Omega


Robustní a výkonný stroj


* This product is not available in Americas, Evropa, Asie.

Popis

omega

Unikátní konstrukce předběžného plnění válce

  • Krátká doba zvyšování tonáže

 

Velký průměr válce

  • Poskytuje rovnoměrné rozložení síly na desce
  • Poskytuje vynikající kolmost a rovnoběžnost formy
  • Snižuje opotřebování formy

 

Dostatečný prostor pro formu – možnost používání velkých forem

Široké ližiny pro podporu desky

  • Menší průhyb desky
  • Prodloužená životnost řídicích tyčí
  • Vyšší únosnost formy

 

Široké ližiny pro podpěry desky

  • Menší průhyb desky
  • Prodloužená životnost řídicích tyčí
  • Vyšší únosnost formy

 

Uzavřená regulační smyčka teploty PID

  • Přesná regulace teploty
  • Vynikající řízení procesu a stabilita

 

Endura-II – pokročilé a uživatelsky přívětivé řízení

  • Ergonomické uspořádání
  • Vysokorychlostní mikroprocesor
  • Tlačítka pro přímý přístup k nabídce
  • Grafické znázornění vlastností stroje
  • Autodiagnostika a schopnost vyhledání poruch
  • Zadávání absolutní hodnoty parametrů
  • Systém centrálního monitorování
  • Statistické řízení procesu (SPC)

 

Dvouválcová vstřikovací jednotka

  • Rovnoměrné rozložení zatížení po středové ose šneku

 

Součásti stroje jsou konstruovány s podporou výpočtové metody konečných prvků (MKP)

  • Maximální poměr pevnosti k hmotnosti

 

Jednoduché těsnění a žádné pístní kroužky

  • Dlouhá životnost těsnicího systému, jednoduchá údržba

 

Plně vedená vyklepávací tyč

  • Vícebodové vstřikování a rovnoměrná síla vyhazování

 

Hydraulické ventily namontované v blízkosti servoovladačů

  • Rychlá reakce servoovladače na povely řídicí jednotky

Technické parametry

models

  • Omega 100
  • Omega 150
  • Omega 200
  • Omega 250
  • Omega 350
  • Omega 450
  • Omega 550
  • Omega 660
  • Omega 775
  • Omega 910

clamp

  • Dutý pracovní válec bez hlavy s jednoduchým těsněním a bez pístních kroužků
  • Velký systém předběžného plnění navržený pro rychlé zvyšování tonáže
  • Válce s rychloposuvem
  • Kuželové matice napínacích tyčí a řízené zatížení spojovacích táhel
  • Nastavitelné ližiny pohybu desek
  • Pevné litinové desky konstruované výpočtem MKP
  • Nastavitelný tlak fáze uzavírání a otevírání
  • Proporcionální řízení rychlosti s pětistupňovou rychlostí uzavírání a otevírání
  • Nastavitelný dvoustupňový bezpečnostní tlak formy a jednostupňová rychlost
  • Náběh podle polohy pro přesné spínání polohy, Přesné řízení rychlosti a tlaku
  • Lineární snímač polohy zaručuje přesné řízení polohy svorky
  • Citlivá ochrana formy s obvodem opakování
  • Zobrazení aktuálního času podle fází
  • Program vkládání formy

injection

  • Šestistupňová rychlost vstřikování a patnáctistupňový profil vstřikovacího tlaku
  • Pětistupňová rychlost šneku a pětistupňové řízení protitlaku (nastavení) prostřednictvím obrazovky
  • Digitální nastavení otáček protlačovacího lisu a digitální odečet aktuálních otáček
  • Řada možností voleb vstřikovacích jednotek s kombinací šneku/válce A–B–C
  • Snadné naklápění vstřikovací jednotky
  • Přepínání mezi plněním a svazkem podle polohy nebo času
  • Lineární snímač polohy zaručuje přesné řízení polohy vstřikovací jednotky
  • Dekomprese vstřikování před/po plnění nebo obojí
  • Programy – poloautomatický proplach, odstraňování studené strusky a průnik do formy
  • Šachovnicová deska pod oblastí proplachování
  • Odlamování vtokového kanálu s časovačem
  • Začátek vstřikování, zpětné sání a dekomprese taveniny – časovač prodlevy
  • Graficky nastavitelná pásma alarmů pro vstřikovací tlak
  • Posuvná zásobní násypka
  • Kontaktní síla trysky ovládaná tlakovým spínačem

controls

  • Monitorování 22 parametrů za posledních 1000 cyklů grafickou formou
  • 10,4” TFT barevný displej s alfanumerickou klávesnicí
  • Grafické znázornění aktuální rychlosti vstřikování a tlaku
  • Datové úložiště pro 80 forem
  • Konfigurovatelné víceúrovňové heslo se jménem operátora
  • Grafické znázornění hodinové výroby
  • Nabídka přizpůsobeného nastavení
  • Displej horního/dolního limitu každého nastavitelného parametru
  • Diagnostika V/V – analogová a digitální
  • Přesný časovač – 0,01 sekundy
  • Nabídka protokolu změn: protokolování posledních 100 změn nastavené hodnoty s časem a datem
  • Statistické řízení procesu (SPC) s grafickým znázorněním
  • Režim procesu: Funkce s podružnou funkcí na jedno stisknutí tlačítka
  • Poznámkový blok a plánování údržby
  • Volně programovatelné inteligentní výstupy
  • Obrazovka přehledu s grafickým znázorněním funkcí stroje
  • Softwarová tlačítka pro rychlý přístup do vybrané nabídky
  • Automatické vypínání
  • Vizuální a zvukový alarm
  • Historie 1000 alarmů s protokolem data a času
  • Rozhraní tiskárny s portem USB

options

  • Pneumatické vyhazování
  • Hydraulické vytahování jádra
  • Řízení teploty přívodního hrdla
  • Řízení teploty oleje
  • Detekce vypadnutí dílu pro jednu dutinu
  • Vodní baterie s ukazatelem teploty
  • Vodní sběrné potrubí
  • Rozhraní robota (SPI/EUROMAP)
  • Doplňkové topné zóny
  • Vyhazování za chodu
  • Tyč k uvolnění uvíznutých součástí
  • Deska s drážkami T
  • Rozšířená světlost s distanční vložkou pístu
  • Ověřování koncového spínače zasouvání vyhazovače
  • Bimetalový válec a kalený/povlakovaný šnek
  • Střídavý pohon s frekvenčním měničem

downloads

Nabídka produktu