Gorące kanały oferują wiele korzyści w porównaniu do kanałów zimnych:

  • w wielu zastosowaniach uszkodzone zimne kanały mogą podwoić koszt jednostkowy wypraski;
  • wyższa produktywność dzięki skróconemu czasowi cyklu;
  • eliminacja kanałów zimnych pozwala oszczędzić dodatkowej pracy związanej z obsługą kanałów, przycinaniem wlewka i ponownego szlifowania;
  • zarządzanie dodatkowymi narzutami i czynnikami eksploatacyjnymi, takimi jak dodatkowa moc chłodzenia, hałas i zapylenie związane ze szlifowaniem kanałów.

Omawiane narzędzie do analizy opłacalności gorących kanałów pozwala na szybką analizę opłacalności gorących i zimnych kanałów.

Podstawowe narzędzie wymaga tylko trzech prostych wartości wejściowych:

1. Mas wypraski

2. Maksymalnej grubości ściany

3. Żywicy

Na podstawie tych trzech danych pozostałe współczynniki są szacowane i obliczane dla zakresu 2 do 48 gniazd. Na wygenerowanych wykresach porównywane są wielkości i koszty nie przynoszące ani strat, ani zysków dla kanałów gorących i zimnych.

Aby wyciągnąć więcej wniosków i wykonać głębszą personalizację, można użyć tego zaawansowanego narzędzia i wprowadzić dodatkowe dane i zmiany w zależności od indywidualnych potrzeb.

Należy zauważyć, że to narzędzie porównawcze ma tylko charakter orientacyjny i nie można go używać jako wytycznych. Aby uzyskać dalsze wsparcie, należy skontaktować się z naszym lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.

 

Part Weight (kg)
Maximum Part Thickness (mm)
Resin
Resin Cost ($/kg)
Allowable Percentage of Regrind
Energy Cost ($/kWhr)
Manpower Cost - Machine Operator ($/hr)
Overhead Rate (Injection Molding Machine, Building, facilities) ($/hr)