Vstřikovací vyfukování Uniloy UIB


Řada systémů pro vstřikovací vyfukování (IBS) Uniloy umožňuje přesné vyfukování nádob bez odpadu pro farmaceutický, zdravotnický, potravinářský a kosmetický průmysl


Popis

UIB 199_Uniloy

Modelová řada Uniloy Milacron systémů pro vstřikovací vyfukování zahrnuje ucelenou řadu třístanicových systémů pro vstřikovací vyfukování se silami sevření od 70 do více než 250 metrických tun, hydraulická, hybridní nebo celoelektrické konfigurace. Vstřikovací vyfukování je nejlepší volba procesu pro výrobu nádob s vysokou kvalitou povrchu, která je nejkonzistentnější v udržování úzkých tolerancí. Mnoho standardních funkcí integrovaných do systému vstřikovacího vyfukování Milacron vám společně s různými dostupnými možnostmi poskytují kapacitu pro lisování složitých tvarů a splnění vysokých požadavků na výrobu.

Nepřekonatelná kvalita lahví

Ve formě úplně dokončené nádoby vyrobené vstřikovacím vyfukováním Milacron se vyznačují minimálním kolísáním hmotnosti, tloušťky stěny a objemu. Nedochází ke vzniku žádných stop po přetoku, které by narušovaly povrch dna nádoby. Kolísání procesu, které je běžné u jiných systémů používajících drcenou recyklovanou pryskyřici, se zde nevyskytuje. Technologie Milacron rovněž poskytuje povrch lisovaného hrdla s vysokou tolerancí, který se vyžaduje pro mnoho konstrukcí uzávěrů, jež nemohou otevírat děti a jsou chráněné před neoprávněnou manipulací.

Všestrannost zpracováníSystémy vstřikovacího vyfukování

Milacron jsou schopny zpracovat mnoho druhů pryskyřic do libovolných tvarů. Od malých nádob po nádoby s širokým hrdlem a také mnoho průmyslových součástí. Optimálního zpracování všech pryskyřic se dosahuje pomocí zpětnovazebního systému s uzavřenou smyčkou, který umožňuje jemné doladění a dosažení konzistence řízení kritické rychlosti vstřikovacího pístu, tlaků a vyplnění dutiny.

Vysoká produktivita za nejnižší náklady za jednotku

Každý systém vstřikovacího vyfukování Milacron splňuje ekonomické požadavky vysoké produktivity několika způsoby:

  • Vysoká kavitace pro malé lahve;
  • Používání vysokých tlaků upínání pro těžký provoz s řídicími tyčemi pro zajištění rovnoměrných upínacích tlaků ve všech dutinách;
  • Využití energeticky účinné hydraulické pohonné jednotky navržené pro krátké cykly s minimální údržbou;
  • Nabídka standardního řízení procesu s úsporami energie a pryskyřice, rychlejšími starty, kratšími prostoji a méně častým seřizováním operátorem; a
  • Horizontální řadový protlačovací lis umožňující rychlou změnu barvy a snadnou údržbu.

Specification

Modely

 Model 70 78 85 122 129 199 210 250
Síla sevření při vstřikování

(kN a tun)

566 kN

63,6 tun

600 kN

67,4 tun

720 kN

80,9 tun

922 kN

103,7 tun

1050 kN

118 tun

1601 kN

180 tun

1601 kN

180 tun

2200 kN

247,3 tun

Síla sevření při vyfukování

(kN a tun)

140 kN

15,7 tun

180 kN

20,2 tun

180 kN

20,2 tun

167,3 kN

18,8 tun

245 kN

27,5 tun

167,3 kN

18,8 tun

258 kN

29 tun

300 kN

33,7 tun

Zdvih otevření formy

(mm a palce)

128 mm

5″

128 mm

5″

128 mm

5″

152 mm

6″

152 mm

6″

152 mm

6″

152 mm

6″

152 mm

6″

Výška formy

(mm a palce)

254 mm

10″

254 mm

10″

254 mm

10″

254 mm

10″

254 mm

10″

254 mm

10″

254 mm

10″

305 mm

12″

Možnosti

Hybridní nebo celoelektrické konfigurace

Lisovací prostor povlakovaný niklem a bez oleje

Čerpadlo s proměnným dodávaným objemem pro optimalizaci spotřeby

Jedno místo připojení vody, vzduchu a elektrické energie

Řízení vstřikování s uzavřenou smyčkou

Tlak vstřikování taveniny do 1200 bar (17 000 psi)

Nabídka produktu