Více než 40 let společnost Uniloy vyrábí nízkotlaké stroje pro konstrukční pěnu. V průběhu let postupuje opotřebování stroje a také technologický pokrok. Nechte společnost Uniloy stát se vaším průvodce budoucností, aby vám mohla ukázat, jak rozšířit schopnosti vašeho stroje moderními prostředky, které integrujeme do nových strojů. Společnost Uniloy nabízí výhody programu generálních oprav, protože jsme výrobcem originálního zařízení. To znamená, že máme veškerou dokumentaci pro váš stroj a schopnost vyrábět originální náhradní součásti pro všechny prasklé, opotřebované nebo chybějící součásti.

structfoamrebuild001

Proces generální opravy

Všechny generální opravy provádíme v našem výrobním zařízení v Aftonu ve státě Ohio. Začínáme úplným demontováním stroje až na základnu. Pak všechny součásti vyčistíme, nalakujeme a systematicky namontujeme zpět, přičemž potřebné součásti jsou opraveny nebo vyměněny. Proces je dokončen spuštěním stroje v rámci schvalovací přejímky. Hloubku generální opravy přizpůsobujeme vašim potřebám.

Typicky je náš program generální opravy tvořen 2 odlišnými oblastmi:

1. Upgrade stroje – toto zahrnuje oblasti stroje, kde lze jednotlivé součásti upgradovat oproti původně instalované součásti. Níže jsou uvedeny podrobnosti pro 18 specifických možností upgradu.

2. Obnova stavu stroje – zahrnuje části stroje, kde jsou součásti opravovány nebo vyměňovány tak, aby bylo dosaženo stavu „jako nový“. Níže je uvedeno 6 oblastí pro renovaci.

Část I: Upgrade stroje

Upgrade 1: Moderní řídicí jednotka PLC B&R

 • Nahrazuje zastaralé systémy Maco 8000 a Siemens
 • Skladové součásti eliminují prostoje způsobené zastaralými a obtížně sehnatelnými součástmi
 • Řídicí karty jsou levnější
 • Eliminace drahých karet Delta s uzavřenou řídicí smyčkou
 • Rychlejší řízení procesu s reakční dobou 1 milisekunda
 • Rychlejší aktualizace obrazovky
 • Rychlejší navigace obrazovkou pomocí karet
 • Zlepšená jemnost, přesnost a opakovatelnost
 • Zlepšený sběr dat a možnosti úložiště
 • Správa historických souborů dat
 • Rozšířené možnosti diagnostiky a alarmů
 • Řízení svorky na základě polohy s uzavřenou smyčkou pro rychlejší čas otevření/zavření
 • Detekce spálení topného pásu
 • Paměťová karta CompactFlash – není zde žádný pevný disk, který by byl náchylný k poruchám
 • Neomezená paměť pro výrobní návody na disku USB
 • Port USB pro nahrávání programů a tisk
 • Možnost připojení k síti Ethernet zákazníka
 • V budoucnosti lze nahrávat softwarová vylepšení
 • Větší 15palcová barevná dotyková obrazovka s vysokým rozlišením
 • Otočná stanice operátora pro snadné nastavení a ovládání
 • Obrazovky ve více jazycích – angličtina – španělština – čínština atd.

structfoamrebuild002

structfoamrebuild003

15″ barevný monitor

Upgrade 2: Nezávislé sekvenční řízení trysky

 • Eliminuje potřebu ručního seřízení trysky
 • Trysky se nezávisle otevírají a zavírají jako funkce polohy dávky
 • Řízení velikosti dávky pro každou dutinu
 • Uzavřená smyčka řízení rychlosti
 • Řízení rozdělení velikosti dávky v každé dutině
 • Vlna průtoku zkracuje svarové linie
 • Sekvenční uzavírání brání nadměrnému vyplnění
 • Nastavení lze ukládat do počítače
 • Celkové zlepšení řízení procesu
 • Snížení hmotnosti součásti, tlaku v dutině, přetoků a zatížení

structfoamrebuild004

Sběrné potrubí trysky a řídicí ventily

Upgrade 3: Polovodičové stykače pro všechny teplotní zóny

 • Nahrazují rtuťové stykače
 • Spolehlivější
 • „Ekologičtější“
 • Delší očekávaná životnost
 • Bez „odskoku“
 • Nízký kontaktní odpor
 • Rychlá schopnost cyklování zapnuto/vypnuto
 • Tichý chod

