Maxima


Až 60% úspora energie


Popis

Maxima Servo 950

Maxima Servo je jeden z nejvíce energeticky úsporných strojů společnosti Milacron, který dále nabízí spolehlivost, přesnost, všestrannost a uživatelskou přívětivost. Servohydraulický stroj dosahuje až 60% energetických úspor ve srovnání s podobnými stroji, se snížením nákladů na lisování a údržbu a také s nižším tepelným zatížením prostoru výrobního závodu. Vysoce cenný vstřikovací lis kombinuje výhody přesného a jemného dvoudeskového mechanismu s moderními, uživatelsky přívětivými ovládacími prvky.

Modelová řada Maxima Servo nabízí vysokou teplotní stabilitu, vstřikovací jednotku se dvěma válci, standardní otočný čep válce a přesná lineární vedení. Konstrukce servomotoru zaručuje lepší opakovatelnost, nižší spotřebu energie, stejně jako nízkou provozní hlučnost.

Servosystém přivádí pouze tolik materiálu, kolik je potřeba, a brání tak zbytečnému generování tepla a významně snižuje požadavky na chlazení olejem. Prodloužila se životnost těsnění a hydraulických součástí, stejně jako životnost oleje, zatímco objem tepla vyzářeného do prostoru výrobního závodu se snížil.

Technické parametry

Modely

Standard USA

Maxima Servo

Model/tonáž

Maximální

hmotnost formy

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min. Tloušťka

formy

Velikost

desky

Vůle

řídicí tyče

lb palce palce palce palce palce
MM 310 WP 8295 41.7 49.6 7.9 47,0 x 37,0 36,0 x 26,0
MM 450 12425 47.2 57.1 9,8 43,3 x 43,3 32,3 x 32,3
MM 550 16500 58.1 67.9 9,9 49,2 x 49,2 36,2 x 36,2
MM 580 WP 22100 71.9 81.7 9,8 56,3 x 49,2 43,3 x 36,2
MM 725 26485 69.9 81.7 11.8 55,5 x 55,5 42,5 x 42,5
MM 950 WP 38000 72.8 88.6 15.7 70,9 x 58,3 54,7 x 42,1

 

Metrické

Maxima Servo

Model/tonáž

Maximální

hmotnost formy

Zdvih

svorky

Maximální

světlost

Min. Tloušťka

formy

Velikost

desky

Vůle

řídicí tyče

kg mm mm mm mm mm
MM 310 WP 3762 1060 1260 200 915 x 660 915 x 660
MM 450 5635 1200 1450 250 1 100 x 1 100 820 x 820
MM 550 7483 1475 1725 250 1 250 x 1 250 920 x 920
MM 580 WP 10025 1825 2075 250 1 430 x 1 250 1 100 x 920
MM 725 12011 1775 2075 300 1 410 x 1 410 1 080 x 1 080
MM 950 WP 17234 1850 2250 400 1 800 x 1 480 1 390 x 1 070

Uzavírací jednotka

Kontrola tonáže sevření

 • Konstrukce válce svorky s nulovou netěsností umožňuje kontrolovat tonáž sevření. Celková účinnost stroje se výrazně zvýšila, protože pro udržení tonáže sevření během činnosti stroje není spotřebována žádná energie.

Vstřikování

Konzistence a spolehlivost

 • Řízení s uzavřenou smyčkou značně zlepšuje konzistenci cyklu a opakovatelnost ve srovnání s konvenčním hydraulickým vstřikovacím strojem.

Ovládání

Technologie přesného řízení pro všechny aplikace

Řídicí systém MOSAIC je vysoce výkonný řídicí systém, který ovládá a oznamuje všechny funkce stroje a výrobní procesy souvisejících dílů. Řídicí systém MOSAIC zajišťuje lepší spolehlivost, výkonnost a uživatelskou přívětivost, abyste měli své procesy pod kontrolou.

 • Individuální tlačítka pro ruční ovládání pohybů vpřed a vzad pro každou osu.
 • Továrně programovatelná tlačítka pro přidané příslušenství.
 • Logické seskupení a oddělení funkcí stroje a ručních ovládacích tlačítek.
 • Závěs pro otočné rameno lze optimálně nastavit pro každého operátora, což umožní ničím neblokovaný výhled do lisovacího prostoru.

