Zlepšete průtok vzduchu skrze vyfukovací kolík pomocí naší „vysokoprůtokové“ technologie!

Nabídka tohoto produktu vysvětluje, jak zkrátit doby cyklů bez toho, že by bylo nutné obětovat kvalitu lahve zvýšením průtoku vzduchu skrze dříky vyfukovacího kolíku. Výrobou dříků vyfukovacího kolíku s větším vnitřním průměrem umožňujeme pronikání vyfukovacího vzduchu do nádoby vyšší rychlostí. Z tohoto samého důvodu se také zlepší čas odsávání nádoby. Dříky vyfukovacích kolíků popsané v této nabídce jsou dostupné pro libovolné stroje s přímočarým pohybem šneku Uniloy, které využívají vytahování předlisku.

Evoluce dříku vyfukovacího kolíku

Standardní dřík vyfukovacího kolíku

Standardní konstrukce dříku vyfukovacího kolíku (součást číslo 54152 znázorněná na obrázku 1) má vnější průměr 1/2” a vnitřní průměr 0,260”. I když tato konstrukce plní svou funkci dobře, zjistili jsme, že vnitřní průměr těchto dříků není optimalizovaný pro maximální průtok. Ve skutečnosti jsme testovali tuto sestavu vyfukovacího kolíku v naší technické laboratoři a zjistili jsme, že dřík se standardním tlumičem vyfukovacího kolíku je schopen propustit průtok 89 CFM, je-li tlak snížení na 95 PSI.

Náš první pokus o zlepšení průtoku vzduchu byl zaměřen na modifikování tlumiče vyfukovacího kolíku tak, aby se dosáhlo menšího „narušení proudícího vzduchu“. Tato změna však nevedla k dobrým výsledkům.

hiblow_001.jpg

Dřík vyfukovacího kolíku pro horní zatížení / vysoký průtokSpolečnost

Uniloy pak začala hledat způsoby, jak zvýšit vnitřní průměr dříku vyfukovacího kolíku bez ztráty integrity samotného dříku.

To vedlo k vývoji „dříku vyfukovacího kolíku pro horní zatížení / vysoký průtok“ (součást číslo 54139 znázorněná na obrázku 2). K dosažení tohoto cíle jsme přivařili 5/8” zesilující objímku na dřík o vnějším průměru 1/2”. Tato objímka poskytla tloušťku potřebnou pro zvýšení vnitřního průměru dříku a současně zachovala pevnost potřebnou pro našroubování pojistné matice. Konečným výsledkem bylo zvýšení vnitřního průměru dříku vyfukovacího kolíku z 0,260” na 0,310”. Rovněž jsme objímku umístili tak, aby vyfukovací kolík bylo možné upevnit a zajistit shora.

S touto konstrukcí jsou vyžadovány nová hlava vyfukovacího kolíku a pojistná matice (s větším vnitřním průměrem), aby se do nich vešla objímka potřebné velikosti. Horní zatížení zohledněné v této konstrukci umožňuje zbavit se tlumiče vyfukovacího kolíku. Takto vylepšená konstrukce zvýšila průtok vzduchu na 125 CFM při tlaku 95 PSI, což představuje 40% nárůst ve srovnání se standardní konstrukcí!

Nevýhodou tohoto přístupu je to, že dřík vyfukovacího kolíku musí být demontován ze stroje vždy, když se provádí výměna těla vyfukovacího kolíku. Stavěcí výška vyfukovacího kolíku rovněž musí být znovu nastavena, což způsobuje další nevýhodné prostoje.

hiblow_002

Dřík vyfukovacího kolíku pro dolní zatížení / vysoký průtok

Naše konstrukce dříku vyfukovacího kolíku byla znovu revidována tak, abychom dokázali vyřešit prodloužení prostoje nutného pro výměnu celých sestav vyfukovacího kolíku namísto samotných těles. Nejnovější konstrukce „vyfukovacího kolíku pro vysoký průtok“ nabízená společností Uniloy je „dřík vyfukovacího kolíku pro dolní zatížení / vysoký průtok“. Tento dřík (součást číslo 951019 zobrazená na obrázku 3) má stejný vnitřní průměr (0,310”) jako odpovídající součást pro „horní zatížení“, ale toto konstrukční řešení umožňuje rychlou výměnu hlavy vyfukovacího kolíku ve stroji bez nutnosti znovu nastavovat výšku vyfukovacího kolíku. Všechny výhody předchozí konstrukce pro vysoký průtok jsou zachovány, protože dosažený průtok skrze tento kolík je 125 CFM při tlaku 95 PSI.

Díky této konstrukci se vyžaduje nová hlava vyfukovacího kolíku (stejná hlava, jako u konstrukce pro horní zatížení), aby bylo možné použít větší objímku s novým tlumičem vyfukovacího kolíku a pojistnou maticí.

hiblow_003

Varianta dříku vyfukovacího kolíku 5/8”

Pro další zlepšení průtoku vzduchu rovněž nabízíme dřík vyfukovacího kolíku pro dolní zatížení / vysoký průtok s vnějším průměrem 5/8”. S touto konstrukcí (součást číslo 60348-492 znázorněná na obrázku 4) je vnitřní průměr dříku 0,375” a průtok vzduchu se zlepšil na 135 CFM při tlaku 95 PSI.

Podobně jako u dalších dvou konstrukcí s vysokým průtokem se mění hlavy vyfukovacího kolíku, tlumiče a pojistné matice, ve srovnání se standardní konstrukcí ½”. V tomto případě se mění také vzduchové adaptéry na horní straně dříků vyfukovacích kolíků. Jednou z možných nevýhod konstrukce 5/8” je menší dostupný prostor uvnitř jádra, což může negativně ovlivnit vaši schopnost nastavovat souosost dříku vyfukovacího kolíku.

hiblow_004a

Uniloy Nabídky vytahovacího dříku vyfukovacího kolíku (všechny mají nenaprogramovanou délku)

Prodej, servis a technické služby

Další informace, včetně cen součástí a sestav vyfukovacích kolíků s vysokým průtokem vám poskytne místní prodejní zástupce společnosti Uniloy. Vyškolení servisní zástupci společnosti Uniloy vám pomohou při instalaci těchto součástí do stroje ve vašem závodě. Všechny sestavy od společnosti Uniloy jsou zpracovány tak, aby byly vhodné pro technické parametry vašich jednotlivých strojů. Úplná technická dokumentace, včetně výkresů sestav, seznamů součástí a schémat je podle potřeby vždy součástí dodávky.