Řízení

Upgrade – řídicí systém UMA

Výměna rozhraní HMI B&R

Hlava

Výměna hlavy UMA