Analýza metodou konečných prvků

mkp

Testování konceptu nádoby pro optimalizaci konstrukce formy

Vyhněte se maximálnímu zatížen díky síle společnosti Uniloy!

Matematická technika pro analýzu pevnosti, nazývaná analýza metodou konečných prvků, je jedním z nejvýkonnějších přístupů k přibližnému řešení, která vede k vyřešení široké škály problémů ve fyzice geometrie. Jeden z nejběžnějších problémů, které může analýza metodou konečných prvků odhalit a která platí i pro nádoby, je horní zatížení. Horní zatížení představuje drtící sílu, která deformuje nádoby a je ovlivňována mnoha proměnnými, například tloušťkou stěny, prázdnou nebo plnou nádobou, typem materiálu atd.

V našem průmyslovém oboru může být horní zatížení určeno předem a zajistit tak zlepšení výsledků. Grafický software MKP dokáže zobrazovat modely na obrazovce ve zkonstruovaném tvaru a po analýze zobrazit jeho reakci na zatěžovací podmínky. To může být využito k následujícímu:

• Rychlejší dodání produktu na trhu

• Předvídatelné výsledky

• Vzorkování alternativních konstrukcí a materiálů

• Menší rozsah fyzických zkoušek a chyb

• Lehčí nádoba

• Zvýšená výkonnost

Náš proces

Na základě požadavků na novou konstrukci nebo zlepšení stávající nádoby dokáže náš postup identifikovat potenciální slabiny nebo stávající chyby nádoby s ohledem na horní zatížení.

Náš konstrukční tým zanalyzuje váš koncepční návrh nádoby nebo stávající konstrukci v 3D softwaru Pro-Engineer. Nádoba je prověřována pod zatěžovacími podmínkami, které jsou stanoveny na základě zákaznických specifikací. Tyto technické údaje představují potenciální podmínky v reálném světě, kterým bude nádoba vystavována. Náš software dokáže simulovat chování produktu při definovaných testovacích podmínkách a umožní nám tak se přiblížit výsledkům jako v reálných podmínkách. Na základě výsledků vypočtených softwarem naši technici porovnají potenciální výsledky a doporučí alternativy pro optimalizování výkonnosti při horním zatížení. Doporučené alternativy musí splňovat základní konstrukční kritéria, historické údaje a stávající podmínky. Naším záměrem jsou jemné změny nádoby prostřednictvím geometrických změn nebo rozdělení materiálu a zvýšení výkonnosti nádoby při horním zatížení při současném zachování estetiky konstrukčního záměru.

Optimalizace může být ihned převedena do skutečnosti ve formě 3D vzorku vytištěném na 3D tiskárně. Dostupné jsou služby konstrukce a výroby dutiny jednotky a zlepšenou nádobu lze ihned zhotovit na laboratorním stroji. Díky této možnosti bude možné nádobu zkontrolovat na našem zařízení při horním zatížení a ověřit tak přesnost konstrukčního návrhu.

Cena

Vyhodnocení chování nádoby při horním zatížení prostřednictvím našeho softwaru je vždy poskytováno v jedné ze dvou následujících kategorií: 1.) Stávající nádoba, která má nedostatečné výkonové parametry, nebo vyžaduje zlepšení. Stávající nádoby zahrnují skutečné vyhodnocení aktuální pevnosti nádoby při horním zatížení prostřednictvím laboratorního testování.

nebo

2.) Navržená konstrukce nádoby určená k hodnocení. Nové nebo navrhované nádoby mohou být vyhodnoceny samostatně nebo jako doplňková služba pro nádobu zkonstruovanou společností Uniloy.

Služby v případě obou variant zahrnují: 

 • Vytvoření 3D modelu v našem systému CAD (mohou být používány importované modely, to však vyžaduje doplatek k níže uvedeným cenám)
 • Analýza horního zatížení a testování zatížení pomocí softwaru Pro-Mechanica
 • Snadné interpretování vizuálních výsledků, které naznačují přibližné reakce nádoby
 • Doporučení pro zlepšení s cílem optimalizovat výkonnost a zachovat konstrukční záměr
 • Dodatečné testování, pokud je objednán nástroj

Ověření výsledku pro nástroj vyráběný společností Uniloy, které je možné prostřednictvím našeho laboratorního testování. Naše služby zahrnují 2 varianty – počáteční test a 2. vyhodnocení s navrženými změnami. K dispozici jsou možnosti dodatečné simulace.

 • Hodnocení MKP pro stávající, lisovanou nádobu

  (dodávka 1–2 týdny)

 • Hodnocení MKP pro novou nebo navrhovanou nádobu

  (dodávka 2–3 týdny)

 • Hodnocení MKP pro novou nebo navrhovanou nádobu jako součást sestavy formy dodané společností Uniloy

  (dodávka 2–3 týdny)

 • Každá další iterace analýzy MKP zakoupená ve spojení s některým z balíčků služeb uvedených výše

  (dodávka 1–2 týdny)

Jak je uvedeno výše, importované modely vyžadující další manipulaci budou hodnoceny případ od případu a budou nabídnuty specifické doplatky. K dispozici jsou 3D vzorky zhotovené na 3D tiskárně, konstrukce dutiny jednotky a výroba, stejně jako testování na laboratorních zařízeních (jak je uvedeno výše) a mohou být nabídnuty samostatně na vyžádání.

Závěr

Ať už se jedná o investici do budoucího úspěchu s novou koncepcí nádoby nebo o zlepšení stávající nádoby, která řádně neplní svou funkci, náš proces hodnocení horního zatížení zvýší výkonnost nádob a poskytne vám důvěru v používaný proces. Eliminujte všechny dohady díky našim odborným znalostem a schopnostem předvídat reakce vaší nádoby za testovacích podmínek!