Sterowniki TempMaster zawierają wiele inteligentnych technologii służących do zwiększenia potencjału produkcyjnego i ochrony inwestycji kapitałowych klientów. W miarę wzrostu złożoności procesów formowania inteligentne technologie pomagają zautomatyzować procesy i skupić się na najważniejszych sprawach.

Łagodny rozruch

W środowiskach wilgotnych grzałki mogą zostać poważnie uszkodzone na skutek wyładowań łukowych. Łagodny rozruch eliminuje to zagrożenie przez użycie niskonapięciowego zapłonu z przesunięciem fazowym, co pozwala wysuszyć grzałki podczas rozruchu. Znacząco wydłuża to okres eksploatacji sprzętu.

 

 

Wykrywanie wycieku tworzywa

Wyciek materiału plastycznego może prowadzić do kosztownych napraw i długich przestojów. Ta funkcja zabezpieczająca stale monitoruje nietypowe wzrosty zużycia energii i automatycznie zatrzymuje proces technologiczny, zanim dojdzie do uszkodzeń.

Sterowanie dyszą o małej masie i dużej gęstości mocy

Specjalne, oddzielne sterowanie dla mniejszych, bardziej wrażliwych dysz o unikatowych właściwościach termicznych. Znacząco poprawia równowagę mocy i wydajność. Szczególnie cenne w formach wykorzystujących wiele rozmiarów dysz.

Funkcja ciągłego wykrywania zwarcia doziemnego

System sam się monitoruje pod kątem utraty poziomu mocy, aby zapobiec zakłóceniom w procesie formowania i utrzymać stałą jakość produkcji. Błyskawicznie powiadamia operatora o konieczności wprowadzenia korekt.

Automatyczna diagnostyka narzędzi

System sprawdza przewody elektryczne i elementy grzejne pod kątem uszkodzeń. Zapobiega to nagrzewaniu się układu do temperatury procesowej do czasu rozwiązania problemu, co z kolei pozwala uniknąć uszkodzeń.

NOWOŚĆ! System śledzenia wydajności linii GK

Jedynie sterowniki TempMaster M2 mogą śledzić wydajność grzałek w systemie gorącokanałowym. Pozwala to łatwo identyfikować i wymieniać grzałki, których wartości parametrów obniżyły się poniżej akceptowalnych wartości granicznych. Rozwiązanie to pomaga utrzymać wartość parametrów formy na optymalnym poziomie.

 

* Cechy mogą się różnić w zależności od modelu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.