reciprebuild01

Tento program je vhodný pro většinu modelů strojů s přímočarým pohybem šneku, včetně:

 • 2010, 2011, 2014, 2015, 2016
 • 250R1
 • 5600
 • 5710, 5730
 • 5810, 5815, 5830, 5835
 • 350R1, 350R2, 350R3, 350R4
 • 400R11, 400R20, 400R25

Společnost Uniloy nabízí výhody programu generálních oprav, protože jsme výrobcem originálního zařízení. To znamená, že máme veškerou dokumentaci pro váš stroj a schopnost vyrábět originální náhradní součásti pro všechny prasklé, opotřebované nebo chybějící součásti.

Další výhodou společnosti Uniloy je impozantní seznam vylepšení stroje, která lze provést v rámci generální opravy a zlepšit tak výrobní výkonnost a energetickou účinnost stroje na úroveň nových modelů vyráběných dnes.

Dostupná vylepšení stroje zahrnují:

 • Systémy ovládání
 • Šnek protlačovacího lisu s vysokým výkonem
 • Dodatečná montáž pohonu ACVF
 • Vzduchové chlazení válce
 • Nové hydraulické systémy
 • Přestavby pro rozšíření dávky
 • Přestavby hlavy
 • Systém vysokého průtoku vzduchu
 • Úplná nabídka bezpečnostních vylepšení

Výhody optimalizace provedené při generální opravě vašeho stroje Uniloy zahrnují:

 • Maximalizace propustnosti plastu
 • Optimalizovaná energetická účinnost
 • Snížené náklady na údržbu
 • Vylepšení rychlosti svorky a dávkování
 • Minimalizace doby vyhazování předlisku
 • Minimalizace doby nafukování výrobku a odsávání
 • Dosažení shody s bezpečnostními požadavky normy ANSI

Proces generální opravy – udělejte to vlastním způsobem!

Všechny generální opravy provádíme v našem výrobním zařízení v Aftonu ve státě Ohio. Začínáme úplným demontováním stroje až na základnu. Pak všechny součásti vyčistíme, nalakujeme a systematicky namontujeme zpět, přičemž potřebné součásti jsou opraveny nebo vyměněny. Proces je dokončen spuštěním stroje v rámci schvalovací přejímky. Hloubku generální opravy přizpůsobujeme vašim potřebám.

Doporučujeme nechat provést vyškolený personál společnosti Uniloy úplný audit stroje. Zpráva z auditu se použije jako vodítko umožňující stanovit, co bude vyžadováno, a zajistit požadované výsledky.

Přizpůsobení generální opravy vašeho stroje

Následující část představuje možnosti generální opravy pro každou oblast vašeho stroje a následného zařízení linky. Tato část také poskytuje obrázkovou dokumentaci stroje a sestav před a po generální opravě. Nezapomeňte, že pro maximalizaci efektivity generální opravy typicky doporučujeme provést upgrady, které jsou dostupné: můžeme jednoduše opravit/vyměnit součásti s podobnou technologií, pokud splňuje vaše potřeby.

Svorka

Opotřebovaná svorka před generální opravou

reciprebuild02

reciprebuild03

Po generální opravě

reciprebuild04

Správně fungující svorka je základem pro výrobu kvalitních součástí s maximální efektivitou. Plynulého a přesného ovládání svorky a optimálního chlazení formy je dosaženo následujícím způsobem:

 • Úplná generální oprava svorky pomocí součástí od společnosti Uniloy
 • Vylepšené chlazení formy
 • Centrální ruční mazání
 • Nové nebo generálkované desky s žebry a pokovením

Protlačovací hlava

Hlava s rychlým průtokem

reciprebuild05

Nová technologie hlavy s rychlým průtokem je dostupná pro váš stroj pro vstřikovací vyfukování. Stávající hlavy v provedení –1 a –4 mohou být přestavěny na provedení s rychlým průtokem. Seřizovací šrouby předního lisovadla a odvzdušňovací šrouby mohou být přidány pro zkrácení doby vyhazování předlisku, zkrácení prostojů stroje a zlepšení jeho bezpečnosti. Vylepšení v oblasti hlavy zahrnují:

 • Seřízení úhlového vyhazovacího kolíku
 • Přestavby hlavy s rychlým průtokem
 • Utěsněné sestavy škrticího šroubu

Instalace řídicích systémů

Staré reléové řídicí systémy se rtuťovými kontakty

reciprebuild06

Nové řídicí systémy B&R

reciprebuild07

Výměna hnízd

reciprebuild08

Nové řídicí systémy Allen Bradley

reciprebuild09

Uniloy Možnosti řídicích systémů zahrnují:

 • Řídicí systémy B&R
 • Allen-Bradley CompactLogix

Tyto balíčky zlepšují řízení sekvence chodu stroje a také poskytují možnost připojení sítě Ethernet a modemu.

