Maxima


Až 60% úspora energie


Popis

Maxima Servo 950

Maxima Servo je jeden z nejvíce energeticky úsporných strojů společnosti Milacron, který dále nabízí spolehlivost, přesnost, všestrannost a uživatelskou přívětivost. Servohydraulický stroj dosahuje až 60% energetických úspor ve srovnání s podobnými stroji, se snížením nákladů na lisování a údržbu a také s nižším tepelným zatížením prostoru výrobního závodu. Vysoce cenný vstřikovací lis kombinuje výhody přesného a jemného dvoudeskového mechanismu s moderními, uživatelsky přívětivými ovládacími prvky.

Modelová řada Maxima Servo nabízí vysokou teplotní stabilitu, vstřikovací jednotku se dvěma válci, standardní otočný čep válce a přesná lineární vedení. Konstrukce servomotoru zaručuje lepší opakovatelnost, nižší spotřebu energie, stejně jako nízkou provozní hlučnost.

Servosystém přivádí pouze tolik materiálu, kolik je potřeba, a brání tak zbytečnému generování tepla a významně snižuje požadavky na chlazení olejem. Prodloužila se životnost těsnění a hydraulických součástí, stejně jako životnost oleje, zatímco objem tepla vyzářeného do prostoru výrobního závodu se snížil.

Specification

Modely

Standard USA

Maxima Servo

Model/tonáž

Maximální

hmotnost formy

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min. Tloušťka

formy

Velikost

desky

Vůle

řídicí tyče

lb palce palce palce palce palce
MM 310 WP 8295 41.7 49.6 7.9 47,0 x 37,0 36,0 x 26,0
MM 450 12425 47.2 57.1 9,8 43,3 x 43,3 32,3 x 32,3
MM 550 16500 58.1 67.9 9,9 49,2 x 49,2 36,2 x 36,2
MM 580 WP 22100 71.9 81.7 9,8 56,3 x 49,2 43,3 x 36,2
MM 725 26485 69.9 81.7 11.8 55,5 x 55,5 42,5 x 42,5
MM 950 WP 38000 72.8 88.6 15.7 70,9 x 58,3 54,7 x 42,1

 

Metrické

Maxima Servo

Model/tonáž

Maximální

hmotnost formy

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min. Tloušťka

formy

Velikost

desky

Vůle

řídicí tyče

kg mm mm mm mm mm
MM 310 WP 3762 1060 1260 200 915 x 660 915 x 660
MM 450 5635 1200 1450 250 1 100 x 1 100 820 x 820
MM 550 7483 1475 1725 250 1 250 x 1 250 920 x 920
MM 580 WP 10025 1825 2075 250 1 430 x 1 250 1 100 x 920
MM 725 12011 1775 2075 300 1 410 x 1 410 1 080 x 1 080
MM 950 WP 17234 1850 2250 400 1 800 x 1 480 1 390 x 1 070

Uzavírací jednotka

Kontrola tonáže sevření

 • Konstrukce válce svorky s nulovou netěsností umožňuje kontrolovat tonáž sevření. Celková účinnost stroje se výrazně zvýšila, protože pro udržení tonáže sevření během činnosti stroje není spotřebována žádná energie.

Ovládání

Technologie přesného řízení pro všechny aplikace

Řídicí systém MOSAIC je vysoce výkonný řídicí systém, který ovládá a oznamuje všechny funkce stroje a výrobní procesy souvisejících dílů. Řídicí systém MOSAIC zajišťuje lepší spolehlivost, výkonnost a uživatelskou přívětivost, abyste měli své procesy pod kontrolou.

 • Individuální tlačítka pro ruční ovládání pohybů vpřed a vzad pro každou osu.
 • Továrně programovatelná tlačítka pro přidané příslušenství.
 • Logické seskupení a oddělení funkcí stroje a ručních ovládacích tlačítek.
 • Závěs pro otočné rameno lze optimálně nastavit pro každého operátora, což umožní ničím neblokovaný výhled do lisovacího prostoru.

Vlastnosti řídicího systému Mosaic

 • 15‘‘ obrazovka displeje
 • Plochý panel TFT
 • Dotyková obrazovka (analogová, odporový princip), dva procesory Intel
 • Závěs pro otočné rameno
 • Ochrana IP65 (před nečistotami)

Vlastnosti obrazovky operátora systému Mosaic

 • Uspořádání obrazovky je přehledné, stručné a snadno srozumitelné.
 • Tlačítko přímého přístupu ke skupině funkcí pro rychlé nastavení stroje.
 • Klávesnice na obrazovce pro zadávání dat a textu.
 • Rozevírací nabídky pro volbu položek v seznamech. Podsvětlená tlačítka (lez vypnout/zapnout)
 • Volba jazyka a měrných jednotek

 

Obrazovky displeje řídicího systému Mosaic

Intuitivní ovládání dotykových obrazovek

02intuitivní-obrazovky

 • Tlačítko přístupu ke skupině funkcí na levém okraji
 • Speciální funkční tlačítka na pravém okraji
 • Panel zpráv na horním okraji obrazovky zobrazuje aktivní alarmy nebo v případě jejich neexistence aktuální nabídku
 • Stavový panel na dolním okraji obrazovky poskytuje rychlý přehled aktuálního stavu důležitých parametrů stroje, včetně okamžité zpětné vazby ze snímačů, aktuálního počtu cyklů a aktuálně přihlášeného uživatele.

