Zespół zamykania

Wtryskiwanie z dekorowaniem folią

Funkcja wyciągania spodu

Podciśnienie w formie

Stanowisko kalibracji

Funkcja opuszczania trzpienia rozdmuchowego

Funkcja wdmuchiwania iglicowego

Funkcja zimnego wdmuchu powietrza

Udoskonalenie napędu trzpienia rozdmuchowego z hydraulicznego na elektryczny

Funkcja proporcjonalnego wdmuchu powietrza

Kontrola

Udoskonalenie układu sterowania maszyny do B&R

Obsługa zdalna przez Internet

Monitorowanie ciśnienia i temperatury wody w formie formy

Wybór języka ekranowego

Układ elektryczny

Przetworniki

Zasilacz

Modernizacja UPS

Wytłaczarka

Kontrola długości kształtki wstępnej

Modernizacja zmieniacza sita

Napędy wytłaczarki

Elektryczna regulacja wysokości wytłaczarki

Elektryczny przesuw wytłaczarki

Monitorowanie temperatury i ciśnienia materiału roztopionego

Głowica wytłaczarki

Pomocnicza dekompresja powietrza

Proporcjonalna funkcja pomocnicza powietrza

Funkcja paska wskaźnikowego

Dodatkowe strefy grzewcze

Elektroniczna kontrola grubości ścian

Dodatkowy kanał WTC

PWDS

Zautomatyzowana regulacja podstawowej szczeliny

Automatyczne kopiowanie profilu WTC i PWDS

Profil WTC zgodnie ze stroną maszyny

Układ hydrauliczny

Modernizacja zaworu proporcjonalnego

Badanie pod kątem wycieków

Wewnętrzne badanie pod kątem wycieków

Urządzenie do obcinania kształtek wstępnych

Urządzenie do cięcia i zgrzewania

Urządzenie do cięcia na gorąco

Elektryczne cięcie na zimno

Chłodzenie wtórne

Stanowisko chłodzenia wtórnego

Stanowisko wyciągania i przycinania produktu

Zdejmowanie i układanie

Regulowany odbiornik perforacyjny

Detekcja odrzutu

Kontrola zacięcia wyrobów

Chłodzenie/zdmuchiwanie odrzutów

Przesuw odrzutów w lewo/prawo i przenośniki produktów

Bezpieczeństwo

Układ blokady bezpieczeństwa