Magna Vertical


Konstrukce otočného, vozíkového a stacionárního stolu


Popis

Rotační stroje Magna V

Stroj s vertikální svorkou Magna V přináší veškeré výhody pro lisování vložek, což usnadňuje kombinaci dvou materiálů a snižuje náklady na montáž. Od zapouzdření jemných elektronických součásti až po přelisování v kovu pro různé aplikace v automobilovém průmyslu jsou stroje Magna V schopny nabídnout zmenšení rozsahu operací po lisování, a uspořit tak čas a peníze.

Stroje Magna V společnosti Milacron mohou být nakonfigurovány pro každou možnou aplikaci lisování s vložkou a to díky kombinaci široké škály konfigurací svorky, stolu a vstřikovací jednotky. Vertikální svorky s vodorovnými stoly umožňují přidržování jednoduchých nebo vícenásobných svorek pouhou gravitací. Otevřená konstrukce svorky s rotačními nebo vozíkovými stoly poskytuje výhodu práce s více formami a současných operací, včetně operací před lisováním, vstřikování a po lisování. Souběžné operace se snadno automatizují pro zajištění konzistentní kvality, vysoké produktivity a vysoké ziskovosti.

 

Specification

Modely

Standard USA

Magna V Síla

sevření

Rozsah

velikosti pro vstřikování

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min.

Forma

Maximální velikost

formy

Průměr otočného

stolu

Zdvih

stolu

Americké tuny unce palce palce palce palce palce palce
30 30 0,73–6,04 7.5 14,0 6,5 8 x 12 39,0 19.25
50 50 0,73–6,04 13,0 19,0 6,0 10 x 16 48,0 23.03
80 80 2,27–11,9 14.5 22,0 7.5 12 x 18 54.7 26.45
130 130 3,51–28,0 15,0 25,0 10,0 16 x 20 58,0 33.5
200 200 3,51–28,0 15,0 25,0 10,0 16 x 20 58,0 33.5
280 280 11,0–34,0 23.5 35,0 11.5 24 x 32 77,0

 

Metrické

Magna V Síla

sevření

Rozsah

velikosti pro vstřikování

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min.

Forma

Maximální velikost

formy

Průměr otočného

stolu

Zdvih

stolu

kN g mm mm mm mm mm mm
30 27.2 20,7–171,4 190.5 355.6 165,0 203,2 x 203,2 991 489
50 45.5 20,7–171,4 330.2 482.6 152.4 254 x 406,4 1219 592
80 72.7 64,4–337,4 368,0 558.8 190.5 304,8 x 457,2 1390 926
130 117 99,5–794 381,0 635,0 254,0 406,4 x 508,0 1473 926
200 180 99,5–794 381,0 635,0 254,0 406,4 x 508,0 1473 851
280 254 311,0 – 1 049 596.9 889,0 292.1 609,6 x 812,8 1956

 

Uzavírací jednotka

Otevřená konstrukce svorky pro snadnou výrobu a automatizaci

Konstrukce svorky představuje robustní svislý rám tvaru C, který je otevřený na přední straně a na bocích.

 • S vložkami nekolidují žádné řídicí tyče, které by byly vysunuté mimo desky.
 • Je tak množné používat velké rotační a vozíkové stoly a dosáhnout vyšší kapacity formy s menší zabranou podlahovou plochou
 • Snadný přístup pro výměnu forem a instalaci rozvodů
 • Snadný přístup k formě pro automatizaci

Ovládání

Technologie přesného řízení pro všechny aplikace

Řídicí systém MOSAIC je vysoce výkonný řídicí systém, který ovládá a oznamuje všechny funkce stroje a výrobní procesy souvisejících dílů. Řídicí systém MOSAIC zajišťuje lepší spolehlivost, výkonnost a uživatelskou přívětivost, abyste měli své procesy pod kontrolou.

 • Individuální tlačítka pro ruční ovládání pohybů vpřed a vzad pro každou osu.
 • Továrně programovatelná tlačítka pro přidané příslušenství.
 • Logické seskupení a oddělení funkcí stroje a ručních ovládacích tlačítek.
 • Závěs pro otočné rameno lze optimálně nastavit pro každého operátora, což umožní ničím neblokovaný výhled do lisovacího prostoru.

Vlastnosti řídicího systému Mosaic

 • 15‘‘ obrazovka displeje
 • Plochý panel TFT
 • Dotyková obrazovka (analogová, odporový princip), dva procesory Intel
 • Závěs pro otočné rameno
 • Ochrana IP65 (před nečistotami)

Vlastnosti obrazovky pro operátora systému Mosaic

Uspořádání obrazovky je přehledné, stručné a snadno srozumitelné.

Tlačítko přímého přístupu ke skupině funkcí pro rychlé nastavení stroje.

Klávesnice na obrazovce pro zadávání dat a textu.

