Společnost Milacron je globálním lídrem ve výrobě, distribuci a službách špičkově technicky zpracovaných a přizpůsobených systémů v oboru technologie a zpracování plastů, jež dosahuje hodnoty 27 miliard USD. Jsme jedinou globální společností, která nabízí ucelenou řadu produktů zahrnující systémy horkého rozváděcího kanálu, zařízení pro vstřikovací lisování, vyfukování formy a protlačování. Udržujeme si v těchto produktech silnou pozici na trhu, stejně jako přední pozici v systémech řízení procesu, základnách a součástech forem, spotřebních materiálech pro údržbu, opravy a provoz (MRO) pro zařízení na zpracování plastů a technologie kapalin. Naší strategií je poskytovat vysoce přizpůsobené zařízení, součásti a služby našim zákazníkům po dobu celého cyklu životnosti jejich technologického systému zpracování plastů.

Poskytujeme služby prostřednictvím tří segmentů: Pokročilé technologie zpracování plastů (APPT), systémy přívodu a řízení taveniny (MDCS) a technologie kapalin (kapaliny). Segment APPT konstruuje, vyrábí a prodává zařízení pro vstřikování, vyfukování formy, systémy pro spoluvstřikování a související součásti a služby. Segment MDCS konstruuje, vyrábí a prodává horké rozváděcí kanály a systémy řízení procesu, základny forem a součásti a prodává potřeby pro oblast údržby a oprav. Systémy horkého rozváděcího kanálu jsou konstruovány podle potřeb zákazníka pro každý produkt, který zákazník vyrábí na vstřikovacím lisu. Segment kapalin představuje globálního výrobce syntetických a polosyntetických maziv a chladicích (řezných) kapalin používaných v různých aplikacích kovoobráběcího průmyslu. Poskytujeme služby v mnoha rozmanitých průmyslových oborech a máme dlouhodobý vztah s více než 27 000 zákazníky. Držíme si hlavní tržní podíly v Severní Americe a na nových trzích, včetně Číny a Indie.