Seznam průmyslových upgradů

Seznam upgradů – instalace vyfukovacích zařízení

Hlava akumulátoru

Instalace řídicího systému Mosaic QTS

Spřažený válec

Uzavírání toku taveniny

Upgrade – vyhřívač desky

Vyjímání součásti

Již brzy