Maxima G


Podpora účinnosti a opakovatelnosti


Popis

Podobně jako model Maxima Servo nabízí také Maxima G Servo spolehlivost, přesnost, všestrannost, uživatelskou přívětivost a energetickou úspornost, avšak při vyšších tonážích. Tonáže začínají na 1 100 a sahají až k hodnotě 6 600 tun. Tyto celoelektrické stroje dosahují oproti podobným strojům až 60% úspory energie, současně snižují náklady na lisování a náklady na údržbu a také méně tepelně zatěžují prostor výrobního závodu. Vysoce cenný vstřikovací lis kombinuje výhody přesného a jemného mechanismu kolenového kloubu s moderními, uživatelsky přívětivými ovládacími prvky.

Modelová řada Maxima G Servo nabízí vysokou teplotní stabilitu, vstřikovací jednotku se dvěma válci, standardní otočný čep válce a přesná lineární vedení. Konstrukce servomotoru zaručuje lepší opakovatelnost, nižší spotřebu energie, stejně jako nízkou provozní hlučnost.

Servosystém přivádí pouze tolik materiálu, kolik je potřeba, a brání tak zbytečnému generování tepla a významně snižuje požadavky na chlazení olejem. Prodloužila se životnost těsnění a hydraulických součástí, stejně jako životnost oleje, zatímco objem tepla vyzářeného do prostoru výrobního závodu se snížil

.

Specification

Modely

Standard USA

Maxima G Servo

Model/tonáž

Maximální

hmotnost formy

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min. Tloušťka

formy

Velikost

desky

Vůle

řídicí tyče

lb palce palce palce palce palce
1100 44 620 74.8 94.5 19,7 78,7 x 63,2 61 x 47,2
1300 55500 86.6 110.2 23,6 86,6 x 70,1 65,7 x 52,4
1500 55500 86.6 110.2 23,6 86,6 x 70,1 65 x 51,6
1800 78925 104.3 129.9 26,5 94,5 x 77,5 72,2 x 55,3
2000 78925 104.3 129.9 26,5 94,5 x 77,5 72,2 x 55,3
2300 101675 118.1 145.7 27,6 102,4 x 86,6 79,3 x 63,6
2600 101675 118.1 145.7 27,6 102,4 x 86,6 79,3 x 63,6
3000 101720 116.1 145.7 29,5 115,0 x 96,5 84,0 x 66,9
3300 101720 116.1 145.7 29,5 115,0 x 96,5 84,0 x 66,9
4000 118000 133.8 165.4 31,5 122 x 106,3 90,5 x 74,8
4400 118000 133.8 165.4 31,5 122 x 106,3 90,5 x 74,8

 

Metrické

Maxima G Servo

Model/tonáž

Maximální

hmotnost formy

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min. Tloušťka

formy

Velikost

desky

Vůle

řídicí tyče

kg mm mm mm mm mm
1100 20240 1900 2400 500 2 000 x 1 605 1 550 x 1 200
1300 25175 2200 2800 600 2 200 x 1 780 1 670 x 1 330
1500 25175 2200 2800 600 2 200 x 1 780 1 650 x 1 310
1800 35800 2650 3300 650 2 400 x 1 970 1 835 x 1 405
2000 35800 2650 3300 650 2 400 x 1 970 1 835 x 1 405
2300 46120 3000 3700 700 2 600 x 2 200 2 015 x 1 615
2600 46120 3000 3700 700 2 600 x 2 200 2 015 x 1 615
3000 46140 2950 3700 750 2 920 x 2 450 2 135 x 1 700
3300 46140 2950 3700 750 2 920 x 2 450 2 135 x 1 700
4000 53525 3400 4200 800 3 100 x 2 700 2 300 x 1 900
4400 53525 3400 4200 800 3 100 x 2 700 2 300 x 1 900

Uzavírací jednotka

Kontrola tonáže sevření

 • Konstrukce válce svorky s nulovou netěsností umožňuje kontrolovat tonáž sevření. Celková účinnost stroje se výrazně zvýšila, protože pro udržení tonáže sevření během činnosti stroje není spotřebována žádná energie.

Ovládání

Technologie přesného řízení pro všechny aplikace

Řídicí systém MOSAIC je vysoce výkonný řídicí systém, který ovládá a oznamuje všechny funkce stroje a výrobní procesy souvisejících dílů. Řídicí systém MOSAIC zajišťuje lepší spolehlivost, výkonnost a uživatelskou přívětivost, abyste měli své procesy pod kontrolou.

 • Individuální tlačítka pro ruční ovládání pohybů vpřed a vzad pro každou osu.
 • Továrně programovatelná tlačítka pro přidané příslušenství.
 • Logické seskupení a oddělení funkcí stroje a ručních ovládacích tlačítek.
 • Závěs pro otočné rameno lze optimálně nastavit pro každého operátora, což umožní ničím neblokovaný výhled do lisovacího prostoru.

