Zmenšete objem plastů, který spotřebováváte při údržbě zařízení na výrobu mlékárenských nádob!

Protože nádoby musí být neustále odlehčovány, aby se eliminovaly vyšší náklady na plast, pokračovala společnost Uniloy ve vývoji mlékárenské hlavy (lisovadlo a jádro), aby zachovala a zlepšila kvalitu vašich nádob a jejich integritu. Optimalizovaná láhev je výsledkem dokonale vyrobeného předlisku!

Když roztavený plast protéká hlavou, vstupuje do lisovadla a jádra, kde dochází ke konečnému tvarování předlisku. Tento kalibrační otvor stanovuje průměr a tloušťku stěny předlisku. Pokles tlaku v tomto prostoru je významný a proto je geometrie těchto dvou součástí velmi důležitá. Mírné změny lisovadla nebo jádra mohou způsobit dramatické změny předlisku.

Konstrukce lisovadla a jádra musí zohledňovat následující faktory:

  • Hmotnost nádoby
  • Šířku a hloubku nádoby
  • Typ povrchu hrdla

Stručná historie konstrukce mlékárenské hlavy

Původní konstrukce nástroje mlékárenské hlavy byla kruhová a primárně určena pro těžší nádoby (tj. 65 gramů a více pro galonové nádoby, 43 gramů a více pro půlgalonové). Při tehdejších konstrukčních pracích na nástroji jsme provedli úpravy velikosti lisovadla a jádra na základě typu používaného plastu. Například jsme zjistili, že HDPE od společnosti Union Carbide vyžadoval menší hlavu nebo materiály od společností Solvay nebo Phillips pro stejnou aplikaci.

dairyhead_01

Kruhové lisovadlo

Při dalším postupu jsme zjistili, že pokud budeme tvarovat lisovadlo oválně a současně jádro zůstane kruhové, můžeme zpracovat různé typy plastů s jednou velikostí lisovadla. Vývoj konstrukce hlavy byl prováděn na základě požadavků zákazníků, kteří požadovali odlehčené nádoby, aby tak snížili náklady na plast. Bylo však velmi důležité, aby byly splněny kritické výkonové parametry lahve, například:

  • Pevnost při maximálním zatížení
  • Rázová pevnost při pádu
  • Minimální tloušťka stěny
  • Rozměr hrdla
  • atd.

Půlgalonové mlékárenské nádoby

Přidáním strategického oválného tvaru lisovadla jsme dokázali maximalizovat tloušťku stěny nádoby v rohových poloměrech a 90 stupňů od dělicí roviny. Pro půlgalonové mlékárenské nádoby jsme nejprve vyvinuli „oválné“ lisovadlo, které bylo možné použít se stávajícími velikostmi jader zákazníka. Pokračovali jsme v modifikování schématu ovalizace pro půlgalonové mlékárenské nádoby, dokud jsme nezjistili, že nejlépe fungovalo menší lisovadlo. Tato „optimalizovaná“ konstrukce vyžadovala také menší jádro.

dairyhead_02

Oválné lisovadlo

Galonové mlékárenské nádoby

Významným milníkem v našem vývojovém úsilí bylo zavedení konstrukce „tří oválů“. V jádru této zlepšené konstrukce je ovalizace, který byla přidaná do tří kvadrantů lisovadla. Společně s touto změnou jsme přidali kompenzační vroubkování průtoku na vnitřní průměr lisovadla. Toto vroubkování uvolňuje lisovací tlak, který umožňuje rovnoměrnější vyhození předlisku. Tyto změny lisovadla umožnily snížit průměrnou hmotnost nádoby až na 60 gramů při současném zachování nebo zlepšení integrity nádoby.

Naše poslední úsilí bylo zaměřeno na snížení hmotnosti nádoby bez obětování její kvality, což vedlo k naší „trojitě optimalizované“ konstrukci lisovadla. Tento vývojový postup staví na tom, co jsme se dozvěděli o „trojitě optimalizované“ konstrukci změnou výstupního úhlu lisovadla. Tato změna nám umožnila redukovat průměr lisovadla a udržet dostatečné „nadouvání lisovadla“. I když tato změna vypadá subtilní, jsme nyní schopni úspěšně vyrábět galonové mlékárenské nádoby s hmotností sníženou až na 56 gramů!

dairyhead_03

Trojitě optimalizovaná konstrukce lisovadla s rýhováním

Naše stabilní lisovací hlavy pro mlékárenské nádoby

Budete moci redukovat celkovou hmotnost nádoby o významnou hodnotu přechodem z „kruhových“ nástrojů na některou z následujících možností:

  • 1. generace oválných nástrojů („oválné“ pro půlgalonové a „trojitě oválné“ pro galonové nádoby),

nebo:

  • 2. generace oválných nástrojů („optimalizované“ pro půlgalonové a „trojitě optimalizované“ pro galonové nádoby)

 

Mlékárenské aplikace

Cílová hmotnost lahve

Upřednostňované lisovadlo

Číslo součásti lisovadla

Jmenovitý průměr lisovadla

Upřednostňované jádro

Půlgalonová nádoba

43 gramů a více

Kruhové

898382

1,812”

898383

Půlgalonová nádoba

40–42 gramů

Oválné

70219-633

1,812”

898383

Půlgalonová nádoba

40–42 gramů

Optimalizované

70800-32

1,750”

70800-33

Galonová nádoba

62 gramů a více

Kruhové

80005-50

2,733”

80005-51

Galonová nádoba

60–62 gramů

Trojitě oválné

80552-16

2,727”

80522-215

Galonová nádoba

56–60 gramů

Trojitě optimalizované

950543

2,625”

950594

 

Poznámka: V některých případech bude možné použít stávající jádra s novou konstrukcí lisovadla; jinak bude nutné použít novou sadu jader.

Konečné zamyšlení nad snižováním hmotnosti

Vývoj nástrojů hlavy podrobně popsaný v tomto článku vám jistě pomůže dosáhnout vašich cílů při snižování hmotnosti. Dalším krokem je optimalizace konstrukce vaší nádoby. Naši konstruktéři produktů a forem vám mohou velmi pomoci. Budeme s vámi spolupracovat na vývoji počátečních konstrukčních kritérií až po samotnou realizaci zlepšené konstrukce nádoby vhodné do výroby. Společně pak můžeme využít naše dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti, možnosti 3D tisku, zařízení pro jednotlivé lití nebo laboratorní lití, rozsáhlé laboratorní prostředí / zařízení pro testování nádob a to proto, abychom vás dopravili k cíli účinným a efektivním způsobem.

Dodávka, prodej a servis

Typicky máme k dispozici některé z výše uvedených hlav, které můžeme dodat okamžitě. V případě, že bychom dočasně neměli žádné skladové zásoby, bude expedování trvat 3 až 4 týdny.

Alternativně, pokud bychom neměli žádné skladové zásoby, můžeme vyrobit součást rychle z předem zakalené nerezové oceli. Nevýhodou tohoto přístupu je to, že materiál není tak tvrdý, jako v případě kalených nástrojových ocelí, a proto se bude opotřebovávat rychleji. Tato možnost by měla být proto považována za dočasnou.

Další informace o nabídce těchto produktů a dalších možnostech upgradů stroje vám poskytne místní prodejní zástupce společnosti Uniloy. Vyškolení servisní zástupci společnosti Uniloy vám pomohou při instalaci těchto součástí do stroje ve vašem závodě.