Vlastnosti řídicího systému Mosaic

 • 15‘‘ obrazovka displeje
 • Plochý panel TFT
 • Dotyková obrazovka (analogová, odporový princip), dva procesory Intel
 • Závěs pro otočné rameno
 • Ochrana IP65 (před nečistotami)

Vlastnosti obrazovky operátora systému Mosaic

 • Uspořádání obrazovky je přehledné, stručné a snadno srozumitelné.
 • Tlačítko přímého přístupu ke skupině funkcí pro rychlé nastavení stroje.
 • Klávesnice na obrazovce pro zadávání dat a textu.
 • Rozevírací nabídky pro volbu položek v seznamech. Podsvětlená tlačítka (lez vypnout/zapnout)
 • Volba jazyka a měrných jednotek

 

Obrazovky displeje řídicího systému Mosaic

Intuitivní ovládání dotykových obrazovek

02intuitivní-obrazovky

 • Tlačítko přístupu ke skupině funkcí na levém okraji
 • Speciální funkční tlačítka na pravém okraji
 • Panel zpráv na horním okraji obrazovky zobrazuje aktivní alarmy nebo v případě jejich neexistence aktuální nabídku
 • Stavový panel na dolním okraji obrazovky poskytuje rychlý přehled aktuálního stavu důležitých parametrů stroje, včetně okamžité zpětné vazby ze snímačů, aktuálního počtu cyklů a aktuálně přihlášeného uživatele.

Obrazovka přehledu nastavených hodnot

03přehled-obrazovka

 • Jedna obrazovka pro nastavení svorky, vyhazovače, vstřikovací jednotky a protlačovacího lisu
 • Postupuje podle konfigurace, která je definována na kartě Primární nastavení
 • Vhodná pro rychlé nastavení a seřízení
 • Zlepšuje účinnost nastavení operátorem

Obrazovky nastavení vstřikování

10vstřikování-nastavení

 • Funkce protlačovacího lisu
 • Nastavené hodnoty vstřikování
 • Nastavené hodnoty svazku a výdrže
 • Vtokový kanál / sáně
 • Volitelné možnosti ústí vtoku
 • Možnosti poloautomatického proplachu

Obrazovka nastavení svorky

04nastavení_svorky-obrazovka

 • Tonáž
 • Výška formy
 • Polohy otevření a zavření
 • Vyhazovač
 • Vzduchové vyhazování

Obrazovka konfigurace V/V

05konfigurace-obrazovka

 • Maximální flexibilita pro rozhraní signálů
 • Osm vstupních nebo výstupních signálů 24 V stejn.
 • Signály jsou konfigurovány podle stavu cyklu stroje
 • 41 výstupních stavů cyklu a 14 oprávnění vstupu
 • Konfigurovatelné časovače impulsů pro vstupy

Grafika monitorování trendů procesu

06trend-grafika

 

 • Monitoruje trendy online pomocí grafického znázornění trendů
 • Volit můžete z libovolných monitorovaných proměnných (více než 50 možností)

Obrazovky monitorování procesu

07proces-monitorování

 • Sledujte konzistenci procesů
 • Vysoké rozlišení zpětné vazby času a polohy
 • Volitelná pásma výstrah
 • Ze seznamu více než 50 parametrů jich můžete zvolit až 16

Zlepšená grafika procesu

08lepší-grafika-procesu

 • Možnost zobrazení jednoho nebo dvou grafů
 • Umožňuje porovnání uložených referenčních bodů
 • Snadné ovládání kurzorem a zvětšování/zmenšování
 • Nastavitelná stupnice osy „Y“

Grafické nastavení vstřikování

09grafické-vstřikování

 • Až 10 segmentů rychlosti vstřikování
 • Přenos každého segmentu polohy, objemu, tlaku nebo času
 • Až 10 kroků parametrů svazek / tlak výdrže / čas / rychlost
 • Zobrazuje tlak hydrauliky nebo taveniny
 • Grafické zobrazení aktuálních hodnot tlaku a rychlosti

Video

ITM

Interaktivní technická příručka

Poskytněte svému personálu údržby možnost udržovat špičkový výkon zařízení a efektivní způsoby, jak odstraňovat poruchy.

 • Videa a bloková schémata odstraňování poruch pro urychlené řešení problémů
 • Interaktivní schéma
 • Sleduje tok hydraulického oleje, tlakové a zpětné větve pro každý stav stroje
 • Kombinuje hydraulický obvod s konvenční tabulkou tlaků
 • Animuje obvod a zobrazuje polohu jednotlivých ventilů
 • Obsahuje křížové reference součástí, jejích umístění a čísla
 • Zobrazuje datové listy součástí hydraulického systému

Umožňuje a usnadňuje přístup ke všem důležitým informacím o zařízení vašeho závodu pomocí přenosného počítače, tabletu nebo online.

 • Instruktážní videa poskytují přehled o činnosti součástí
 • Identifikace čísel součástí hydraulických systémů zjednodušuje objednávání součástí
 • Školicí pomůcka pro personál údržby
 • Elektronická kopie příručky stroje a zákaznické dokumentace
 • Stručná referenční videa týkající se instalace, preventivní údržby a ovládání stroje

Ke stažení

Nabídka produktu