Program generálních oprav systémů pro vstřikovací vyfukování (IBS) Uniloy

„Obnovte ducha“ vašeho stroje IBS

Při dodání byl váš stroj pro vstřikovací vyfukování Uniloy nejmodernějším kouskem vaší výbavy, schopným vyrábět tisíce špičkových lahví s úzkými tolerancemi za hodinu. Dnes, po letech a miliónech cyklů později, jste si všimnuli:

 • Doba cyklu se prodlužuje
 • Řízení stroje a rozhraní operátora již nejsou moderní
 • Potřebujete SPC/SQC, snížení hmotnosti a zlepšenou kontrolu nad předlisky, což ale nelze se strojem splnit
 • Spotřeba elektrické energie, stlačeného vzduchu, hydraulického oleje a chlazené vody se zvýšila
 • Vaši operátoři a personál údržby musí pracovat mnohem usilovněji, aby stroj udrželi v chodu a zachovali úzké tolerance součástí
 • Bezpečnostní systém je zastaralý, brání obsluze, je náchylný k poškození
 • Rovinnost, souosost a rovnoběžnost klíčových součástí stroje se zhoršily
 • Doba provedení úkolů se prodloužila
 • Stroj není nijak všestranný

Jinými slovy – je čas na generální opravu stroje Uniloy IBS!

Generální opravy a obnovy strojů IBS na původní specifikace vám může poskytnout společnost Uniloy. Kdo by lépe provedl generální opravu stroje než lidé, kteří jej vyrobili? Jsme konstruktéři původního provedení. Máme technické výkresy a úplné seznamy součástí pro váš stroj. Tuto dokumentaci zkombinujeme se zkušenostmi a dovednostmi našeho týmu oprav a kromě toho přidáme ucelený seznam balíčků vylepšení produktivity, specificky navržených pro daný stroj tak, aby mohl pracovat na mezích svých schopností.

Běžně provádíme vysoce kvalitní generální opravy a obnovy strojů v plném rozsahu, za 40 % ceny nového stroje!

Zde je několik obrázků znázorňujících, do čeho můžeme váš stroj IBS transformovat!

ibs01 ibs02

Proces generální opravyVšechny generální opravy provádíme v našem výrobním zařízení v Aftonu ve státě Ohio. Začínáme úplným demontováním stroje až na základnu. Pak všechny součásti vyčistíme, nalakujeme a systematicky namontujeme zpět, přičemž potřebné součásti jsou opraveny nebo vyměněny. Proces je dokončen spuštěním stroje v rámci schvalovací přejímky. Hloubku generální opravy přizpůsobujeme vašim potřebám.

Typicky je náš program generální opravy IBS tvořen 2 odlišnými oblastmi:

 1. Obnova stavu stroje – zahrnuje hydraulický systém, mechanické systémy, protlačovací lis, pneumatický systém a obecné části.
 2. Upgrade stroje – toto obecně zahrnuje oblasti stroje, kde lze jednotlivé součásti upgradovat oproti původně instalované součásti.

Proces je zdůrazněn na následujících obrázcích:

Část 1: Obnova stavu stroje

ibs03

Obnova stavu hydraulického systému stroje

 • Výměna specifikovaných součástí hydraulického systému
 • Oprava a obnova elektromotoru
 • Výměna všech těsnění hydraulických válců, motorů a čerpadel
 • Výměna všech stávajících sestav hydraulických hadic

Demontáž hydraulických sběrných potrubí, vyrovnání hrdel a výměna všech o-kroužků a záslepek SAE. Vyčištění nádrže a přetěsnění krytu. Vyčištění a tlakový test výměníku tepla

ibs04

Obnova stavu mechanického systému stroje

 • Výměna olejových těsnění a oleje v indexovací jednotce
 • Demontáž obou svorek, přebroušení povrchů desek a křížových ramen.
 • Kontrola řídicích tyčí
 • Výměna ložiskových pouzder řídicích tyčí, zvedače hlavy, stahovače a drážkového hřídele
 • Pokud není provedena výměna, pak je provedena oprava svařence bezpečnostní klece, výměna lexanových panelů a kuličkových ložisek

 

ibs05

Obnova stavu protlačovacího lisu – (protlačovací lisy Rainville nebo Egan)

 • Obnova chromovaného povrchu pístnic pracovních válců
 • Výměna těsnění pracovních válců
 • Výměna vodicích hřídelů a ložiskových pouzder. Modifikace těla pro přidání mazacích pojistek a těsnění (pouze Rainville)
 • Oprava otvorů v hnacím hřídeli, přidání 2. drážky pro pero
 • Frézování obou vedení v základně pro sestavu axiálního ložiska (pouze Egan)
 • Kontrola a přetěsnění všech ložisek v sestavě axiálního ložiska
 • Sestavení a vyrovnání válce a axiálního ložiska
 • Kontrola pásů vyhřívače, válce a šneku, zda nejsou opotřebované

ibs06

Obnova stavu pneumatického systému a obecných částí stroje

 • Výměna všech Poly-Flo vzduchových potrubí se zesílenými hadicemi 250 PSI
 • Vyčištění a nalakování stroje bezpečnostními barvami v místech s nebezpečím sevření a s pohyblivými součástmi
 • Instalace všech potřebných bezpečnostních tabulek
 • Připojení sítí, spuštění v rámci přebírky zákazníkem a příprava stroje pro expedici

 

Část 2: Upgrade strojeSpolečnost

Uniloy v průběhu let zkonstruovala a vyrobila mnoho upgradů pro produktovou řadu IBS. Tyto upgrady jsou dostupné jednotlivě formou dodatečné výbavy, nebo v kombinaci jako součást projektu generální opravy. Následující obrázky znázorňují některé nejpopulárnější upgrady. Kromě znázorněných možností jsou také dostupné následující:

