Tato nová výkonná technologie umožňuje online přístup k informacím o součástech, 24 hodin denně, z kteréhokoliv místa na světě. Umožňuje tak manažerům nákupu, servisním technikům a personálu údržby přistupovat k přesným informacím v okamžiku, kdy je potřebují. Informace o součástech lze vyhledávat podle sériového čísla nebo čísla modelu, čísla součásti, čísla dodavatele a popisu. Specifické cenové informace pro zákazníka a reálné skladové zásoby jsou vzdáleny jenom několik kliknutí.

Elektronický katalog součástí

Vyhledání součástí je rychlé a snadné. Již není nutné, aby personál údržby, servisu nebo nákupu musel procházet zastaralými tištěnými příručkami nebo soubory PDF, aby nalezl odpověď na otázky související se součástmi vašeho stroje. Online katalogy součástí společnosti Milacron poskytují okamžitý přístup k aktuálním informacím o součástech v reálném čase. Prostřednictvím tohoto online nástroje tak můžete zkrátit čas obdržení nabídky a můžete koordinovat specifické ceny pro každý stroj společnosti Milacron ve vašem strojovém parku.

Nákupní vozík

Objednávání správných součástí rychle a přesně je důležité pro vaši výrobu. Nákupní vozík Milacron zjednodušuje objednávání správných součástí na pouhé ukázání a kliknutí. Díky intuitivním funkcím mohou uživatelé umístit součásti do vozíku a ihned je objednávat, nebo odložit pro pozdější přezkoumání. Informace o součástech se zobrazují ve formátu, který umožňuje uživatelům s důvěrou objednat správnou součást hned na poprvé.

2D a 3D

Multimediální zobrazení umožňuje uživatelům pracovat s daty součástí v různých formátech, včetně obrázků, interaktivních 3D vykreslení, přehledných 2D diagramů, audio souborů a video souborů. Uživatelé mohou při identifikování součástí snadno přepínat mezi různými zobrazeními. Multimediální zobrazení rovněž eliminuje drahé omyly objednání nesprávných součástí a poskytuje vizuální nástroj pro usnadnění servisní instalace nebo školení. Interaktivní 3D zobrazení umožňuje otáčení, rozložení a přirozenější manipulaci se součástmi vašeho stroje Milacron.

OBJEDNÁVEJTE ONLINE

Milacron podporuje všechny své produkty pomocí rozsáhlé škály poprodejních součástí a služeb.