 

Vlastnosti řídicího systému Mosaic

 • 15‘‘ obrazovka displeje
 • Plochý panel TFT
 • Dotyková obrazovka (analogová, odporový princip), dva procesory Intel
 • Závěs pro otočné rameno
 • Ochrana IP65 (před nečistotami)

 

Vlastnosti obrazovky operátora systému Mosaic

 • Uspořádání obrazovky je přehledné, stručné a snadno srozumitelné.
 • Tlačítko přímého přístupu ke skupině funkcí pro rychlé nastavení stroje.
 • Klávesnice na obrazovce pro zadávání dat a textu.
 • Rozevírací nabídky pro volbu položek v seznamech. Podsvětlená tlačítka (lez vypnout/zapnout)
 • Volba jazyka a měrných jednotek

 

Obrazovky displeje řídicího systému Mosaic

Intuitivní ovládání dotykových obrazovek

02intuitivní-obrazovky

 • Tlačítko přístupu ke skupině funkcí na levém okraji
 • Speciální funkční tlačítka na pravém okraji
 • Panel zpráv na horním okraji obrazovky zobrazuje aktivní alarmy nebo v případě jejich neexistence aktuální nabídku
 • Stavový panel na dolním okraji obrazovky poskytuje rychlý přehled aktuálního stavu důležitých parametrů stroje, včetně okamžité zpětné vazby ze snímačů, aktuálního počtu cyklů a aktuálně přihlášeného uživatele.

 

Obrazovka přehledu nastavených hodnot

03přehled-obrazovka

 • Jedna obrazovka pro nastavení svorky, vyhazovače, vstřikovací jednotky a protlačovacího lisu
 • Postupuje podle konfigurace, která je definována na kartě Primární nastavení
 • Vhodná pro rychlé nastavení a seřízení
 • Zlepšuje účinnost nastavení operátorem

 

Obrazovky nastavení vstřikování

10vstřikování-nastavení

 • Funkce protlačovacího lisu
 • Nastavené hodnoty vstřikování
 • Nastavené hodnoty svazku a výdrže
 • Vtokový kanál / sáně
 • Volitelné možnosti ústí vtoku
 • Možnosti poloautomatického proplachu

 

Obrazovka nastavení svorky

04nastavení_svorky-obrazovka

 • Tonáž
 • Výška formy
 • Polohy otevření a zavření
 • Vyhazovač
 • Vzduchové vyhazování

 

Obrazovka konfigurace V/V

05konfigurace-obrazovka

 • Maximální flexibilita pro rozhraní signálů
 • Osm vstupních nebo výstupních signálů 24 V stejn.
 • Signály jsou konfigurovány podle stavu cyklu stroje
 • 41 výstupních stavů cyklu a 14 oprávnění vstupu
 • Konfigurovatelné časovače impulsů pro vstupy

 

Grafika monitorování trendů procesu

06trend-grafika

 • Monitoruje trendy online pomocí grafického znázornění trendů
 • Volit můžete z libovolných monitorovaných proměnných (více než 50 možností)

 

Obrazovky monitorování procesu

07proces-monitorování

 • Sledujte konzistenci procesů
 • Vysoké rozlišení zpětné vazby času a polohy
 • Volitelná pásma výstrah
 • Ze seznamu více než 50 parametrů jich můžete zvolit až 16

 

Lepší grafika procesu

08lepší-grafika-procesu

 • Možnost zobrazení jednoho nebo dvou grafů
 • Umožňuje porovnání uložených referenčních bodů
 • Snadné ovládání kurzorem a zvětšování/zmenšování
 • Nastavitelná stupnice osy „Y“

 

Grafické nastavení vstřikování

09grafické-vstřikování

 • Až 10 segmentů rychlosti vstřikování
 • Přenos každého segmentu polohy, objemu, tlaku nebo času
 • Až 10 kroků parametrů svazek / tlak výdrže / čas / rychlost
 • Zobrazuje tlak hydrauliky nebo taveniny
 • Grafické zobrazení aktuálních hodnot tlaku a rychlosti

Video

ITM

Interaktivní technická příručka

Poskytněte svému personálu údržby možnost udržovat špičkový výkon zařízení a efektivní způsoby, jak odstraňovat poruchy.

 • Videa a bloková schémata odstraňování poruch pro urychlené řešení problémů
 • Interaktivní schéma
 • Sleduje tok hydraulického oleje, tlakové a zpětné větve pro každý stav stroje
 • Kombinuje hydraulický obvod s konvenční tabulkou tlaků
 • Animuje obvod a zobrazuje polohu jednotlivých ventilů
 • Obsahuje křížové reference součástí, jejích umístění a čísla
 • Zobrazuje datové listy součástí hydraulického systému

Umožňuje a usnadňuje přístup ke všem důležitým informacím o zařízení vašeho závodu pomocí přenosného počítače, tabletu nebo online.

 • Instruktážní videa poskytují přehled o činnosti součástí
 • Identifikace čísel součástí hydraulických systémů zjednodušuje objednávání součástí
 • Školicí pomůcka pro personál údržby
 • Elektronická kopie příručky stroje a zákaznické dokumentace
 • Stručná referenční videa týkající se instalace, preventivní údržby a ovládání stroje

Ke stažení

Vstřikování

Konzistence a spolehlivost

 • Řízení s uzavřenou smyčkou značně zlepšuje konzistenci cyklu a opakovatelnost ve srovnání s konvenčním hydraulickým vstřikovacím strojem.

Nabídka produktu