Lepszy przepływ powietrza przez trzpienie rozdmuchowe dzięki zastosowaniu technologii „Hi-Flow”!

W tej ofercie produktowej wyjaśniono, jak skrócić czas cyklu bez poświęcania jakości butelki, zwiększając przepływ powietrza przez rdzenie trzpieni rozdmuchowych. Produkując rdzenie trzpieni rozdmuchowych o większych średnicach wewnętrznych, pozwalamy, aby powietrze przedostawało się do pojemnika szybciej. Z tego samego powodu skróceniu ulegnie także czas wydmuchu powietrza z pojemnika. Rdzenie trzpieni rozdmuchowych opisane w tej ofercie przeznaczone są do wszystkich maszyn ze ślimakami o ruchu postępowo-zwrotnym, które wykorzystują wykańczanie wstępne przy wyciąganiu.

Ewolucja rdzeni trzpieni rozdmuchowych

Standardowy rdzeń trzpienia rozdmuchowego

Standardowe budowy rdzeni trzpieni rozdmuchowych (część #54152 zilustrowana na rys. 1) mają średnicę zewnętrzną 1/2˝ i średnicę wewnętrzną 0,260˝. Mimo że ta konstrukcja działa dobrze, odkryliśmy, że średnica wewnętrzna tych rdzeni nie jest zoptymalizowana pod kątem optymalnego przepływu. Poddaliśmy ten zespół trzpienia rozdmuchowego badaniom w naszym laboratorium technicznym i odkryliśmy, że ten rdzeń ze standardowym kołnierzem jest w stanie przekazywać 89 CFM, gdy powietrze wprowadza się pod ciśnieniem 95 psi.

Naszą pierwszą próbą poprawienia przepływu powietrza było proste zmodyfikowanie kołnierza trzpienia rozdmuchowego w taki sposób, aby opór powietrza był mniejszy. Ta zmiana nie przyniosła dobrych efektów.

hiblow_001.jpg

 

Rdzeń trzpienia rozdmuchowego Top Load/Hi-Flow

Firma Uniloy zaczęła następnie szukać sposobów zwiększenia średnicy wewnętrznej rdzenia trzpienia rozdmuchowego bez utraty integralności samego rdzenia.

Doprowadziło to do opracowania naszego „rdzenia trzpienia rozdmuchowego Top Load/Hi-Flow” (część #54139 zilustrowana na rys. 2). Aby to osiągnąć, na rdzeń o średnicy zewnętrznej 1/2˝ przyspawaliśmy tuleję wzmacniającą 5/8˝. Tuleja ta zapewnia grubość wymaganą do zwiększenia średnicy wewnętrznej rdzenia przy utrzymaniu wytrzymałości wymaganej do nakręcenia przeciwnakrętki w miejscu. Efektem końcowym jest zwiększenie średnicy wewnętrznej rdzenia trzpienia rozdmuchowego z 0,260˝ do 0,310˝. Opisywaną tuleję ustawiliśmy także w taki sposób, że trzpień rozdmuchowy jest mocowany i zabezpieczany od góry.

W takiej konstrukcji konieczne jest zastosowanie nowej głowicy trzpienia rozdmuchowego i przeciwnakrętki (z większą średnicą wewnętrzną), która zmieści tuleję o większym rozmiarze. Funkcja obciążenia górnego w tej konstrukcji pozwala na wyeliminowanie kołnierza trzpienia rozdmuchowego. Taka ulepszona konstrukcja zwiększyła przepływ powietrza przy ciśnieniu 95 psi do 125 CFM, co stanowi wzrost o 40% w stosunku do standardowej konstrukcji.

Minusem tego rozwiązania jest fakt, że rdzeń trzpienia rozdmuchowego musi być wyciągany przy każdej wymianie korpusu trzpienia rozdmuchowego. Istnieje także konieczność ponownego ustawiania wysokości trzpienia rozdmuchowego, co powoduje dodatkowy przestój.

hiblow_002

 

Rdzeń trzpienia rozdmuchowego Bottom Load/Hi-Flow

Sprawdziliśmy naszą konstrukcję rdzenia trzpienia rozdmuchowego jeszcze raz pod kątem problemu z przedłużonym czasem przestoju na wymianę całych zespołów trzpieni rozdmuchowych zamiast samych korpusów. Najnowsza konstrukcja trzpienia rozdmuchowego „Hi-Flow”, którą oferuje Uniloy to rdzeń trzpienia rozdmuchowego Bottom Load/High-Flow. Ten rdzeń (część #951019 zilustrowana na rys. 3) ma taką samą średnicę wewnętrzną (0,310˝) jak jego odpowiednik do obciążenia górnego, ale dzięki tej konstrukcji można szybko wymienić głowicę trzpienia rozdmuchowego w maszynie bez potrzeby ponownego ustawiania wysokości tego trzpienia. Wszystkie korzyści płynące z poprzedniej konstrukcji o wysokim przepływie tutaj też obowiązują, gdyż przepływ powietrza wynosi 125 CFM przy ciśnieniu 95 psi, także przez rdzeń.

W tej konstrukcji konieczna jest nowa głowica trzpienia rozdmuchowego (ta sama głowica jak w przypadku konstrukcji do obciążenia górnego) do pomieszczenia większej tulei wraz z nowym kołnierzem trzpienia rozdmuchowego i przeciwnakrętką.

hiblow_003

 

Opcja rdzenia trzpienia rozdmuchowego 5/8˝

Aby jeszcze bardziej poprawić przepływ powietrza, oferujemy także rdzeń trzpienia rozdmuchowego Bottom Load/Hi-Flow o średnicy zewnętrznej 5/8˝. W tej konstrukcji (część #60348-492 zilustrowana na rys. 4) średnica wewnętrzna rdzenia wynosi 0,375˝, a przepływ powietrza przy ciśnieniu 95 psi wzrasta do 135 CFM.

Tak, jak w przypadku poprzednich dwóch konstrukcji o wysokim przepływie głowice, kołnierze i przeciwnakrętki trzpieni rozdmuchowych ulegają zmianie w stosunku do konstrukcji ½˝. W tym przypadku zmianie ulegają także złączki powietrza na górze rdzenia trzpienia rozdmuchowego. Jedynym potencjalnym minusem konstrukcji 5/8˝ jest mniejsza dostępność przestrzeni do regulacji wewnątrz trzpienia, co może negatywnie wpłynąć na możliwość regulacji jego ustawienia.

hiblow_004a

 

Oferta rdzeni trzpieni rozdmuchowych (wszystkie o niezaprogramowanej długości) 

Sprzedaż i serwis

Aby uzyskać więcej informacji, również o cenach podzespołów i zespołów trzpieni rozdmuchowych Hi-Flow, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży Uniloy. Przeszkoleni przedstawiciele serwisowi Uniloy są gotowi do pomocy w instalacji opisywanych podzespołów w zakładzie klienta. Wszystkie zestawy Uniloy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby miały takie parametry techniczne, które odpowiadają indywidualnemu zapotrzebowaniu klienta. Dołącza się do nich zawsze kompletną dokumentację techniczną wraz z rysunkami złożeniowymi, wykazami części i wymaganymi schematami.