismu vyhazovače díky konstrukci s přítlačnou deskou a přítlačným šrouby

Aplikační odborníci přímo před vašimi dveřmi

Aplikační technici společnosti Ferromatik Milacron vám mohou pomoci stanovit technologie, které nejlépe poslouží vašim požadavkům. Od konfigurace stroje, konstrukce formy a periferního zařízení až po úplné výpočty nákladů na součást. Naše zařízení vám poskytne nejlepší řešení dostupné na trhu pro vaši aplikaci

Ke stažení

Vstřikování

Vlastnosti přesného zpracování

Velká vstřikovací dávka a vysoké tlaky vstřikování činí tyto stroje ideální pro širokou škálu průmyslových aplikací.

Vlastnosti a výhody:

 • Nižší hmotnost řadových vstřikovacích jednotek s otočnými vstřikovacími písty je ideální pro výrobu tenkostěnných součástí s extrémně vysokými vstřikovacími rychlostmi.
 • Robustně zkonstruované lineární ložiskové opěry zajišťují spolehlivý provoz.
 • Celá sestava vstřikovací jednotky se vyklápí a poskytuje snadný přístup ke šneku. Válec šneku lze vyměnit během minut.
 • Volitelný hydraulický motor nebo elektromotor pro plastifikaci.

 

K dispozici je široký výběr vstřikovacích jednotek a geometrií šneků. To znamená aplikačně specifická řešení pro každý typ materiálu a rychlost plastifikace, včetně:

 • Vysokého výkonu a vysoké propustnosti
 • Nižší teploty taveniny
 • Lepšího směšování a homogenizace
 • Ochrany před opotřebováním

Nabídka produktu