Obrazovka přehledu nastavených hodnot

03přehled-obrazovka

 • Jedna obrazovka pro nastavení svorky, vyhazovače, vstřikovací jednotky a protlačovacího lisu
 • Postupuje podle konfigurace, která je definována na kartě Primární nastavení
 • Vhodná pro rychlé nastavení a seřízení
 • Zlepšuje účinnost nastavení operátorem

Obrazovky nastavení vstřikování

10vstřikování-nastavení

 • Funkce protlačovacího lisu
 • Nastavené hodnoty vstřikování
 • Nastavené hodnoty svazku a výdrže
 • Vtokový kanál / sáně
 • Volitelné možnosti ústí vtoku
 • Možnosti poloautomatického proplachu

Obrazovka nastavení svorky

04nastavení_svorky-obrazovka

 • Tonáž
 • Výška formy
 • Polohy otevření a zavření
 • Vyhazovač
 • Vzduchové vyhazování

Obrazovka konfigurace V/V

05konfigurace-obrazovka

 • Maximální flexibilita pro rozhraní signálů
 • Osm vstupních nebo výstupních signálů 24 V stejn.
 • Signály jsou konfigurovány podle stavu cyklu stroje
 • 41 výstupních stavů cyklu a 14 oprávnění vstupu
 • Konfigurovatelné časovače impulsů pro vstupy

Grafika monitorování trendů procesu

06trend-grafika

 

 • Monitoruje trendy online pomocí grafického znázornění trendů
 • Volit můžete z libovolných monitorovaných proměnných (více než 50 možností)

Obrazovky monitorování procesu

07proces-monitorování

 • Sledujte konzistenci procesů
 • Vysoké rozlišení zpětné vazby času a polohy
 • Volitelná pásma výstrah
 • Ze seznamu více než 50 parametrů jich můžete zvolit až 16

Zlepšená grafika procesu

08lepší-grafika-procesu

 • Možnost zobrazení jednoho nebo dvou grafů
 • Umožňuje porovnání uložených referenčních bodů
 • Snadné ovládání kurzorem a zvětšování/zmenšování
 • Nastavitelná stupnice osy „Y“

Grafické nastavení vstřikování

09grafické-vstřikování

 • Až 10 segmentů rychlosti vstřikování
 • Přenos každého segmentu polohy, objemu, tlaku nebo času
 • Až 10 kroků parametrů svazek / tlak výdrže / čas / rychlost
 • Zobrazuje tlak hydrauliky nebo taveniny
 • Grafické zobrazení aktuálních hodnot tlaku a rychlosti

Video

ITM

Interaktivní technická příručka

Poskytněte svému personálu údržby možnost udržovat špičkový výkon zařízení a efektivní způsoby, jak odstraňovat poruchy.

 • Videa a bloková schémata odstraňování poruch pro urychlené řešení problémů
 • Interaktivní schéma
 • Sleduje tok hydraulického oleje, tlakové a zpětné větve pro každý stav stroje
 • Kombinuje hydraulický obvod s konvenční tabulkou tlaků
 • Animuje obvod a zobrazuje polohu jednotlivých ventilů
 • Obsahuje křížové reference součástí, jejích umístění a čísla
 • Zobrazuje datové listy součástí hydraulického systému

Umožňuje a usnadňuje přístup ke všem důležitým informacím o zařízení vašeho závodu pomocí přenosného počítače, tabletu nebo online.

 • Instruktážní videa poskytují přehled o činnosti součástí
 • Identifikace čísel součástí hydraulických systémů zjednodušuje objednávání součástí
 • Školicí pomůcka pro personál údržby
 • Elektronická kopie příručky stroje a zákaznické dokumentace
 • Stručná referenční videa týkající se instalace, preventivní údržby a ovládání stroje

Ke stažení

Vstřikování

Konzistence a spolehlivost

 • Řízení s uzavřenou smyčkou značně zlepšuje konzistenci cyklu a opakovatelnost ve srovnání s konvenčním hydraulickým vstřikovacím strojem.

Nabídka produktu