Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych zmienia się, a maszyny często wymagają udoskonalenia lub wymiany.  Dział Milacron Certified Pre-Owned może pomóc w modernizacji maszyny lub wykorzystać jej aktualną wartość w celu rozliczenia przy zakupie maszyny bardziej odpowiadającej aktualnym potrzebom.

Po przeanalizowaniu wymagań biznesowych możemy pomóc w modernizacji maszyn, wykorzystując do tego odpowiadające urządzenia Certified Pre-Owned, urządzenia pomocnicze lub zaproponować oddanie starej maszyny w rozliczeniu na nową, bardziej odpowiadającą potrzebom.  Firma Milacron oferuje także finansowanie urządzeń tym klientom, którzy się do tego kwalifikują.

Dodatkowo usługi modernizacji i przebudowy świadczone przez firmę Milacron mogą pomóc w unowocześnieniu maszyn i procesów. Innym rozwiązaniem jest przeprowadzenie przez nas analizy i odpowiedź na pytanie, czy nowa maszyna pomoże w osiągnięciu strategicznych celów.

Aby usprawnić proces zamówienia, prosimy o pobranie karty danych maszyny CPO. Po jej wypełnieniu należy ją przesłać na adres [email protected] wraz ze zdjęciami maszyny i etykietą.

Pobierz kartę danych maszyny CPO