Firma Milacron ma 130-letnie doświadczenie w pracy z maszynami najlepszych barek świata.  W naszym zespole ds. sprzedaży są inżynierowie będący rzeczoznawcami z odpowiednimi uprawnieniami, który potrafią przeprowadzić bezstronną ocenę urządzeń i zakładów.  Przeprowadzamy dokładne oszacowanie wartości urządzeń, aby przedstawić Państwu obiektywne informacje pozwalające na podjęcie rozsądnych decyzji finansowych.

Współpracujemy także z instytucjami finansowymi w celu przeanalizowania wartości urządzeń firmowych i operacji pod kątem uczciwej wartości rynkowej.

Nasze usługi w zakresie zarządzania zasobami i ich wyceny obejmują:

  • szacowanie wartości rynkowej niepotrzebnych lub nieużywanych maszyn, całych zakładów lub części firm i wystawianie ich do sprzedaży;
  • wykorzystywanie oszacowanej wartości używanych urządzeń w celu częściowego sfinansowania nowych urządzeń;
  • pomaganie firmom finansowym w ocenie wartości maszyn i operacji w celu uzyskania możliwie najwyższej ceny za zasoby przy likwidacji lub aukcji;
  • oferowanie firmom finansowym oceny wartości w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy spółki, oceny ryzyka, dokonania fuzji lub przejęcia, rozwiązania problemów podatkowych i wykonania większości rodzajów szacunków maszyn i operacji.