Spółka Milacron LLC zobowiązuje się do ochrony przekazywanych jej danych osobowych. W szczególności uważamy, że ważne jest, aby użytkownicy wiedzieli, w jaki sposób traktujemy informacje o nich, które możemy otrzymywać z tej witryny internetowej.

Zebrane informacje

Ogólnie rzecz biorąc, można odwiedzić tę witrynę internetową bez powiadamiania o swoich danych lub ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie. Nasze serwery gromadzą nazwy domen, a nie adresy e-mail odwiedzających. Ponadto w pewnych częściach tej witryny internetowej może być konieczne zbieranie danych osobowych od użytkowników w celu realizacji określonego celu, np. aby dostarczyć im pewne informacje na ich wniosek. Informacje zbierane od użytkowników mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu lub adres e-mail.

Korzystanie z zebranych informacji

Zebrane przez nas informacje na temat nazwy domeny internetowej nie są używane do osobistej identyfikacji użytkownika. W zamian są one agregowane, aby zmierzyć liczbę wizyt, średni czas spędzony w witrynie, przeglądane strony itp. Używamy tych informacji do pomiaru korzystania z naszej witryny oraz do poprawy zawartości naszej witryny.

Gdy zbieramy inne informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, na ogół informujemy o sposobie wykorzystania tych danych osobowych w momencie ich zbierania. Zazwyczaj używamy dostarczonych nam danych osobowych wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie lub do przetworzenia wniosku.

Możemy udostępniać przekazane nam dane osobowe innym firmom, które zostały przez nas zatrudnione w celu świadczenia usług dla nas. Te firmy – nasi dostawcy – są umownie zobowiązani do wykorzystywania udostępnionych im przez nas danych osobowych użytkowników jedynie w celu realizacji zleconych im przez nas usług. Nie udostępniamy, nie sprzedajemy, ani nie użyczamy danych osobowych o użytkownikach żadnym osobom trzecim dla ich celów marketingowych. Przekażemy informacje o użytkowniku na jego wniosek, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w innych ograniczonych prawnie okolicznościach (na przykład, aby ochronić konto użytkownika przed oszustwem).

Łącza do innych witryn

Witryna spółki Milacron LLC może zawierać łącza do innych witryn np. witryn partnerów technologicznych Milacron i stowarzyszeń branżowych. Chociaż staramy się tworzyć łącza wyłącznie do witryn, które podzielają nasze wysokie standardy i poszanowanie prywatności, nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki dotyczące treści, bezpieczeństwa lub ochrony prywatności stosowane w innych witrynach.

Bezpieczeństwo zebranych informacji

Utrzymujemy ścisłe zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub niewłaściwym dostępem. Ograniczamy dostęp do informacji o użytkownikach jedynie do tych pracowników Milacron, którzy muszą znać te informacje, aby odpowiedzieć na pytania lub ustosunkować się do wniosków. Pracownicy, którzy niewłaściwie używają danych osobowych, podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu.

Dostęp do zebranych informacji

Użytkownik może przeglądać i aktualizować informacje przekazane nam za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

Cookies

Like many other websites, we use cookies. Cookies are small text files, associated with a web browser, that are transferred from a website server to your hard drive. These cookies are used to store information such as site activity, user preferences and login information. Personally identifiable information (such as email, name or address) is only stored if it is voluntarily provided. By using cookies, we are able to provide you with the best user experience possible and help make future visits more seamless.

Cookies cannot be used to launch programs or to transfer viruses to a computer. Based on the information contained in cookies, we can facilitate navigation and enable the correct display of our websites.

In no case will the data collected by us be passed on to third parties or a link with personal data be established without your consent.

Of course you can also view our website without cookies. Internet browsers are automatically set to accept cookies. You can deactivate the use of cookies at any time via the settings of your browser. Please use the help features of your internet browser to find out how to change these settings. Please note that some features of our website may not work if you have disabled the use of cookies.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy skorzystać ze strony Kontakt. Czekamy na pytania i sugestie dotyczące naszej polityki prywatności.

Zmiany niniejszej polityki

Prosimy okresowo sprawdzać treść niniejszej polityki prywatności, aby poznać wszelkie zmiany. Mimo że zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki prywatności, w przypadku jakichkolwiek większych zmian będziemy o tym informować w tej witrynie internetowej przez co najmniej 30 dni po tej zmianie.