Przez ponad 40 lat firma Uniloy produkowała niskociśnieniowe maszyny do formowania z pianki konstrukcyjnej. Z biegiem czasu maszyny zużywają się, a technologia idzie naprzód. Firma Uniloy z chęcią przejmie rolę przewodnika po przyszłości, pokazując sposoby zwiększenia możliwości maszyn dzięki ulepszeniom stosowanym w naszych nowych maszynach. Marka Uniloy wyróżnia się przewagą pod względem możliwości przebudowy — jesteśmy producentem OEM. Oznacza to, że dysponujemy kompletną dokumentacją maszyny i mamy możliwość produkcji oryginalnych części zamiennych dla wszystkich uszkodzonych, zużytych czy brakujących podzespołów.

structfoamrebuild001

Proces przebudowy

Przebudowy wykonujemy w naszym zakładzie produkcyjnym w Afton w stanie Ohio. Zaczynamy od całkowitego rozebrania maszyny. Następnie ją czyścimy, malujemy i systematycznie odbudowujemy, naprawiając lub wymieniając wskazane podzespoły. Proces kończy przekazanie maszyny do akceptacji klienta. Zakres naszych przebudów dopasowujemy do potrzeb klienta.

Zazwyczaj program przebudowy obejmuje 2 niezależnie obszary:

1. Udoskonalanie maszyny — obejmuje te obszary maszyny, w których można zastosować nowsze podzespoły niż te, które były zainstalowane początkowo. Poniżej opisano 18 konkretnych udoskonaleń.

2. Odnawianie maszyny — obejmuje te obszary maszyny, w których podzespoły są naprawiane lub wymieniane w celu osiągnięcia takiego stanu maszyny, który przypominałby nowy. Poniżej zaprezentowano 6 obszarów odnawiania.

Sekcja I: Udoskonalenia maszyny

Udoskonalenie 1: najnowocześniejsze sterowniki programowalne B&R

 • zastąpienie przestarzałych układów Maco 8000 i Siemens;
 • magazynowanie części skraca czas przestoju spowodowanego obecnością przestarzałych, trudnych do odszukania części;
 • karty sterujące to niższy koszt;
 • eliminacja kosztowych kart delta w obwodzie zamkniętym;
 • krótszy czas reakcji przy kontroli procesami — 1 milisekunda;
 • krótszy czas aktualizacji ekranu;
 • szybsza nawigacja po ekranie dzięki zakładkom;
 • poprawiona precyzja, dokładność i powtarzalność;
 • poprawione gromadzenie i przechowywanie danych;
 • pliki zarządzania danymi historycznymi;
 • rozszerzona diagnostyka i alarmy;
 • sterowanie zespołem zamykania na podstawie położenia w obwodzie zamkniętym zapewniające szybsze otwieranie/zamykanie;
 • wykrywanie przepalenia grzałek opaskowych
 • kompaktowa pamięć flash — brak dysku twardego, który mógłby się zużywać;
 • nielimitowana przestrzeń do przechowywania receptur na nośniku pamięci USB
 • port USB do wczytywania programu i wydruków;
 • możliwość nawiązania połączenia z siecią klienta za pośrednictwem protokołu Ethernet;
 • możliwość wczytywania w przyszłości poprawek do oprogramowania;
 • większy, 15-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości;
 • odchylane stanowisko operatora zapewniające łatwą konfigurację i obsługę;
 • ekrany wielojęzyczne — angielski, hiszpański, chiński itp.

structfoamrebuild002

structfoamrebuild003

Kolorowy monitor 15˝

Udoskonalenie 2: Niezależne sekwencyjne sterowanie dyszami

 • eliminacja potrzeby ręcznej regulacji dyszy;
 • dysze otwierają i zamykają się niezależnie w zależności od funkcji położenia wtrysku;
 • sterowanie rozmiarem wtrysku dla każdego gniazda;
 • sterowanie prędkością w zamkniętej pętli;
 • sterowanie rozkładem rozmiaru wtrysku dla każdego gniazda;
 • redukcja linii wtopienia dzięki przepływowi falowemu;
 • sekwencyjne zamykanie zapobiegające nadmiernemu wypełnieniu;
 • możliwość zapisu ustawień w komputerze PC;
 • poprawa ogólnego sterowania procesami;
 • mniejsze masa wyprasek, ciśnienie w gnieździe, nadlewy i naprężenia.

structfoamrebuild004

Kolektor i zaworu regulacyjne dyszy

Udoskonalenie 3: styczniki półprzewodnikowe do wszystkich stref temperatury;

 • wymiana styczników rtęciowych;
 • większa niezawodność;
 • „przyjazność środowisku”;
 • dłuższa przewidywana żywotność;
 • brak „odskoków”;
 • niska rezystancja styku;
 • szybka wyłączanie/włączanie cyklu;
 • cicha praca.

structfoamrebuild005

Udoskonalenie 4: Zespół bramy zabezpieczającej

 • zgodność z normami ANSI;
 • większa wytrzymałość.
 • większa niezawodność;

structfoamrebuild006

Zespół bramy

Udoskonalenie 5: Przełączniki blokujące bramy bezpieczeństwa

 • zgodność z normami ANSI;
 • większa niezawodność;
 • dłuższa żywotność;
 • większa wytrzymałość;
 • sprzężenie magnetyczne bezstykowe.

structfoamrebuild007

Przełącznik blokujący bezpieczeństwa

Udoskonalenie 6: Napęd wytłaczarki chłodzony powietrzem Vector AC

 • większa niezawodność;
 • regulacja prędkości;
 • większa wytrzymałość;
 • najwyższa wydajność energetyczna.

