Naše schopnost technicky zpracovávat řešení je výsledkem kombinace lokálních odborných znalostí s globálním týmem těch nejlepších, které náš průmysl dokáže nabídnout, ve třech oblastech:  1. Pokročilá technologie zpracování plastů; 2. Systémy přívodu a řízení taveniny; 3. Technologie kapalin. Našich 5000 zaměstnanců nabízí celou škálu technologií zpracování plastů a zkušeností.  Jejich odborné znalosti pokrývají: vstřikování, spoluvstřikování, protlačování, vyfukování formy; systémy horkého rozváděcího kanálu a technologie forem; řízení procesu, technologie kapalin a správa životního cyklu. Postavili jsme tým, který dokáže poskytnout celé spektrum služeb, jež průmysl zpracování plastů nabízí.