Hydron


Vysoký výkon s nízkou spotřebou energie


* This product is not available in Americas, Europe, Asia.

Popis

Hydron

Unikátní konstrukce předběžného plnění válce

 • Krátká doba zvyšování tonáže

 

Velký průměr válce

 • Poskytuje rovnoměrné rozložení síly na desce
 • Poskytuje vynikající kolmost a rovnoběžnost formy
 • Snižuje opotřebování formy

 

Dostatečný prostor pro formu

 • Možnost používání velkých forem

 

Široké ližiny pro podpěry desky

 • Menší průhyb desky
 • Prodloužená životnost řídicích tyčí
 • Vyšší únosnost formy

 

Uzavřená regulační smyčka teploty PID

 • Přesná regulace teploty
 • Vynikající řízení procesu a stabilita

 

Endura-II – pokročilé a uživatelsky přívětivé řízení

 • Ergonomické uspořádání
 • Vysokorychlostní mikroprocesor
 • Tlačítka pro přímý přístup k nabídce
 • Grafické znázornění vlastností stroje
 • Autodiagnostika a schopnost vyhledání poruch
 • Zadávání absolutní hodnoty parametrů
 • Systém centrálního monitorování
 • Statistické řízení procesu (SPC)

 

Dvouválcová vstřikovací jednotka

 • Rovnoměrné rozložení zatížení po středové ose šneku

 

Přesné lineární vedení

 • Lineární ložisková vedení bez tření zlepšují vstřikovací výkon a vyrovnání válce

 

 Servomotor

 • Vynikající úspora energie
 • Rychlejší odezva do hydraulického systému
 • Vynikající konzistence hmotnosti dávky
 • Snížená hlučnost

Specification

Modely

Hydron Servo 100

Hydron Servo 150

Hydron Servo 200

Hydron Servo 250

Hydron Servo 350

Hydron Servo 450

Uzavírací jednotka

 • Dutý pracovní válec bez hlavy s jednoduchým těsněním a bez pístních kroužků
 • Velká konstrukce systému předběžného plnění pro rychlé zvyšování tonáže
 • Válce s rychloposuvem
 • Proporcionální řízení rychlosti
 • Proporcionální řízení rychlosti s pětistupňovou rychlostí uzavírání a otevírání
 • Nastavitelné ližiny pohybu desek
 • Pevné litinové desky konstruované výpočtem MKP
 • Nastavitelný tlak fáze uzavírání a otevírání
 • Nastavitelný dvoustupňový bezpečnostní tlak formy a jednostupňová rychlost
 • Náběh podle polohy pro přesné spínání polohy
 • Přesné řízení rychlosti a tlaku
 • Lineární snímač polohy zaručuje přesné řízení polohy svorky
 • Citlivá ochrana formy s obvodem opakování
 • Zobrazení aktuálního času podle fází
 • Program vkládání formy
 • Zobrazení aktuální tonáže na obrazovce

Vstřikování

 • Šestistupňová rychlost vstřikování a patnáctistupňový profil vstřikovacího tlaku
 • Pětistupňová rychlost šneku a pětistupňové řízení protitlaku (nastavení) prostřednictvím obrazovky
 • Digitální nastavení otáček protlačovacího lisu a digitální odečet aktuálních otáček
 • Řada možností voleb vstřikovacích jednotek s kombinací šneku/válce A’–A–B
 • Snadné naklápění vstřikovací jednotky
 • Přepínání mezi plněním a svazkem podle polohy nebo času
 • Lineární snímač polohy zaručuje přesné řízení polohy vstřikovací jednotky
 • Dekomprese vstřikování před/po plnění nebo obojí
 • Programy – poloautomatický proplach, odstraňování studené strusky a průnik do formy
 • Hliníková šachovnicová deska pod oblastí proplachování
 • Odlamování vtokového kanálu s časovačem
 • Začátek vstřikování, zpětné sání a dekomprese taveniny – časovač prodlevy
 • Graficky nastavitelná pásma alarmů pro vstřikovací tlak
 • Posuvná zásobní násypka

Ovládání

 • Monitorování 22 parametrů za posledních 1000 cyklů grafickou formou
 • 4” TFT barevný displej s alfanumerickou klávesnicí
 • Grafické znázornění aktuální rychlosti vstřikování a tlaku
 • Datové úložiště pro 80 forem
 • Konfigurovatelné víceúrovňové heslo se jménem operátora
 • Grafické znázornění hodinové výroby
 • Nabídka přizpůsobeného nastavení
 • Displej horního/dolního limitu každého nastavitelného parametru
 • Diagnostika V/V – analogová a digitální
 • Přesný časovač – 0,01 sekundy
 • Nabídka protokolu změn: protokolování posledních 100 změn nastavené hodnoty s časem a datem
 • Statistické řízení procesu (SPC) s grafickým znázorněním
 • Režim procesu: Funkce s podružnou funkcí na jedno stisknutí tlačítka
 • Poznámkový blok a plánování údržby
 • Volně programovatelné inteligentní výstupy
 • Obrazovka přehledu s grafickým znázorněním funkcí stroje
 • Softwarová tlačítka pro rychlý přístup do vybrané nabídky
 • Automatické vypínání
 • Vizuální a zvukový alarm
 • Historie 1000 alarmů s protokolem data a času
 • Rozhraní tiskárny s portem USB
 • Grafická analýza doby cyklu podle os
 • Počítadlo dávek s volitelným vypínáním motoru.
 • Data formy / data procesu / protokol změn ukládaný na externí zařízení USB.

Nabídka produktu