Udoskonalenie 7: Chłodzenie cylindra powietrzem

 • eliminacja podzespołów cylindra chłodzonych płynem;
 • eliminacja konserwacji i powiązanego z nią czasu przestoju;
 • zapewnienie dokładniejszej regulacji strefy temperatury;
 • regulacja temperatury odbywa się w sposób stopniowy, bez liniowych przeskoków.

structfoamrebuild008

Chłodzenie cylindra powietrzem

Udoskonalenie 8: Poprawki w zespole zwalniania materiału roztopionego i dystansów (tylko do cylindrów o otworze 3 ¼ cala)

 • — nowa, ulepszona budowa uszczelnienia pręta dwukrotnie przedłużająca żywotność uszczelnienia;
 • nowe tłoczysko ze stali nierdzewnej ułatwia utrzymać ciepło z dala od uszczelnień, rozpraszając je szybciej;
 • dystanse ze stali nierdzewnej zmniejszają obszar retencji ciepła, a także ułatwiają rozproszenie ciepła.
 • regulacja temperatury odbywa się w sposób stopniowy, bez liniowych przeskoków.

structfoamrebuild009

Cylinder do zwalniania materiału roztopionego i dystanse

Udoskonalenie 9: Odcięcie materiału roztopionego

 • odcina dopływ tworzywa sztucznego pomiędzy wytłaczarką i wtryskarką, gdy silnik nie pracuje, co zapobiega przedostawaniu się tworzywa sztucznego z powrotem do wytłaczarki podczas wtryskiwania;
 • poprawia odtwarzalność stosunku wtrysku do masy;
 • redukuje powstawanie mostków z tworzywa w strefie zasilania;
 • redukuje ciśnienie na głowicy w trakcie wtrysku, co pomaga zapobiec naprężeniom przy zwalnianiu materiału roztopionego.

structfoamrebuild010

Odcięcie materiału roztopionego

Udoskonalenie 10: Poprawki w elemencie bocznikującym materiał roztopiony

 • zamiana korpusu ze stali na specjalny korpus z wyłożeniem lub tuleje z wyłożeniem, zależnie od aktualnego typu;
 • zmiana prętów bocznikujących z brązu na specjalne pręty z powłoką;
 • 3-krotne przedłużenie żywotności elementu bocznikującego.

Udoskonalenie 11: Program zmiany elementu bocznikującego materiał roztopiony

 • zmiana funkcji elementu bocznikującego materiał roztopiony w taki sposób, aby działał jako element odcinający podczas wtrysku.

Udoskonalenie 12: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa ANSI/SPI b151.1 wykraczające poza bramy bezpieczeństwa i przełączniki blokujące

 • wyłączniki awaryjne wewnątrz obszaru płyt dociskowych;
 • blokada zwolnienia materiału roztopionego / oczyszczania miski;
 • znaki bezpieczeństwa;
 • urządzenia zabezpieczające bramki z podwójnym potwierdzeniem;
 • osłony zwolnienia materiału roztopionego;
 • osłony.

Udoskonalenie 13: Alarm niskiego poziomu w zasobniku i wyłączenie wytłaczarki

 • powiadomienie operatora o niskim poziomie materiału w zasobniku;
 • przy najniższym poziomie roboczym następuje wyłączenie wytłaczarki i doprowadzenia azotu;
 • zapobieganie wdmuchowi wstecznemu gazu do zasobnika;
 • zapobieganie pracy wytłaczarki na sucho.

Udoskonalenie 14: Alarm niskiego poziomu w zbiorniku hydraulicznego zespołu zamykania i wyłączenie zespołu zamykania

 • powiadomienie operatora o niskim poziomie oleju;
 • wyłączenie układu hydraulicznego przed spowodowaniem uszkodzenia krytycznego.

Udoskonalenie 15: Sterowanie temperaturą oleju w zbiorniku układu hydraulicznego i alarm

 • możliwość ustawiania temperatur oleju hydraulicznego;
 • alarmy wysokiego i niskiego poziomu powiadamiają operatora o potencjalnych problemach;
 • wyłączenie układu hydraulicznego maszyny po osiągnięciu nastawy wysokiego poziomu.

Udoskonalenie 16: Wyłączenie wytłaczarki za pomocą membrany bezpieczeństwa

 • dodanie czujnika zbliżeniowego do membrany bezpieczeństwa;
 • wyłączenie wytłaczarki w przypadku zadziałania wysokiego ciśnienia na membranę bezpieczeństwa;
 • zapobieganie przelewaniu tworzywa sztucznego w obszarze zaworu upustowego materiału roztopionego.