Rozevírací nabídky pro volbu položek v seznamech. Podsvětlená tlačítka (lez vypnout/zapnout)

Volba jazyka a měrných jednotek

Obrazovky displeje řídicího systému Mosaic

Intuitivní ovládání dotykových obrazovek

02intuitivní-obrazovky

 • Tlačítko přístupu ke skupině funkcí na levém okraji
 • Speciální funkční tlačítka na pravém okraji
 • Panel zpráv na horním okraji obrazovky zobrazuje aktivní alarmy nebo v případě jejich neexistence aktuální nabídku
 • Stavový panel na dolním okraji obrazovky poskytuje rychlý přehled aktuálního stavu důležitých parametrů stroje, včetně okamžité zpětné vazby ze snímačů, aktuálního počtu cyklů a aktuálně přihlášeného uživatele.

Obrazovka přehledu nastavených hodnot

03přehled-obrazovka

 • Jedna obrazovka pro nastavení svorky, vyhazovače, vstřikovací jednotky a protlačovacího lisu
 • Postupuje podle konfigurace, která je definována na kartě Primární nastavení
 • Vhodná pro rychlé nastavení a seřízení
 • Zlepšuje účinnost nastavení operátorem

Obrazovky nastavení vstřikování

10vstřikování-nastavení

 • Funkce protlačovacího lisu
 • Nastavené hodnoty vstřikování
 • Nastavené hodnoty svazku a výdrže
 • Vtokový kanál / sáně
 • Volitelné možnosti ústí vtoku
 • Možnosti poloautomatického proplachu

Obrazovka nastavení svorky

04nastavení_svorky-obrazovka

Tonáž

Výška formy

Polohy otevření a zavření

Vyhazovač

Vzduchové vyhazování

Obrazovka konfigurace V/V

05konfigurace-obrazovka

 • Maximální flexibilita pro rozhraní signálů
 • Osm vstupních nebo výstupních signálů 24 V stejn.
 • Signály jsou konfigurovány podle stavu cyklu stroje
 • 41 výstupních stavů cyklu a 14 oprávnění vstupu
 • Konfigurovatelné časovače impulsů pro vstupy

Grafika monitorování trendů procesu

06trend-grafika

 • Monitoruje trendy online pomocí grafického znázornění trendů
 • Volit můžete z libovolných monitorovaných proměnných (více než 50 možností)

Obrazovky monitorování procesu

07proces-monitorování

 • Sledujte konzistenci procesů
 • Vysoké rozlišení zpětné vazby času a polohy
 • Volitelná pásma výstrah
 • Ze seznamu více než 50 parametrů jich můžete zvolit až 16

Zlepšená grafika procesu

08lepší-grafika-procesu

 • Možnost zobrazení jednoho nebo dvou grafů
 • Umožňuje porovnání uložených referenčních bodů
 • Snadné ovládání kurzorem a zvětšování/zmenšování
 • Nastavitelná stupnice osy „Y“

Grafické nastavení vstřikování

09grafické-vstřikování

 • Až 10 segmentů rychlosti vstřikování
 • Přenos každého segmentu polohy, objemu, tlaku nebo času
 • Až 10 kroků parametrů svazek / tlak výdrže / čas / rychlost
 • Zobrazuje tlak hydrauliky nebo taveniny
 • Grafické zobrazení aktuálních hodnot tlaku a rychlosti

Možnosti

Volitelné možnosti stolu

Otočný stůl

 • Flexibilita jednotky s více stanicemi umožňuje více operací a maximalizaci produktivity
 • Standardní dostupné konfigurace zahrnují 2 nebo 4 stanice (dolní části formy) a přizpůsobení pro 3, 6 a jiné počty stanic
 • Clona obklopující celý stroj umožňuje více operací okolo stolu, a to bez ochranných krytů
 • Snadná automatizace několika stanic
 • Snadný přístup pro nastavení a ovládání forem

Stacionární stůl

 • Nejlepší pro vyhrazené aplikace
 • Flexibilní pro použití široké škály součástí, od jednoduchých až po složité aplikace, nebo tam, kde se nevyžaduje více forem

Vozíkový stůl

 • Díly lze během lisování nakládat/vykládat současně pomocí dvoudílné spodní části formy
 • Možnost pracovat s dlouhými vložkami, které jsou příliš dlouhé pro rotační stoly
 • Flexibilita pro práci s jednou formou
 • Vozíkový stůl se přesouvá ze strany na stranu pomocí hydraulického válce s přesným polohováním prostřednictvím snímačů polohy a mechanických dorazů

K dispozici jsou modely s vertikální svorkou/vertikálním vstřikováním

Stávající nástroje

 • Používání na konvenčních horizontálních strojích

Formy s horkým rozváděcím kanálem

 • Potíže s odlamováním vtokového kanálu při každém cyklu

Konstrukce dílů

 • Možnosti vstřikovat do středu dílu
 • Používání standardních (horizontálních) základen formy

Není nutné odlamování vtokového kanálu

 • Kratší doby cyklů
 • Aplikace s horkým rozváděcím kanálem

Ke stažení

Nabídka produktu