Nova


Nová generace – energetická účinnost


* This product is not available in Americas, Europe, Asia.

Popis

nova-servo

Robustní a stabilní mechanismus kolenového kloubu

 • Jednodílný kolenový kloub pro 50–80 tun, dvojitý kolenový kloub pro 110–200 tun
 • Mechanismus kolenového kloubu optimalizovaný pro rychlé cyklování a menší průhyb desky
 • Vyšší únosnost formy

Vícefázové vyhazování

 • Plynulé a rychlé vyhazování
 • Snadný přístup do prostoru vyhazovače
 • Vyhazovací tyč pro vícebodové vyhazování
 • Pulsační vyhazovač

Dostatečný prostor pro formu

 • Možnost používání velkých forem

 Široké ližiny pro podpěry desky

 • Menší průhyb desky
 • Prodloužená životnost řídicích tyčí
 • Vyšší únosnost formy

Endura-II – pokročilé a uživatelsky přívětivé řízení

 • Ergonomické uspořádání
 • Vysokorychlostní mikroprocesor
 • Tlačítka pro přímý přístup k nabídce
 • Grafické znázornění vlastností stroje
 • Autodiagnostika a schopnost vyhledání poruch
 • Zadávání absolutní hodnoty parametrů
 • Systém centrálního monitorování
 • Statistické řízení procesu (SPC)

 

Uzavřená regulační smyčka teploty PID

 • Přesná regulace teploty
 • Vynikající řízení procesu a stabilita

Izolované topné těleso

 • Úspora energie

Dvouválcová vstřikovací jednotka

 • Rovnoměrné rozložení zatížení po středové ose šneku

Servomotor

 • Vynikající úspora energie
 • Rychlejší odezva do hydraulického systému
 • Vynikající konzistence hmotnosti dávky
 • Snížená hlučnost

Specification

Modely

 • Nova Servo 50
 • Nova Servo 80
 • Nova Servo 110
 • Nova Servo 125
 • Nova Servo 150
 • Nova Servo 200

 

Uzavírací jednotka

 • Robustní a stabilní mechanismus kolenové svorky (jednodílný kolenový kloub pro 50–80 tun, dvojitý kolenový kloub pro 110–200 tun)
 • Rychlé automatické nastavení výšky a tonáže formy na obrazovce
 • Nastavitelný tlak fáze uzavírání a otevírání
 • Proporcionální řízení rychlosti s pětistupňovou rychlostí uzavírání a otevírání
 • Nastavitelný dvoustupňový bezpečnostní tlak formy a jednostupňová rychlost
 • Náběh podle polohy pro přesné spínání polohy, Přesné řízení rychlosti a tlaku
 • Lineární snímač polohy zaručuje přesné řízení polohy svorky
 • Citlivá ochrana formy s obvodem opakování
 • Zobrazení aktuálního času podle fází
 • Program vkládání formy
 • Zobrazení aktuální tonáže na obrazovce
 • Automatické mazání tukem (110 tun a výše)

Vstřikování

 • Šestistupňová rychlost vstřikování a patnáctistupňový profil vstřikovacího tlaku
 • Pětistupňová rychlost šneku a pětistupňové řízení protitlaku (nastavení) prostřednictvím obrazovky
 • Digitální nastavení otáček protlačovacího lisu a digitální odečet aktuálních otáček
 • Řada možností voleb vstřikovacích jednotek s kombinací šneku/válce A–B–C
 • Přepínání mezi plněním a svazkem podle polohy nebo času
 • Lineární snímač polohy zaručuje přesné řízení polohy vstřikovací jednotky
 • Dekomprese vstřikování před/po plnění nebo obojí
 • Programy – poloautomatický proplach, odstraňování studené strusky a průnik do formy
 • Hliníková šachovnicová deska pod oblastí proplachování
 • Odlamování vtokového kanálu s časovačem
 • Kontaktní síla trysky ovládaná tlakovým spínačem
 • Dvouválcová vstřikovací jednotka na vodicích táhlech

Ovládání

 • Monitorování 22 parametrů za posledních 1000 cyklů grafickou formou
 • 10,4” TFT barevný displej s alfanumerickou klávesnicí
 • Grafické znázornění aktuální rychlosti vstřikování a tlaku
 • Datové úložiště pro 80 forem
 • Konfigurovatelné víceúrovňové heslo se jménem operátora
 • Grafické znázornění výroby za posledních 48 hodin
 • Data o denní výrobě za poslední 1 rok
 • Nabídka přizpůsobeného nastavení
 • Displej horního/dolního limitu každého nastavitelného parametru
 • Diagnostika V/V – analogová a digitální
 • Přesný časovač – 0,01 sekundy
 • Nabídka protokolu změn: Protokolování posledních 100 změn nastavené hodnoty s časem a datem
 • Statistické řízení procesu (SPC) s grafickým znázorněním
 • Režim procesu: Funkce s podružnou funkcí na jedno stisknutí tlačítka
 • Poznámkový blok a plánování údržby
 • Volně programovatelné inteligentní výstupy a vstupy
 • Obrazovka přehledu s grafickým znázorněním funkcí stroje
 • Softwarová tlačítka pro rychlý přístup do vybrané nabídky
 • Automatické zastavení
 • Vizuální a zvukový alarm
 • Historie 1000 alarmů s protokolem data a času
 • Rozhraní tiskárny s portem USB

Ke stažení

Nabídka produktu