Řízení

Upgrade – řídicí systém UMS MS

Výměna rozhraní HMI B&R

Hlava

Nová konstrukce hlavy UMS MS

Odřezávací zařízení předlisku

Nůž na řezy a svary UMS MS