 • Oprava povrchu stolu
 • Jednodílný, větší drážkový hřídel
 • Přidání pohonu s měničem frekvence
 • Dodatečná montáž vzduchového systému s vysokým průtokem
 • Sestava automatického odběru výrobků
 • Hřídele stahovače s průměrem 1,5″
 • Prodloužená vstřikovací deska (pouze pro modely 122 a 189)
 • Oprava a výměna otočné hlavy, přidání stálého odsávání
 • Přidání funkce zpracování PET
 • Vzduchové chlazení válce

 

ibs07

ibs08

Nové provedení bezpečnostní skříně

Zahrnuje protlačovaný hliníkový rám a lexanové panely. Dvoje horizontální otočné dveře na každé stanici. Bezkontaktní bezpečnostní spínače vstřikovacího hrdla a osm hrdel sběrného potrubí pro přívod chladicí vody.

 

ibs09

ibs10

Řídicí systém B&R

Nabízí řízení procesu v uzavřené smyčce, monitorování procesu, monitorování stroje, diagnostiku, ukládání výrobních návodů, ochranu heslem a mnohem více!

 • Rozhraní operátora na otočném rameni zahrnuje dotykovou obrazovku operátora B&R a spínače operátora
 • Součástí napájecí skříně zahrnují stojan V/V, startéry, relé a transformátory B&R
 • Proporcionální ventil Vickers KBCGE
 • Ultrazvukové snímače polohy pro válce a stahovač
 • Laserová detekce válce jádra
 • Veškerý potřebný hardware, kabely, skříně a konektory
 • Veškeré technické práce a dokumentace
 • Jmenovky pro všechny spínače a solenoidové ventily

 

ibs11

ibs12

Součásti dle normy ANSI 2000

Mechanické součásti: Všechny čtyři bezpečnostní patky jsou demontovány v prostoru svorky, a umožňují tak dosáhnout lepšího pořádku a snazší přístupnosti. Jedna bezpečnostní patka pro každou sestavu svorku je namontovaná pod stolem. S pneumatickým ovládáním a elektrickým monitorováním (ve spojení s bezpečnostní skříní) to eliminuje možnost pádu jedné patky, což by způsobilo ohnutí řídicích tyčí anebo poškození nástroje.

Hydraulický systém: Blokovací ventil s monitorováním vřetena a ochranného relé.

Elektrický systém: (2) Bezkontaktní spínače na každých dveřích a bezpečnostních relé

ibs13

Nové provedení sestavy panelu pneumatického sběrného potrubí Numatics

Vlastnosti:

 • dvojité vyfukování
 • interní chlazení koncovky
 • externí chlazení koncovky
 • prodloužení koncovky
 • bezpečnostní patka
 • záložní regulátor

Výměna součásti trvá pouze několik minut. Vyfouknutí o vysokém tlaku 250 PSI je rovněž k dispozici jako volitelná možnost.

 

ibs14

Upgrade – chlazení/filtrace (pouze pro modely 70, 88, 122 a 189-3)

Vlastnosti:

 • Sestava nízkotlakého vysokoprůtokového olejového filtru
 • Objemové čerpadlo 50 gal/m
 • Držáky a armatury

Objemové čerpadlo 50 gal/m nahrazuje staré odstředivé čerpadlo, které má problém se sníženým průtokem oleje, protože se filtr ucpává a podporuje tak přehřívání. Sestava nízkotlakého vysokoprůtokového olejového filtru nabízí dlouhou životnost a malé znečištění olejem při výměně. Pro okrajové věžové a chladicí systémy je možné přidat větší trubkový nebo deskový typ výměníku tepla, a zajistit tak maximální chladicí výkon. Pro stroje modelové řady 55 a 75 jsou k dispozici také samostatné upgrady chlazení/filtrování.

ibs15

Niklování v prostoru lisování

Lakované povrchy jsou odstraněny a je přidáno niklování. Křížová ramena, desky, upínací tyč stahovače a matice řídicí tyče jsou pokoveny. Pokovení stolu je dostupné jako volitelná možnost.

ibs16

Přestavba svorky Superbolt™

Na sestavě vstřikovací svorky jsou použity čtyři matice Supernut. Při demontáži již není nutné provádět rizikové „napínání řídicí tyče“ nebo spalování matic a řídicích tyčí. Vhodné pro snadné nastavení výšky etážové formy a zajištění předepnutí řídicích tyčí.

Záruka na generální opravu

Generální oprava je podpořena jednoletou zárukou na všechny vyměněné součásti. I když nemůžeme zajistit stroj „bez netěsností“, snažíme se úniky minimalizovat.

Dodávka

Po obdržení objednávky se obvykle vyžaduje 8 týdnů pro uvolnění a objednání součástí. Po uplynutí této doby vyžadujeme, aby byl váš stroj dodán do našeho zařízení na dobu 8 týdnů pro generální opravu. Proto je typická dodací lhůta 16 týdnů.

Jste připraveni na generální opravu Uniloy?

Pokud si myslíte, že vaše stroje mohou být kandidáty na generální opravu u společnosti Uniloy, kontaktujte nás. Na vaši žádost vám náš vyškolený prodejní personál Uniloy provede zdarma bezrizikové zhodnocení vašeho stroje. Uvedeme podrobnosti, které budou potřebné pro vrácení vašeho stroje na limity jeho schopností, a také náměty, jak celou opravu odůvodnit.

Kliknutím ZDE uvidíte obrázky stavu před a po opravě.