Protlačovací lis

Vzduchové chlazení válce

reciprebuild10

Existuje několik výhodných upgradů, které jsou k dispozici pro protlačovací lis stroje. Tyto upgrady mohou zvýšit propustnost plastu strojem a kapacitu vstřikované dávky. Je možné snížit spotřebu energie a zlepšit bezpečnost stroje. Vylepšení protlačovacího lisu zahrnují:

 • Pohon ACVF
 • Dodatečná výbava pro rozšíření dávky
 • Otočná mazací spojka
 • Vzduchové chlazení válce – 2 varianty
 • Šnek s vysokým výkonem

Hydraulický systém

Stará hydraulická jednotka s výkonem 10 k

reciprebuild11

Nový hydraulická jednotka s výkonem 30 k

reciprebuild12

Nová nebo generálkovaná hydraulická pohonná jednotka může nabídnout kratší doby vyhazování předlisku a přesný a svižný pohyb. Stroj s nedostatečnou kapacitou hydraulického systému bude mít vždy omezenou dobu cyklu. Možnosti pohonných jednotek zahrnují:

 • Nová hydraulická jednotka s výkonem 15 k
 • Nová hydraulická jednotka s výkonem 30 k
 • Renovovaná stávající jednotka s náhradním sběrným potrubím a ventily
 • Renovovaná stávající jednotka s náhradním čerpadlem a motorem

Vzduchový systém

Starý vzduchový systém

reciprebuild13

Nový vzduchový systém s vysokým průtokem

reciprebuild14

Vzduchový systém s vysokým průtokem Uniloy je nutností pro kohokoliv, kdo se zajímá o zvýšení objemu výroby zkrácením doby cyklu. Výhody zahrnují zvýšený průtok pro vyfukování a odsávání. Možnosti dodatečné výbavy zahrnují:

 • Sestava sběrného potrubí s vysokým průtokem
 • Systém přípravy vzduchu
 • Akumulační vzdušník

Bezpečnost

Bezpečnostní dveře svorky starého provedení

reciprebuild15

Bezpečnostní dveře svorky nového provedení

reciprebuild16

Stará jednotka Z-Step (nesplňující předpisy)

reciprebuild17

Nová jednotka Z-Step a křížení chlazení lože

reciprebuild18

Nová skříň svorky

reciprebuild19

Uniloy nabízí ucelenou škálu ochranných krytů splňující předpisové požadavky ANSI. Tato nabídka poskytuje tři zcela přijatelné metody pro ochranu vašeho stroje pro vyfukování formy. Všechny stroje procházející vlastní generální opravou musí být po provedení chráněny jednou z těchto tří metod. Úplně chráněný stroj je vybaven:

 • Úplnými ochrannými kryty svorky
 • Ochrannými kryty protlačovacího lisu
 • Ochrannými kryty pohonu protlačovacího lisu
 • Bezpečnostními prvky hydraulického systému
 • Úplnými ochrannými kryty následných zařízení v lince

Doprava a ořezávání

Stará sestava výkyvného ramene

reciprebuild20

10041 Ořezávač

reciprebuild21

Existuje několik možností upgradů pro dopravní a ořezávací sekci. Upgrady dostupné pro většinu modelů rázových ořezávačů poskytují plynulejší pohyb nádoby a výkonný, trvanlivý pohon desky. Úplný seznam volitelných možností zahrnuje:

 • Pohon desky ořezávače
 • Nádoby ořezávače na plast
 • Pohon ACVF pro rázový ořezávač a chladicí lože
 • Výkyvná ramena Easy Swing

Prodej a servis

Další informace o upgradech forem a strojů vám poskytne místní zástupce společnosti Uniloy. Vyškolení servisní zástupci společnosti Uniloy vám pomohou při instalaci těchto balíčků do stroje ve vašem závodě.