Udoskonalenie 17: Płaskie grzejniki płytowe kolektora materiału roztopionego

 • zastąpienie grzejników wkładowych;
 • łatwa wymiana;
 • dłuższy czas eksploatacji;
 • bardziej spójna regulacja temperatury.

Płaskie grzejniki płytowe

Udoskonalenie 18: Lekkie rozszerzenia kolektora materiału roztopionego

 • w przybliżeniu połowa masy w porównaniu do oryginalnej konstrukcji;
 • poprawiona ergonomia;
 • bardziej niezawodne sterowanie ciepłem;
 • łatwiejsze utrzymanie.

Sekcja II: Odnawianie maszyny

Demontaż i wymiana 1: Odnawianie zespołu zamykania

 • wyczyszczenie i przeszlifowanie powierzchni płyt dociskowych;
 • przywrócenie integralności otworu montażowego;
 • przywrócenie integralności gniazda t;
 • wyczyszczenie i wypolerowanie kolumn prowadzących lub ich wymiana;
 • wymiana tulei płyt dociskowych;
 • wymiana nakrętek kolumn prowadzących;
 • wymiana kołnierzy kolumn prowadzących;
 • wymiana poduszek amortyzujących do pręta bezpieczeństwa;
 • odmalowanie powierzchni nietrzymających formę.

Przed

structfoamrebuild013

W trakcie

structfoamrebuild014

Po

Demontaż i wymiana 2: Odnowienie układu hydraulicznego

 • naprawa akumulatorów (wymiana uszczelek lub przepon);
 • wymiana określonych podzespołów hydraulicznych;
 • wymiana węży hydraulicznych — zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • wymiana pierścieni uszczelniających typu „o” — zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • przetestowanie, wyczyszczenie i naprawa lub wymiana wymienników ciepła;
 • odnowienie zaworów napełniania wstępnego;
 • odnowienie cylindrów zespołu zamykania lub cylindrów poprzecznych;
 • odnowienie cylindrów wtrysku materiału roztopionego;
 • wymiana filtrów.

Demontaż i wymiana 3: Wytłaczarka i zawór upustowy materiału roztopionego

 • przetestowanie i wymiana grzałek opaskowych — zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • przetestowanie i wymiana termopar — zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • wymiana uszczelnień upustu materiału roztopionego, gniazd i trzpieni;
 • wymiana metalowych pierścieni uszczelniających typu „o”.

Demontaż i wymiana 4: Rury do napełniania i element bocznikujący / odcięcie materiału roztopionego

 • przetestowanie i wymiana grzałek opaskowych — zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • przetestowanie i wymiana termopar — zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • wymiana metalowych pierścieni uszczelniających typu „o”.
 • Wymiana prętów odcinających

Demontaż i wymiana 5: Akumulator materiału roztopionego, rurka materiału roztopionego i kolektor materiału roztopionego

 • przetestowanie i wymiana grzałek opaskowych — zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • przetestowanie i wymiana termopar — zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • wymiana i naprawa cylindra i końcówki;
 • wymiana metalowych pierścieni uszczelniających typu „o”.
 • wymiana prętów grzejnych;
 • wymiana izolatorów;
 • naprawa otworów montażowych;

Demontaż i wymiana 6: Układ pneumatyczny i wysokociśnieniowy układ gazu

 • wymiana mierników i zaworów — zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • wymiana lub naprawa regulatorów;
 • wymiana zaworu azotu;
 • wymiana tłumików.

Gwarancja na przebudowę

Na przebudowę obowiązuje jeden rok gwarancji na wszystkie domontowane lub wymienione podzespoły. Mimo że nie możemy zagwarantować całkowitego braku wycieków na maszynie, staramy się je zminimalizować.

Dostawa

Od momentu otrzymania zamówienia zazwyczaj konieczne jest 10 tygodni na wyprodukowanie i wykonanie podzespołów. Po tym okresie będziemy wymagać dostawy maszyny do naszego zakładu na 10 tygodni działań w ramach przebudowy. Dlatego też całkowity czas realizacji zazwyczaj wynosi 20 tygodni.

Wybór poziomu personalizacji

Firma Uniloy będzie współpracować z klientem w celu dokonania przebudowy. Najpierw przeprowadzony zostanie pełny audyt maszyny. Następnie będziemy w stanie dobrać poziom udoskonalenia czy też odnowienia. Należy pamiętać, że, aby zmaksymalizować efektywność przebudowy, zazwyczaj zalecamy zastosowanie takich udoskonaleń, które mamy dostępne; jednakże możemy po prostu naprawić/wymienić podzespoły na podobne, jeśli odpowiada to potrzebom klienta.

Sprzedaż i serwis

Aby uzyskać więcej informacji lub zacząć planowanie przedsięwzięcia przebudowy maszyny, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Uniloy ds. sprzedaży części. Przeszkoleni przedstawiciele serwisowi Uniloy są gotowi do pomocy w przebudowie lub instalacji opisywanych zestawów w zakładzie klienta.