Milacron to światowy lider w produkcji, dystrybucji i serwisie specjalnie zaprojektowanych, niestandardowych systemów dla branży technologii i przetwarzania tworzyw sztucznych wartej 27 miliardów dolarów. Jesteśmy jedyną globalną firmą z portfolio produktowym obejmującym wszystkie linie urządzeń, a mianowicie z systemami grzanych kanałów oraz urządzeniami do formowania wtryskowego, do rozdmuchiwania i do wytłaczania. Utrzymujemy silną pozycję rynkową w całej gamie tych produktów, ale zajmujemy także wiodącą pozycję w obszarze układów kontroli procesu, korpusów form oraz ich komponentów, w zakresie materiałów do konserwacji, napraw i przeglądów (MRO) do urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych oraz technologii płynów. Naszą strategią jest dostarczanie naszym klientom wysoce zindywidualizowanych urządzeń, komponentów i usług w całym cyklu eksploatacji ich systemów technologicznych do przetwarzania tworzyw sztucznych.

Obsługujemy rynek w trzech segmentach: Zaawansowane technologie przetwarzania tworzyw sztucznych (Advanced Plastic Processing Technologies, APPT), systemy doprowadzania ciekłego tworzywa i układy kontroli (Melt Delivery and Control Systems, MDCS) oraz technologie płynów („Płyny”). Nasz segment APPT zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą urządzeń do wtryskiwania, wytłaczania i rozdmuchiwania, systemów współwtrysku oraz powiązanych części i usług. Nasz segment MDCS projektuje, produkuje i sprzedaje systemy grzanych kanałów i układy kontroli procesu, korpusy form i ich komponenty, a ponadto sprzedaje także materiały MRO. Systemy grzanych kanałów są projektowane specjalnie do każdego produktu wytwarzanego przez klienta na maszynie do formowania wtryskowego. Nasz segment Płynów jest globalnym producentem syntetycznych i półsyntetycznych środków smarnych i czynników chłodzących stosowanych do różnych zastosowań w ramach przemysłowej obróbki metali. Obsługujemy wiele różnorodnych branż i mamy długotrwałe relacje z wieloma z naszych 27 000 klientów. Nasz udział w rynku Ameryki Północnej oraz w rynkach wschodzących, w tym w rynku Chin i Indii daje nam wiodącą pozycję na tych obszarach.