Rozdmuchiwarka wahadłowa UMS Uniloy


Jedno- i dwustanowiskowe rozdmuchiwarki wahadłowe Uniloy (UMS) do produkcji butelek, pojemników, części technologicznych i kanistrów o pojemności do 30 litrów


Overview

Opis

Najbardziej elastyczne i szeroko stosowane procesy; światowy wybór przy specjalistycznych zastosowaniach wymagających najwyższej wydajności — do 30 litrów.

Maszyna wahadłowa z ciągłym wytłaczaniem może przetwarzać praktycznie wszystkie żywice komercyjne, co pozwala na produkcję dowolnych pojemników, począwszy od opakowań na kosmetyki, skończywszy na dużych opakowaniach do zastosowań przemysłowych.

MBM oferuje gwarantowany czas produkcji, skrócenie czasu przestoju, niższe koszty konserwacji, łatwość obsługi oraz spójną jakość produktu.

Nasze maszyny zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić:

• przyjazność obsługi i możliwość szybkiego rozwiązywania problemów, co przekłada się na krótszy czas przestoju i dłuższy czas produkcji, produkcja;

• większy przepływ powietrza, lepsze sterowanie procesami i poprawioną odtwarzalność procesu, prowadzące do krótszego czasu cyklu, mniejszego współczynnika odpadów i lepszej spójności produktów,

• jednorodny rozkład sił zamykania: odtwarzalność spoiny i odcięcia, powtarzalna jakość szyjki. Zmniejszone zużycie tulei do przycinania do trzpienia i płytki tulei;

• zmaksymalizowana spójność jakości produktu, mniej odrzutów. Zmniejszona masa butelek, mniejsze zużycie i zmniejszone straty żywicy;

• powtarzalność przy wielu kształtkach wstępnych, lepszy rozkład grubości ściany i szybsza zmiana koloru;

• brak zużycia, krótszy czas przestoju, zmniejszone koszty eksploatacyjne. O 10% mniejsze zużycie energii, brak potrzeby stosowania urządzeń kompensujących, co przekłada się na niższe koszty inwestycji i produkcji;

• krótszy czas przestoju, czyli dłuższy czas produkcji.

Uniloy UMS

Specification

Oferta cenowa produktu