Firma Milacron Aftermarket zaprojektuje ślimaka Barr V-PAK z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klient, optymalizując w ten sposób wydajność i poprawiając produktywność każdej maszyny, dowolnego producenta, w dowolnej wersji, niezależnie od tego, czy jest nowa, czy stara.  Te ślimaki nowej generacji Barr V-PAK charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością. Zastosowano w nich część mieszająco-stapiającą, która jest o 30–50% dłuższa niż w poprzednim modelu.

Większa jakość roztopionego materiału

Dzięki podziałowi kanału ślimaka na dwa mniejsze kanały ślimak Barr V-PAK zmusza cząstki żywicy do przepływu po losowej i chaotycznej ścieżce, co poprawia jakość roztopionego materiału i jednorodność temperatury.

Technologia, której koszt zwraca się sam

Ze względu na to, że ślimak Barr V-PAK do materiału stałego/roztopionego stale miesza nieroztopione granulki z materiałem świeżo roztopionym, zapewnia on lepszy stopień wymieszania w porównaniu do konwencjonalnego ślimaka. To natomiast przekłada się na poprawioną wydajność energetyczną, co w wielu przypadkach będzie oznaczać, że koszt ślimaka Barr V-PAK zwróci się sam w niecały rok.

Lepsza przewodność — niska siła ścinania

W ślimaku Barr V-PAK o niskiej sile ścinania prawie połowa jego długości jest wykorzystana jako strefa przenoszenia energii, co poprawia topnienie przewodzące o prawie 30%. Strefa przenoszenia energii ślimaka Barr V-PAK topi 30–50% polimeru przez przewodzenie ciepła z poprzednio stopionego polimeru. Granulki są ciągle mieszane z materiałem roztopionym, ułatwiając przenoszenie ciepła poprzez przewodność z materiału roztopionego do granulek, co zmniejsza zapotrzebowanie na energię i poprawia wydajność procesu topienia. Tak niepowtarzalna konstrukcja kanału pozwala na realizację procesu z większą prędkością przy niższych temperaturach na wylocie i maksymalizuje ogólną sprawność maszyny.