Likvidace strojů nebo výrobních závodů mohou být pro některé společnosti příliš zatěžující, proto je prodejní tým společnosti Milacron Certified Pre-Owned schopen vám od takových úkonů ulevit tím, že zajistí nejlepší možné ocenění vašeho zařízení.  Díky naším rozsáhlým zkušenostem v průmyslu zpracování plastů máme stejně rozsáhlou databázi potenciálních kupců, se kterými udržujeme dlouhodobé vztahy.  Díky našemu obratnému jednání umíme kontaktovat vaším jménem společnost a prodat váš stroj, zařízení nebo část vašeho podnikání a získat tak pro vás správnou tržní hodnotu.  Společnost Milacron nabízí spořádané likvidace, které maximalizují výnosy díky včasnému prodeji v rané fázi likvidace a zabrání prodeji v nouzi.

Společnost Milacron udržuje vztahy s aukčními společnostmi po celé zemi, které umí zprostředkovat aukce strojů nebo výrobních zařízení, a nabídnout vám tak nejlepší cenu za váš majetek.  Náš tým provede ohodnocení zařízení, připraví je a společně s divizí logistiky prodané zařízení dodá.