Společnost Milacron LLC je odhodlána chránit všechny osobní informace, které nám poskytnete. Zvláště se domníváme, že je důležité, abyste věděli, jak s vašimi informacemi získanými z webových stránek zacházíme.

Shromážděné informace

Obecně platí, že můžete navštívit tyto webové stránky bez toho, že byste nám sdělili, kdo jste, nebo zpřístupnili informace o své osobě. Naše servery shromažďují názvy domén, avšak nikoliv e-mailové adresy návštěvníků. Kromě toho webové stránky mají části, kde potřebujeme shromáždit vaše osobní informace pro specifický účel, například abychom vám mohli sami poskytnout informace, které vyžadujete. Informace získané od vás mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní a faxové číslo nebo e-mailovou adresu.

Používání shromážděných informací

Shromážděné informace o názvu domény se nepoužívají k identifikaci vaší osoby, ale shromažďují se za účelem měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na webu, zobrazených stránek atd. Tyto informace používáme pro měření použití našich webových stránek a zlepšení obsahu našeho webu.

Pokud o vás shromažďujeme další informace, například jméno či e-mailovou adresu, obecně vám sdělíme v okamžiku shromáždění osobních informací, jak s nimi budeme zacházet. Obvykle používáme osobní informace, které nám poskytnete, pouze k tomu, abychom mohli reagovat na váš dotaz nebo zpracovali vaši žádost.

Osobní informace, které nám poskytnete, můžeme sdílet s jinými společnostmi, které jsme najali na poskytování služeb naší společnosti. Tyto společnosti – naši dodavatelé – jsou smluvně vázány používat osobní informace, které s nimi sdílíme, pouze k provádění služeb, na jejichž provedení jsme je najali. Nesdílíme, neprodáváme ani nepronajímáme osobní informace žádné jiné třetí straně pro marketingové účely. Osobní informace zveřejníme, pokud nám to nařídíte, pokud je to vyžadováno zákonem, nebo za jiných zákonem stanovených okolností (například k ochraně vašeho účtu před podvodem).

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky společnost Milacron LLC mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, například stránky technologických partnerů společnosti Milacron nebo průmyslových asociací. I když se snažíme, aby takové odkazy na webové stránky sdílely naše vysoké standardy a respektovaly zásady ochrany osobních údajů, nejsme nijak odpovědní za obsah, zabezpečení nebo postupy ochrany osobních údajů používané na těchto jiných webových stránkách.

Zabezpečení shromážděných informací

Udržujeme přísné fyzické, elektronické a administrativní bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních informací před neoprávněným nebo nesprávným přístupem. Omezujeme přístup k informacím pouze na ty pracovníky společnosti Milacron, kteří potřebují takové informace znát, aby mohli odpovědět na váš dotaz nebo požadavek. Pracovníci, kteří osobní informace zneužijí, podstoupí disciplinární řízení.

Přístup ke shromážděným informacím

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, si můžete prohlížet a aktualizovat, pokud nás kontaktujete níže uvedeným způsobem.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte nějaké otázky týkající se zásad ochrany osobních údajů, použijte stránku Kontaktujte nás. Uvítáme všechny vaše otázky a doporučení ohledně zásad ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujte, a informujte se tak o případných změnách. I když si vyhrazujeme právo měnit nebo doplňovat tyto zásady ochrany osobních údajů, poskytneme vám upozornění na těchto webových stránkách, pokud by došlo k zásadním změnám, a to alespoň po dobu 30 dní po provedení takových změn.