structfoamrebuild005

Upgrade 4: Sestava bezpečnostního vstřikovacího hrdla

 • Podle normy ANSI
 • Pevnější
 • Spolehlivější

structfoamrebuild006

Sestava vstřikovacího hrdla

Upgrade 5: Bezpečnostní blokovací spínače vstřikovacího hrdla

 • Podle normy ANSI
 • Spolehlivější
 • Delší životnost
 • Lepší trvanlivost
 • Bezkontaktní, magnetické spřažení

structfoamrebuild007

Bezpečnostní blokovací spínač

Upgrade 6: Střídavý vektorový vzduchem chlazený pohon vstřikovacího lisu

 • Spolehlivější
 • Proměnné otáčky
 • Lepší trvanlivost
 • Energeticky nejúčinnější

Upgrade 7: Vzduchové chlazení válce

 • Eliminuje kapalinou chlazené součástí válce
 • Eliminuje údržbu a související prostoje
 • Poskytuje přesnější řízení teplotních zón
 • Řízení teploty je postupné, bez rázů

structfoamrebuild008

Chlazení vzduchového válce

Upgrade 8: Pojistný ventil válce taveniny a vylepšení montážních distančních prvků (pouze pro válce s vývrtem 3 ¼ palce)

 • Nová zlepšená konstrukce těsnění pístní tyče dvojnásobně prodlužující životnost těsnění
 • Nová pístní tyč z nerezové oceli udržuje teplo mimo těsnění tím, že jej rychleji rozptyluje
 • Montážní distanční prvky z nerezové oceli snižují plochu pro zadržování tepla a napomáhají jeho rychlejšímu rozptylování
 • Řízení teploty je postupné, bez rázů

structfoamrebuild009

Pojistný ventil válce taveniny a montážní distanční prvky

Upgrade 9: Uzavírací ventil taveniny

 • Uzavírací ventil blokuje tok taveniny mezi protlačovacím lisem a vstřikovací jednotkou taveniny v okamžiku, kdy není motor v chodu a brání pronikání plastu zpět do protlačovacího lisu při vstřikování.
 • Zlepšuje opakovatelnost hmotnosti dávky
 • Redukuje tuhnutí částí plastu v přívodní části
 • Snižuje tlak v hlavě během vstřikování, což brání zatěžování pojistného ventilu válce taveniny

structfoamrebuild010

Uzavírací ventil taveniny

Upgrade 10: Vylepšení usměrňovacího ventilu taveniny

 • Nahrazuje ocelové tělo speciálním vyvložkovaným tělem nebo pouzdrem v závislosti na aktuálním provedení
 • Nahrazuje bronzová táhla usměrňovacího ventilu taveniny speciálními povlakovanými táhly.
 • Prodlužuje životnost usměrňovacího ventilu více než 3krát

Upgrade 11: Změna programu usměrňovacího ventilu taveniny

 • Mění funkci usměrňovacího ventilu taveniny tak, že plní funkci uzavíracího ventilu při vstřikování

Upgrade 12: Bezpečnostní požadavky ANSI/SPI b151.1, kromě bezpečnostních ochranných krytů a blokovacích spínačů

 • Prvky nouzového zastavení uvnitř prostoru desky,
 • Blokovací zámek proplachování vany / pojistného ventilu taveniny
 • Bezpečnostní značky
 • Bezpečnostní zařízení ochranných krytů s dvojitým potvrzením
 • Ochranný kryt pojistného ventilu taveniny
 • Ochranný kryt Catrac

Upgrade 13: Alarm nízké hladiny v zásobní násypce a zastavení protlačovacího lisu

 • Informuje operátora o nízké zásobě materiálu v zásobní násypce
 • Když je dosaženo nejnižší provozní hladiny, dojde k zastavení protlačovacího lisu a uzavření přívodu plynného dusíku
 • Brání zpětnému proudění plynu do zásobní násypky
 • Brání chodu protlačovacího lisu „na sucho“

Upgrade 14: Alarm nízké hladiny hydraulického oleje v nádrži svorky a zastavení

 • Informuje operátora o nízké hladině oleje
 • Zastavuje hydraulický systém předtím, než dojde k závažnému poškození

Upgrade 15: Řízení teploty hydraulického oleje v nádrži a alarm

 • Možnost nastavení teploty hydraulického oleje
 • Alarm vysoké a nízké teploty informují operátora o potenciálních problémech
 • Zastavuje chod hydraulického systému stroje při dosažení horního limitu

