Proekologia

Firma Milacron koncentruje się na kwestiach proekologicznych dwojako. Projektujemy nasze produkty końcowe z myślą o maksymalnej wydajności na poziomie klienta. Dzięki naszym wewnętrznym procesom produkcyjnym zmniejszamy zużycie energii, ilości odpadów i skracamy czasy cykli.

  • Nasz innowacyjny portfel produktowy nieprzerwanie skupia się na redukcji odpadów tworzyw sztucznych dzięki zastosowani innowacyjnych rozwiązań i procesów.
  • Nasze produkty wciąż ustalają normy branżowe pod względem doskonalenia procesów i kontroli nad nimi.

Odpowiedzialność społeczna

Milacron wierzy w budowanie firmowej odpowiedzialności społecznej, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. W naszym mniemaniu odpowiedzialność społeczna jest przedsięwzięciem o charakterze kompleksowym i zapewnia, że za naszymi wysiłkami stoi pełne wsparcie i energia kierownictwa.

  • Dzięki wzmocnieniu zespołów zewnętrznych nasi klienci otrzymują nieprzeciętne usługi i możliwości.
  • Nasze jednostki produkcyjne i biznesowe zlokalizowane w różnych miejscach na globie tworzą wspólnie jedną społeczność lokalną. Czynnik ten kształtuje kraje i społeczności na całym świecie.

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Wdrażane przez nas strategie rozwoju gospodarczego opierają się na powiązanych ze sobą programach; są to m.in.:

  • responsywne i adaptacyjne systemy produkcyjne;
  • wykorzystywanie najnowocześniejszych osiągnięć techniki w zakładach produkcyjnych na całym świecie;
  • poprawa wydajności poprzez redukcję odpadów i podnoszenie jakości;
  • koncentracja na przedsięwzięciach typu lean, zarządzaniu cyklem życia i partnerstwie na rynku;
  • wewnętrzny i zewnętrzny długoterminowy rozwój firmy.