Analiza metodą elementów skończonych

fea

koncepcyjne testy opakowań celem optymalizacji konstrukcji formy

Uniknij zniekształceń na skutek obciążenia górnego dzięki sile Uniloy!

Matematyczna technika analizy naprężeń, czyli analiza metodą elementów skończonych, jest jednym z najpotężniejszych sposobów aproksymacji rozwiązań dla wielu problemów w geometrii. Jednym z bardziej powszechnych problemów, które można odkryć, przeprowadzając analizę metodą elementów skończonych w pojemnikach, obciążenie górne. Obciążenie górne jest siłą miażdżącą, która powoduje deformacje pojemników i zależy od wielu zmiennych, takich jak grubość ściany, to, czy pojemnik jest pusty, czy pełny, typ materiału itp.

W naszej branży obciążenie górne można przewidzieć, aby poprawić rezultaty. Graficzne oprogramowanie do analizy metodą elementów skończonych potrafi wyświetlić model na ekranie w czasie jego budowania, a po analizie wyświetlić reakcje obiektu na warunki obciążeniowe. Dzięki temu można:

• szybciej wprowadzić produkt na rynek;

• przewidywać rezultaty;

• opracowywać przykładowe projekty i materiały alternatywne;

• zredukować poziom prób fizycznych i błędów;

• zmniejszyć masę pojemnika;

• zwiększyć wydajność.

Nasz proces 

Na podstawie tego, czy wymagana jest nowa konstrukcja, czy udoskonalenie istniejącej, nasza procedura pomoże zidentyfikować potencjalne słabe strony lub istniejące wady związane z obciążeniem górnym działającym na pojemnik.

Nasz zespół projektowy przeprowadzi analizę prototypu pojemnika klienta lub jego istniejącego modelu w oprogramowaniu Pro-Engineer 3-D. Pojemnik jest badany pod kątem warunków naprężeniowych, które ustala się na podstawie danych od klienta. Dane te pozwalają na odtworzenie potencjalnych oddziaływań, na które pojemnik będzie narażony w rzeczywistości. Nasze oprogramowanie symuluje zachowanie produktu w określonych warunkach badania, co pozwala nam na oszacowanie rzeczywistych rezultatów. Na podstawie wyników obliczeń z oprogramowania nasi inżynierowie porównują potencjalne rezultaty i przedstawiają sugestie alternatywnych rozwiązań pozwalających na optymalizację działania obciążenia górnego. Sugerowane rozwiązania alternatywne są opracowywane z uwzględnieniem kryteriów projektu podstawowego, danych historycznych i istniejących warunków. Naszym celem jest delikatna modyfikacja pojemnika poprzez niewielkie zmiany w jego geometrii lub rozkład materiału w celu osiągnięcia lepszego obciążenia górnego przy zachowaniu założeń estetycznych.

Optymalizacje można zobaczyć i przeprowadzać na trójwymiarowej próbce wykonanej na naszej drukarce. Istnieje możliwość zaprojektowania i wytworzenia gniazda, a na naszej maszynie laboratoryjnej można wykonać poprawiony pojemnik. W tej opcji pojemnik będzie sprawdzony na naszej maszynie do badania obciążenia górnego celem sprawdzenia dokładności.

Ceny

Badania obciążenia górnego w pojemniku z naszym oprogramowaniu można podzielić na dwie kategorie: 1.) Istniejący pojemnik, który nie wykazuje dostatecznych właściwości lub wymaga korekty. Badanie istniejących pojemników wiąże się z badaniem wytrzymałości na obciążenie górne w rzeczywistym pojemniku w naszym laboratorium badawczym.

lub

2.) Badanie proponowanej konstrukcji pojemnika. Badanie nowych lub proponowanych pojemników może być badaniem oddzielnym lub usługą uzupełniającą do usługi zaprojektowania pojemnika w Uniloy.

W obu przypadkach usługa obejmuje: 

 • stworzenie modelu 3D w naszym systemie CAD (należy mieć na uwadze, że istnieje możliwość wykorzystania modeli importowanych, ale może to wymagać dopłaty w stosunku do poniższych cen);
 • analiza obciążenia górnego i badanie naprężeń w programie Pro-Mechanica;
 • łatwe w analizie rezultaty przedstawione w formie graficznej, które określają przybliżoną reakcję pojemnika;
 • zalecane poprawki mające na celu optymalizację działania i spełnienie założeń projektowych;
 • dodatkowe testy w przypadku zamówienia oprzyrządowania.

Weryfikacja rezultatów dla oprzyrządowania Uniloy będzie dostępna dzięki naszym badaniom laboratoryjnym. Nasza usługa obejmuje 2 warianty, badania wstępne i 2. badanie z proponowanymi zmianami. Istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych symulacji.

 • Badanie metodą elementów skończonych istniejącego, wymodelowanego pojemnika

  (realizacja w ciągu 1–2 tygodni)

 • Badanie metodą elementów skończonych nowego lub proponowanego pojemnika 

  (realizacja w ciągu 2–3 tygodni)

 • Badanie metodą elementów skończonych nowego lub proponowanego pojemnika w ramach pakietu formy dostarczonych przez Uniloy 

  (realizacja w ciągu 2–3 tygodni)

 • Każde dodatkowe powtórzenie badania metodą elementów skończonych zamówionych w połączeniu z dowolnym z wymienionych powyżej pakietów 

  (realizacja w ciągu 1–2)

Jak wspomniano powyżej, importowane modele, które wymagają dodatkowej manipulacji, zostaną zbadane w razie potrzeby, ale zostanie doliczona dopłata. Próbki 3D wykonane na naszej drukarce, zaprojektowanie i wytworzenie gniazda oraz badanie na naszych maszynach laboratoryjnych — wszystko to jest dostępne (jak wspomniano powyżej) i możne być wycenione oddzielnie na życzenie.

Wniosek

Nasz proces badania obciążeń górnych, niezależnie od czego, czy jest brany pod uwagę jako inwestycja w osiągnięcie sukcesu dzięki koncepcji pojemnika, czy też jako udoskonalenie istniejącego pojemnika, który się nie sprawdza, poprawi funkcjonowanie pojemnika oraz zwiększy wiarę w niezawodność Państwa procesów. Pozbądźmy się przypuszczeń w przewidywaniach reakcji pojemnika dzięki naszej wiedzy w warunkach testowych!