Technologia lutowanych grzałek to kolejny efekt prowadzonych przez Mold-Masters prac badawczo-rozwojowych nad poprawą jakości wyprasek w drodze maksymalizacji wydajności, zapewnienia niezawodności i obniżania kosztów energii. Technologia ta, zintegrowana z naszymi systemami GK i rozdzielaczami, jest znacznie lepsza od tradycyjnych metod nagrzewania.

Do tradycyjnych metod nagrzewania zalicza się stosowanie grzałek opaskowych (w dyszach) i płyt grzewczych (w rozdzielaczach). Metody te mają jednak sporo ograniczeń. Na przykład grzałki opaskowe mogą się przemieszczać wzdłuż dysz, co może skutkować niespójnymi profilami cieplnymi i zimnymi punktami. Mają również wyższy współczynnik awaryjności, co może powodować częstsze przestoje. Ponadto grzałki opaskowe są zewnętrznymi elementami dyszy, wymagają zatem większego wycięcia dostosowanego do zewnętrznej średnicy dyszy.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii produkcji lutowane grzałki Mold-Masters są natomiast zintegrowane z naszymi systemami GK i rozdzielaczami. Konstrukcja specjalnych kanałów grzewczych jest oparta na wynikach intensywnych prac badawczo-rozwojowych. Do zalet naszych lutowanych grzałek można zaliczyć m.in.:

  • precyzyjny profil termiczny;
  • wysoka energooszczędność;
  • niezawodność;
  • mniejsze wymiary wycięć na średnicę zewnętrzną dysz.

Lepszy profil termiczny lutowanej grzałki wynika z kilku kluczowych różnic konstrukcyjnych.

Lutowane grzałki są wbudowane na całej długości dysz gorącokanałowych i zoptymalizowane pod kątem równowagi termicznej i jednorodności. Przylutowanie zapewnia ciągły styk grzałki z dyszą, co pozwala na wydajne przekazywanie ciepła i eliminuje możliwość wystąpienia zimnych punktów. Wyższa efektywność wymiany cieplnej obniża również zużycie energii (nawet o 20%), ponieważ następuje mniejsza utrata ciepła w innych obszarach formy.

Mold-Masters prowadzi szeroko zakrojone testy rozmieszczenia grzałek w celu zoptymalizowania działania różnych systemów GK. Lutowana ścieżka elementu grzewczego dysz jest dostępna tylko w tej serii. W ten sposób systemy gorącokanałowe Mold-Masters zapewniają niezwykle precyzyjne profile termiczne (z odchyleniem rzędu 5% od nastawy). Odpowiedni proces produkcji pomaga również zagwarantować spójny profil termiczny między poszczególnymi dyszami.

Mold-Masters samodzielnie produkuje elementy grzewcze, aby zapewniać ich wysoką jakość i niezawodność, przez co grzałki bardzo często mają żywotność dłuższą niż sama forma. Jeśli grzałki są używane w połączeniu z naszym sterownikiem TempMaster, oferujemy wówczas aż 10-letnią gwarancję.

Technologia lutowanych grzałek Mold-Masters to doskonały wybór dla klientów, którzy chcą udoskonalić proces formowania oraz zapewnić jego powtarzalność i niezawodność.