Upgrade 16: Zastavení při proražení průtržné desky protlačovacího lisu

 • Přidání bezdotykového spínače na průtržnou desku
 • Zastaví protlačovací lis v okamžiku, kdy vysoký tlak způsobí proražení průtržné desky
 • Brání plastu v přeplnění prostoru pojistného ventilu taveniny

Upgrade 17: Plochá topná tělesa sběrného potrubí taveniny

 • Nahrazuje kazetová topná tělesa
 • Snadná výměna
 • Delší provozní životnost
 • Konzistentnější řízení teploty

Plochá topná tělesa

Upgrade 18: Odlehčené rozšíření sběrného potrubí taveniny

 • Přibližně poloviční hmotnost oproti původní konstrukci
 • Zlepšená ergonomie
 • Spolehlivější řízení teploty
 • Snazší údržba

Část II: Renovace stroje

Oprava a výměna 1: Renovace svorky

 • Čištění a povrchové broušení desek
 • Obnovení integrity upevňovacího otvoru
 • Obnovení integrity drážky T
 • Čištění a leštění řídicích tyčí nebo výměna
 • Výměna ložiskových pouzder desky
 • Výměna matic řídicích tyčí
 • Výměna objímek řídicích tyčí
 • Výměna tlumicích podložek pro bezpečnostní tyčovou zábranu
 • Lakování upevňovacích povrchů, kromě formy

Před

structfoamrebuild013

Během

structfoamrebuild014

Po

Oprava a výměna 2: Renovace hydraulického systému

 • Oprava akumulátorů (výměna těsnění nebo vzdušníků)
 • Výměna specifikovaných součástí hydraulického systému
 • Výměna hydraulických hadic podle potřeby
 • Výměna o-kroužků a těsnění podle potřeby
 • Test, čištění a oprava nebo výměna výměníků tepla
 • Renovace ventilů předběžného plnění
 • Renovace válců svorky anebo příčného pohybu
 • Renovace vstřikovacích válců taveniny
 • Výměna filtrů

Oprava a výměna 3: Protlačovací lis a pojistný ventil taveniny

 • Test a výměna topných pásů podle potřeby
 • Test a výměna termočlánků podle potřeby
 • Výměna těsnění, sedel a dříků pojistného ventilu taveniny
 • Výměna kovových o-kroužků

Oprava a výměna 4: Plnicí trubky a usměrňovací ventil taveniny / uzavírací ventil

 • Test a výměna topných pásů podle potřeby
 • Test a výměna termočlánků podle potřeby
 • Výměna kovových o-kroužků
 • Výměna uzavíracích tyčí

Oprava a výměna 5: Akumulátor taveniny, trubka taveniny, sběrné potrubí taveniny

 • Test a výměna topných pásů podle potřeby
 • Test a výměna termočlánků podle potřeby
 • Výměna a oprava válce a koncovky
 • Výměna kovových o-kroužků
 • Výměna požárních tyčí
 • Výměna izolátorů
 • Oprava upevňovacích otvorů

Oprava a výměna 6: Pneumatický a vysokotlaký plynový systém

 • Výměna měřicích přístrojů a ventilů podle potřeby
 • Výměna nebo oprava regulátorů
 • Výměna ventilu plynného dusíku
 • Výměna tlumičů

Záruka na generální opravu

Generální oprava je podpořena jednoletou zárukou na všechny přidané nebo vyměněné součásti. I když nemůžeme zajistit stroj „bez netěsností“, snažíme se úniky minimalizovat.

Dodávka

Po obdržení objednávky se obvykle vyžaduje 10 týdnů pro technické zpracování a objednání součástí. Po uplynutí této doby vyžadujeme, aby byl váš stroj dodán do našeho zařízení na dobu 10 týdnů pro generální opravu. Proto je typická dodací lhůta 20 týdnů.

Výběr vaší vlastní úrovně přizpůsobeníSpolečnost

Uniloy s vámi bude spolupracovat na přizpůsobení generální opravy a nejprve provede úplný audit vašeho stroje. Díky tomu si budete moci vybrat rozsah modernizace nebo renovace svého stroje. Nezapomeňte, že pro maximalizaci efektivity generální opravy typicky doporučujeme provést upgrady, které jsou dostupné: můžeme jednoduše opravit/vyměnit součásti s podobnou technologií, pokud splňuje vaše potřeby.

Prodej a servis

Další informace, případně naplánování projektu generální opravy stroje, vám poskytne místní prodejní zástupce společnosti Uniloy. Vyškolení servisní zástupci společnosti Uniloy vám pomohou při instalaci generálkovaného stroje nebo těchto balíčků do stroje ve vašem závodě.