Svorka

Značení ve formě

Funkce dolního tažení

Podtlak ve formě

Kalibrační stanice

Funkce spouštění vyfukovacího kolíku

Funkce vyfukovací jehly

Funkce vyfukování studeného vzduchu

Upgrade – pohon vyfukovacího kolíku, hydraulika na elektriku

Funkce proporcionálního vyfukování vzduchu

Řízení

Upgrade řídicího systému stroje na B&R

Vzdálené služby po internetu

Monitorování teploty vody formy a tlaku

Výběr jazyka obrazovky

Elektrické systémy

Převodníky

Napájecí zdroj

Instalace UPS

Protlačovací lis

Řízení délky předlisku

Instalace měniče síta

Pohony protlačovacího lisu

Elektrické seřízení výšky protlačovacího lisu

Elektrické pohyby protlačovacího lisu

Monitorování tlaku a teploty taveniny

Protlačovací hlava

Dekomprese podpůrného vzduchu

Funkce proporcionálního podpůrného vzduchu

Funkce zobrazení pásu

Přídavné topné zóny

Elektronické řízení tloušťky stěny

Přídavný kanál WTC

PWDS

Automatické řízení základní mezery

Automatické kopírování profilu WTC a PWDS

Profil WTC podle strany stroje

Hydraulika

Instalace proporcionálního ventilu

Testování netěsnosti

Testování vnitřní netěsnosti

Zařízení pro odřezávání předlisku

Zařízení pro řezání a svařování

Zařízení pro řezání za horka

Elektrické zařízení pro řezání za studena

Následné chlazení

Stanice následného chlazení

Stanice pro odběr produktu a ořezávání

Odebírání, otáčení a vkládání

Řízený přijímač razníku

Detekce odpadu

Řízení uvíznutí výrobku

Vyfukování a chlazení odpadu

Levý/pravý dopravník odpadu a výrobku

Bezpečnost

Bezpečnostní uzamykací systém