Firma Milacron ma kilka centrów serwisowych w Ameryce Północnej, w których może przechowywać, odnawiać i certyfikować maszyny do sprzedaży.  Nasze centra serwisowe pełnią rolę magazynów na urządzenia do sprzedaży oraz punktów serwisowych do naprawy, modernizacji lub przebudowy maszyn dla klientów chcących unowocześnić swoje maszyny.  W Milacron Aftermarket realizujemy także program PART-nership™, w ramach którego trzymamy na magazynie części do maszyn klientów i delegujemy pracowników technicznych do zakładów klientów w przypadku potrzeby przeprowadzenia konserwacji maszyny.

Przeszkoleni pracownicy techniczni Milacron nie są ograniczeni marką, modelem ani typem urządzeń obróbczych czy pomocniczych; mogą diagnozować i naprawiać maszyny u klientów lub w naszym zakładzie.  Urządzenia są sprawdzane, badane i przywraca się ich stan fabryczny, między innymi pod względem funkcji elektrycznych, hydraulicznych, mechanicznych i sterowniczych. Następnie są szczegółowo weryfikowane. Zachęcamy potencjalnych klientów do zobaczenia maszyn w stanie eksploatacji przed wysyłką.

Nasze centra serwisowe są rozmieszczone w kluczowych obszarach, aby utrzymać koszty transportu na minimalnym poziomie.  Firma Milacron współpracuje także z zaufanymi firmami logistycznymi w celu zapewnienia punktualnego i efektywnego pod względem kosztów transportu maszyn w dowolne miejsce świata.